Sverige knyts nu allt närmare Nato. Bra det.

WARSAWA: I morgon drar det formella Nato-toppmötet igång här, men nu återvänder jag till Visby för middag där i kväll och en del saker också i morgon.

Senare i kväll väntas president Obama landa. Och jag vet hur det blir. Senast han var i Warsawa var jag också med, och arrangemangen var milt sagt omfattande.

Det blir knappast mindre nu.

Varje Nato-toppmöte har sin karaktär och betydelse, och det kommer att skrivas mycket inte minst om detta.

Det första jag var med på var i Bucharest i april 2008, och det var ett möte som historien nog kommer att skriva åtskilligt om. Det var felstegen snarare än stegen som skulle komma att bli ihågkomna.

Viktigare för vår del var mötet i Chicago 2012.

För första gången var Sveriges statsminister inbjuden på riktigt, och Fredrik Reinfeldt var inbjuden att inleda diskussionen om det bredare samarbetet i den lite bredare kretsen av deltagande länder.

Fortfarande var det självfallet den gemensamma insatsen i Afghanistan som dominerad mycket av överläggningar och diskussioner.

Vid det följande mötet i Wales 2014 hade Fredrik på grund av valrörelse inte möjlighet att vara med, utan nu var det åter jag som ledde delegationen. Det var här vi undertecknade det Värdlandsavtal med Nato som ju senare kom att bli mycket diskuterat.

Möte i Wales var efter Krim och efter Donbass, men ändå var det Daesh som kom att dominera. I marginalen talades det självfallet mycket om den ryska aggressionen och dess konsekvenser, men andra frågor kom dock att ta över.

Här i Warsawa återvänder Nato till sina rötter.

Nu är det försvaret av medlemsstaternas territorium som står i centrum. Fyra bataljoner kommer att roteras in till Polen, Litauen, Lettland och Estland för att handgripligt visa att ett angrepp på något av dessa länder är ett angrepp på alliansen i dess helhet.

På sina håll diskuteras om det räcker med bataljoner. Tidigare studier var visat på behovet av kanske en brigad i vartdera landet för att få tillräcklig kraft i försvaret.

Men det avgörande är trots allt att dessa förband innebär att en angripare kommer i strid med t ex den amerikanska, brittiske eller tyska armén, och gör man det vet man att det som börjar med den taktiska drabbningen riskerar att sträcka sig över år och oväntade områden och sluta i ett så gott som säkert nederlag.

Och även om Ryssland under kommande år kommer att bli militärt allt starkare är landet i dess helhet inte så starkt att det skulle klara av en sådan konfrontation. Jag tror dessutom att medvetenheten om detta finns där den borde finnas.

På mötet i Wales satte vi i sjön vad som kom att kallas ett guld-partnerskap med Nato där bl a Sverige och Finland, men också några andra länder var med. Bakgrunden var inte minst den gemensamma operationen i Libyen 2011.

Men nu är det säkerheten i Europa självt som står i centrum, och guld-partnerskapet blir nu främst med Sverige och Finland och då med ett fokus på de centrala europeiska säkerhetsfrågorna.

Vi knyts allt närmare Nato-samarbetet, och det är självfallet mycket bra. Warszawa blir ytterligare ett steg på den viktiga vägen.

Att det sedan finns de som fortfarande kommer att tala om hur farligt ett medlemskap skulle vara får nog förklaras med inrikes- snarare än säkerhetspolitiska hänsynstaganden och begränsningar.

Vi kommer också att indirekt knytas allt närmare Nato. Här kommer att ingås ett samarbetsavtal mellan Nato och EU, och eftersom ju vi är medlem i den senare organisationen är detta ett samarbete som inkluderar också oss.

Så det blir således både direkt och indirekt som vi kommer att knytas allt närmare Nato under de närmast dygnen.

För min del har dygnet här bjudit intressanta diskussioner med fokus på främst polska och amerikanska företrädare.

Hur skall vi hantera den nya osäkerhetens tid i Europa och i västvärlden? Kring detta tema har de flesta samtalen kretsat.

Och till detta har så kommit frågetecknen kring den politiska utvecklingen i Polen. De är inte så få.

Men nu lyfter jag strax mot Visby och andra diskussioner där.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: