Öppet i KU i stället för hemligt.

STOCKHOLM: Det skadar inte alls med lite dagar av arbete hemma i Stockholm, och det i all synnerhet i dessa dagar när det finns en möjlighet att våren verkligen börjar att bita sig fast.

Strax skall jag iväg på födelsedagsmottagning för Beatrice Ask, och därefter till middag på Norges ambassad där jag också förväntas säga någonting i anslutning till det innovationsseminarium man haft tidigare under dagen.

I morgon förmiddag skall jag så inför riksdagens konstitutionsutskott för att svara på frågan om huruvida frågan om det s k värdlandsavtalet med Nato togs upp på utrikesnämnden eller inte. 

Det är vänsterpartiet som, sannolikt i tron att avtalet innebär någon säkerhetspolitisk förändring, anmält saken. Men frågan är förvisso legitim och, i motsats till åtskilliga andra, väl inom ramen för sådant som KU-granskning bör ägna sig åt.

Obegripligt är däremot att KU vill att denna utfrågning skall vara hemlig, och det trots att jag uttryckligen sagt att det inte finns något som helst skäl till detta.

Det finns inget i detta avtal, eller i handläggningen av det, som är det minsta hemligt. 

Och det kan ju inte rimligen anses hemligt att frågan inte var uppe i utrikesnämnden. Skälen till de är ganska enkla, och alls inte hemliga de heller.

Så det är för mig felaktigt med ett hemligt förhör. Och det finns ju dessutom en risk för att detta leder till en bild av att det finns ett smusslande i denna fråga och att man vill undandrar offentligheten någon insyn.

Till det vill jag inte bidra. 

Allt jag säger till utskottet kommer jag därför att redovisa offentligt för de som är intresserade. 
Kanske vill utskottet att någon fråga skall vara hemlig – men svar från min sida kommer i alla fall inte att vara det.

One Response to Öppet i KU i stället för hemligt.

  1. nolies skriver:

    ”Och det finns ju dessutom en risk för att detta leder till en bild av att det finns ett smusslande i denna fråga och att man vill undandrar offentligheten någon insyn.”
    – Det påminner om en bra beskrivning av ett Bilderbergmöte.

%d bloggare gillar detta: