EUNN – det är vad som gäller i dag.

STOCKHOLM: Europadagen med diskussioner och olika evenemangs runt om i Europa.

I Moskva var det självfallet också stor militärparad för att fira också Sovjetunionens stora roll i segern över Hitler för 71 år sedan. Men alldeles säkert för att också visa musklerna i dagens Ryssland.

Här hemma var jag på Södra Teatern på Mosebacke torg och deltog i ett samtal med Cecilia Malmström om olika utmaningar för det europeiska samarbetet just nu.

Det sändes direkt på SVT Forum, och om jag förstått saken rätt kommer det att återkomma där den för den som är intresserad, liksom f ö en del andra av de olika diskussionerna där under dagen.

I dessa förkortningarnas tid talade jag om vad som skulle kunna kallas EUNN.

Och med det menas att den Europeiska Unionen nu är Nödvändigare än Någonsin.

Förvisso är det stora uppgifter och utmaningar som stått på dagordningen om vi blickar bakåt.

Försoningen först och främst mellan Tyskland och Frankrike efter de bägge världskrigen, och den västeuropeiska demokratiska återuppbyggnaden.

Säkrandet av demokratin vid Medelhavet efter diktaturernas fall i Grekland, Portugal och Spanien i mitten av 1970-talet.

Och alldeles självklart Europas stora återförening efter det sovjetiska väldets och imperiets fall för ett kvarts sekel sedan, med tio nya medlemsstater och ca 100 miljoner nya medborgare.

Men ter sig bilden betydligt mer mångfasetterad. Vi ser hot och utmaningar varthän vi blickar. Och inte sällan handlar det om sådant som inte riktigt var förutsett, men där det är alldeles uppenbart att våra nationer bara kan klara av dem om vi arbetar nära tillsammans.

Det är inte alltid lätt, men det är alltid nödvändigt. Det finns inget alternativ till samarbete.

När vi 1995 gick med i EU var rutinen att man normalt hade vår toppmöten med stats- och regerinschefena varje år. Det ansågs tillräckligt för att göra det som måste göras.

Med Lissabon-fördraget gick man över till att som rutin ha fyra toppmöten om året. 

Men förra året var det faktiskt inte mindre än tolv toppmöten i Bryssel. Stats- och regeringscheferna åkte dit för att söka gemensamma lösningar på gemensamma problem – jag tror knappast de hade gjort det om de inte var övertygade om att sådana var nödvändiga.

Det innebär förvisso inte att man alltid lyckades.

Kompromisser är inte alltid enkla. Men man lyckades trots allt navigera sig igenom en s k Euro-kris trots att olyckskorparnas kraxande hördes ljudligt hela tiden.

Nu är det flyktingkrisen som dominerar. Inte heller där finns det några enkla eller snabba lösningar. Men steg för steg tror jag att man kommer att manövrera sig fram till ett gemensamt och bättre hanterande av den samlade situationen.

Än är vi inte där – men det innebär ju inte att vi inte kommer att komma dit.

Sedan finns det viktiga områden där samarbetet i allt väsentligt lyckats. EU har blivit en global grön kraft var betydelse för klimatarbetet alla torde inse. 

Och inte minst med Cecilia Malmström är EU den mest drivande globala kraften för fler och bättre frihandelsavtal med allt vad detta betyder för tillväxt och jobb.

Så det är därför jag denna dag säger – EUNN.

One Response to EUNN – det är vad som gäller i dag.

  1. slaszlos skriver:

    Med din tillåtelse med min kommentar satte din analys på min Facebook sidan.

%d bloggare gillar detta: