Intryck från Davos 2016.

DAVOS/KLOSTERS: Efter lite mer än tre dygn här lämnar jag nu det stora WEF-mötet. Och försöker att samla intrycken.

Och det är inte alldeles lätt. Men ett försök måste dock göras.

Påtaglig var den mer politiska oron för Europa.

Ekonomiskt fanns det en viss tillförsikt. 

Inte för att den ekonomiska utvecklingen är spektakulär, men det var ändå påtagligt att de olika företrädarna för näringslivet kände en viss tillförsikt elle t o m lätt optimism inför den ekonomiska utvecklingen. 

Och det gjorde man trots att året på de globala finansmarknaderna ju börjar påtagligt negativt.

Orosmoln finns förvisso där också. 

Den enda enighet man kunde upptäcka i bedömningen av utvecklingen i Kina var att man inte kunde lita på de officiella siffrorna.

En del sade att inbromsningen tyder på att omställningen av den kinesiska ekonomin till mer konsumtionshets tillväxt fungerar väl. Andra sade att skuldberg och osäkerheter mycket väl kunde leda till att den går in i ett mer japanskt scenario.

Den som lever får se. Sanningen i denna fråga är väl att det ännu inte finns någon sanning.

Om Kina var den ena osäkerheten var oljepriserna den andra. Men här var alla de olika samtalens sammanfattning att priserna sannolikt kommer att gå ännu lägre, och att de kan komma att stanna på relativt låga nivåer relativt länge, och det trots att konsumtionen nu stiger rätt påtagligt.

Mötets tema var, som jag skrivit om tidigare, den s k fjärde industriella revolutionen, och åtskilligt handlade om teknikutvecklingens möjligheter och konsekvenser.

Och här kommer mycket att hända.

Själv var jag, av lätt insedda skäl, inblandad i åtskilliga diskussioner om detta.

Här finns också betydande orosmoln. De globala värdekedjorna som kommer att driva den kommande ekonomiska utvecklingen är beroende av det fria flödet av data mellan företag, länder och regioner, och här tornar nu molnen framför allt i Europa upp sig.

Att EU-domstolen torpederat det s k Safe Harbour-avtalet oroar påtagligt, och faran för att förhandlingarna mellan Bryssel och Washington inte tillräcklig snabbt skall få fram en fungerande ersättning oroar än mer.

EU-kommissionens vice ordförande Ansip och USA:s handelsminister Pritzler ägnade betydande tid åt den frågan här.

Och parallellt talade Cecilia Malmström och USA:s handelsförhandlare Mike Froman om hur man tar de s k TTIP-förhandlingarna vidare.

Men över allt detta fanns så oron för den politiska utvecklingen.

Främst kanske detta gällde Mellersta Östern. De ökade spänningarna mellan Iran och Saudiarabien påverkar regionen i dess helhet, och gör nu att det redan svåra arbetet att föra Syrien närmare en fred blir än svårare.

Irans utrikesminister Zarif fanns på plats, liksom självklart USA:s John Kerry. När den senare skulle träffa Rysslands Sergey Lavrov fick det dock ske i Zürich.

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina fanns nu mer i bakgrunden. Intensiv diplomati under den senaste veckan förstärker intrycket av att Kreml kanske söker en paus i dispyten om Donbass, även om destabilisering i övrigt, nu också genom cyberattacker, fortsätter.

Ukrainas Pero Poroshenko var självklart där, och det var som alltid intressant att tala med honom. Den ryska närvaron var mer begränsad, men det är alltid av intresse att utbyta bedömningar med de ryska företagsledare som fortfarande ser öppningar mot världen.

Men vad gäller Europa var oron tydlig.

I torsdags presenterade den grupp jag leder inom WEF en rapport om de utmaningar EU står inför under detta och det kommande året. 

Det skedde på ett lunchmöte där jag tror att vi till sist hade 12 av EU-kommissionens kommissionärer närvarande.

Och länk till rapporten finns via mitt engelska Twitter.

Omedelbart handlar det om riskerna för Schengen-systemet och riskerna som ligger i den brittiska folkomröstningen. Och sammantaget är det en mycket påtaglig riskbild det handlar om.

Skulle nationell desperation över flyktingströmmar leda till att land efter land sätter upp gränser igen kommer såväl de ekonomiska som politiska konsekvenserna att bli mycket betydande.

På den ekonomiska sidan börjar oron nu bli tydligare. Gränser mitt i en integrerad ekonomi riskerar att bli kostsamt kortsiktigt och ännu mera kostsamt långsiktigt.

Öresunds-regionen är bara ett exempel på detta. Jag är nu på väg till Bratislava, vars flygplats ju är Wien, och där ekonomierna mellan de två huvudstäderna integreras allt mer.

Och till detta kommer så den brittiska folkomröstningen. Skulle Storbritannien besluta sig för att lämna EU går Europa i dess helhet in i ett nytt utvecklingsskede med omfattande konsekvenser för lång tid framöver.

Inte minst från amerikansk sida dolde man inte den oro man har för ett Europa som riskerar att försvagas i en värld som blir allt mer krävande.

Men även européer kände en viss politisk oro för USA.

På en informell lunch i går med också USA:s utrikes-, försvars- och handelsministrar sade plötsligt en av USA:s mest namnkunniga inrikespolitiska bedömare att det inte alls var osannolikt att Donald Trump skulle bli republikansk presidentkandidat och att det inte ens kunde uteslutas att han skulle besegra Hillary Clinton.

Det var åtskilliga som kippade efter andan efter det. 

Och en icke mindre namnkunnig brittisk kommentator fyllde på med ett scenario där Storbritannien går ur EU, Schengen-systemet rasar samman och Trump blir amerikansk president.

Nå, så illa skall det inte behöva gå, men att det finns mycket påtagliga politiska risker i en situation där ekonomierna har börjar att gå bättre är nog någonting som alla de som från Davos nu återvänder till världens olika hörn bär mer sig.

Dock skall också regeras en likaledes namnkunnig asiatisk röst som på en informell diskussion lätt protesterade mot detta och sade att för de 85% av världens befolkning som finns utför Europa och Nordamerika föreföll dessa olika orosmoln mindre relevanta.

Måhända. Men för oss som lever här i Europa är de dock högst relevanta.

Nu bär det vidare till Bratislava för traditionellt möte och middag där i kväll, och i morgon så vidare tillbaka till Stockholm. 

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: