Också så har vi det här med Saudiarabien…

DUBAI: Jag ser att det, föga förvånande, brutit ut ett visst tumult i fäderneslandet över det faktum att statsministern skall besöka Saudiarabien.

Tumultet är måhända förklarligt mot bakgrund av den i grunden missriktade kampanj som länge drevs av framför allt Ekot mot det gamla beslutet – det var regeringen Persson – att sälja pansarvärnsrobotar till Saudiarabien och vad som följde av det.

Att det blivit knäppt tyst om allt kring just denna del av vår relation är bara att notera. Varje kampanj har väl sin tid, kan man anta.

Men att statsministern nu åker till Ryiadh är både naturligt och bra.

Jag var själv i Saudiarabien såväl som statsministern som i egenskap av utrikesminister.

Syftet med mina olika besök var dels främjande av svenska ekonomiska intressen och dels allmän utrikespolitisk dialog. Och det var i bägge avseenden viktigt.

Och därtill kom självfallet en nyfikenhet på den omvandling som det saudiska samhället förr eller senare måste genomgå.

Och jag antar att samma sak gäller nu.

Saudiarabien är en stor och viktig exportmarknad för Sverige – det handlar om konkurrenskraft och sysselsättning – och det skadar förvisso inte om detta stöds också av regeringen.

Så har det alltid varit förr, och så bör det vara också nu.

Men därtill kommer självklart att landet är en viktig utrikespolitisk aktör i en också för Europa och Sverige viktig region.

Om detta har så mycket med FN:s säkerhetsråd stt skaffa är väl mer tveksamt.

Saudiarabien är ju landet som efter ha blivit invalt i detta demonstrativt avstod från sin plats eftersom man ansåg säkerhetsrådet värdelöst i alla frågor man intresserade sig för.

Lite provokativt, förvisso, men så var det faktiskt.

Men självklart är landets utrikespolitiska agerande värt att diskutera.

I Yemen råder just nu en 72 timmars vapenvila, med förhoppningen att den FN-process som havererade i augusti nu skall ha en möjlighet till framgång.

Ytterligt osäkert, skulle vara min bedömning.

I Syrien har Ryiadh en mycket tydlig linje mot Assad-regimen, och den förefaller f ö n att leda till en kris i den viktiga relationen med Egypten. Kairo är tämligen beroende av flödet av miljarder från Ryiadh.

Och den långt ifrån enkla relationen med Iran har jag ju haft anledning att ägna viss uppmärksamhet inom ramen för det arbete som ECFR bedriver i frågan.

Listan kunde göras längre.

Sedan har ju i media och annorstädes utbrutit den ständiga etikett-striden.

Den brukar dyka upp när Saudiarabien är aktuellt – däremot mer sällan annars.

Den har jag aldrig deltagit i. Den blir alldeles för fyrkantigt.

Saudiarabien är förvisso ingen demokrati, och har heller inga anspråk i den riktningen.

Det regerande saudiska kungahuset ser sin legitimitet framförallt i att man är beskyddare av islams två heligaste platser.

Och styr landet med någonting som med en äldre svensk terminologi nog bäst skulle kunna betecknas som envälde.

Jag har heller aldrig känt någon drift i att delta i det allmänna smutskastandet av medeltiden.

Den hade förvisso sina både ljusare och mörkare sidor, som självfallet bara kan värderas i ett bredare historiskt sammanhang.

I något sammanhang när det stormade i media om kontakter med Saudiarabien råkade jag säga att vi måste inse att inte hela världen är som Skövde.

Och det gäller i grunden fortfarande.

Påtagligt viktigt tycker jag det är att säga att också vi har ett mycket starkt intresse av att det omfattande reformprogram som nu börjar att rullas ut i kungadömet under rubriken Vision 2030 också kommer att lyckas.

Ett misslyckande kan leda till att det saudiska väldet på ett eller annat sätt kollapsar, och den som tror att det som då dyker upp bland dynerna är fullfjädrade demokrater har illa läst sin historia.

Reformprogrammet är självfallet först och främst ekonomiskt, men har omfattande sociala och i sin förlängning självfallet också politiska konsekvenser.

Jag är övertygad om att det också gäller den viktiga frågan om kvinnans ställning i det saudiska samhället. Och jag tror att steg successivt också kommer att tas mot ett mer representativt sätt att utöva styrandet av landet.

Förvisso kommer dessa steg för många, inklusive oss, att framstå som alldeles för små och alldeles för försiktiga.

Men det är klokt att veta att det finns betydande intressen i det saudiska samhället som med viss kraft kommer att hävda den motsatta ståndpunkten.

Högljudda föreläsningar från oss i dessa frågor har förvisso sin inte minst inhemska egna publik, och våra värderingar får vi inte svika, men dessvärre tror jag inte man skall överskatta deras effekter när det gäller att snabbt förändra det saudiska samhället.

Jag vet väl från mina olika besök, och andra kontakter med saudiska företrädare, att det är en inte alldeles lätt balansgång.

Vårt syfte är ju att öppna sinnen, men effekten kan lätt bli att i stället stänga dörrar.

Att bredda kontaktytorna mot det saudiska samhället, också genom utvidgade ekonomiska förbindelser och andra samarbeten, tror jag faktiskt är det i sak bästa sättet att också ge vårt bidrag till denna viktiga men successiva förändring.

Mindre rubrikskapande, måhända, men i längden mer effektivt.

4 Responses to Också så har vi det här med Saudiarabien…

 1. slaszlos skriver:

  Om socialdemokratiska statsministerns Saudiarabiens besök handlar om 1) – underteckna ett avtal med saudiarabiska staten i för emottagande av mellanösternsflyktingar 2) – samtidigt att sälja svensktillverkade Bofors militära vapenarsenal att främja den dåliga ekonomiska lägget i Sverige . Då får man gratulera för insatserna av vänstersocialisterna att påverka utvecklingen i freds och säkerhetsfrågor .Det är en uppgift vilket skall Sverige blivande representanter i FNs Säkerhetsråd måste trycka på om man vill eller ej utan inblandningen av ideologierna.

 2. […] Också så har vi det här med Saudiarabien… Källa: Carl Bildt {$excerpt:n} Också så har vi det här med Saudiarabien… […]

 3. Jon Reina skriver:

  Med unntak av att båda Sverige och Saudi Arabia är monarkier, samt internationalt sätt rika land, så finns det fint lite annat de
  är like på eller i.

  I sk. ”goda familjer” i Sverige har det historisk sätt varit så at äldsta äkta sönnen var mantlad för att ta över familjföretaget. Den andre för att skapa sig militär karriär, och den tredja för karriär inom Svenska kyrkan. Och gott talföra lösungar kunde satsa på politiken…

  I sk ”goda familjer” i Saudi Arabia har det historisk varit så att äldsta sonen tog över sheik-titlen och sheikdömet. De andra sonernas uppgift i livet var att ge maximum ära till familjen som islamske martyrer.

  Tacka Stora Gud för att jag inet är svensk eller saudi, men norsk och själva kan bestämma min karriär…

  Ps. Undertecknade tror inte på någon gud. Ds.

 4. 1147kjellen skriver:

  Kan det vara så, att saudierna tycker det är intressant att pröva Sveriges diplomati och verklighetsuppfattning. Leni Björklund skrev under samarbetsavtalet med ‘Kungariket Sverige Leni Björklund, utan referenser till någon fullmakt, som om hon vore Sveriges Drottning. Sedan skrev visst Carl XVI Gustaf ett brev till Saudiarabiens kung. Är det brevet hemligt. Varför. För att förklara att Leni Björkluind inte är Sveriges drottning?

%d bloggare gillar detta: