Upptrappad konfrontation – också på nätet.

STOCKHOLM: Efter mycket resande senaste två veckorna och efter gårdagens rätt rejäla firande av Investors hundraårsjubileum, och imponerande framgångar för svensk industri under detta sekel, har det varit en lugnare dag denna söndag.

Men den internationella situationen fortsätter förvisso att vara bekymmersam.

De nya försöken till Syrien-samtal i Lausanne förefaller inte att ha lett någonstans alls. Möjligen kan om den noteras att EU förefaller att ha hamnat helt och hållet utanför den konkreta processen.

I slutet av den kommande veckan blir det EU-toppmöte med relationerna till Ryssland på dagordningen.

Ursprungligen var det en diskussion som drevs fram av de länder som vill ha en mjukare linje, och bereda vägen för att lyfta de sanktioner som beslutades efter den ryska aggressionen mot Ukraina, men nu kommer diskussionen ju att ske i ett stämningsläge som bestäms av det ryska agerandet i Syrien.

Och i stället för lyftande av sanktioner är det nu möjligheten av nya sanktioner som kommer att diskuteras. Om sådana sedan skulle göra någon större skillnad i den konkreta situationen är en annan sak.

Relationerna med Ryssland är nu mer spända än vad de varit på åtskilliga decennier, och orsaken till det ligger ju tydligt i landets agerande först gentemot Ukraina och sedan i Syrien.

Det hindrar inte att den upptrappade närmast krigsliknande retoriken i främst Ryssland är oroande. Vi är i en situation där felsteg snabbt kan leda till en upptrappad och farlig konfrontation som inte borde ligga i någons intresse.

Mindre i fokus men minst lika allvarligt som läget i Syrien är situationen i cybervärlden.

USA har nu officiellt anklagat ryska aktörer för de olika intrång och manipulationer som skett i samband med den amerikanska valrörelsen, och sagt att deras bedömning är att dessa inte kunnat ske utan godkännande tämligen högt upp i den ryska hierarkin.

Det som kommer att följa på detta är någon form av svar från USA:s sida, och hur detta kommer att utformas kommer att bli av mycket stor betydelse. Man har ett behov av att göra en tydlig markering, men inget intresse av att sätta igång ett okontrollerat cyberkrig. Något enkelt svar på hur den avvägningen skall göras finnas knappast – jag skulle tro att det varit åtskilliga möten i Vita Huset i ärendet – och det är heller inte säkert att vi i alla delar kommer att få reda på hur svaret kommer att utformas.

Men viktigt blir det, på samma sätt som det kom att bilda något av mönster och norm när USA agerade efter de nordkoreanska operationerna mot Sony Pictures eller vad man uppfattades som omfattande kinesiskt cyberspionage mot amerikanska ekonomiska intressen.

Här rör det sig dock om ryska nätoperationer som man med all sannolikhet bedömer som betydligt allvarligare.

Samtidigt med detta förbereds nu mer omfattande markoperationer mot Daesh. Det är tydligt att president Obama vill kunna uppvisa resultat innan han lämnar Vita Huset.

Turkiet-stödda operationer har nu tagit tillbaka från Daesh den symboliskt viktiga orten Dabiq, och det har alldeles säkert sin betydelse när det gäller moralen hos kalifatets återstående krigare.

Och uppenbarligen rycker mer omfattande operationer mot Mosul allt närmare. Det sker samtidigt som det är långt ifrån klart att man lyckats uppnå enighet om hur miljonstaden skall styras och skötas efter det att den har återerövrats. Och hur man löser den saken kommer att bli av mycket stor betydelse för framtiden.

De närmaste dagarna blir för min del i Stockholm, men slutet av veckan är jag kort i Dubai för ett möte där.

2 Responses to Upptrappad konfrontation – också på nätet.

  1. […] Upptrappad konfrontation – också på nätet. Källa: Carl Bildt {$excerpt:n} Upptrappad konfrontation – också på nätet. […]

  2. Inte särskilt smart att berätta i förväg om man tänker utföra en attack. Jag förutspår i alla fall att Ryssland kommer att svara på en eventuell amerikansk attack med att verkligen påverka det amerikanska valet. Något de ju redan blivit anklagade för att ha gjort så det kan ju inte bli värre om de gör slag i saken och verkligen påverkar valet.

%d bloggare gillar detta: