Snö i år på Snow Meeting.

TRAKAI: Här en bit utanför Vilnius är det traditionellt s k Snow Meeting för diskussioner om framför allt den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av världen.

Och jag tror att jag har varit med sedan dessa möten först drogs igång för ett decennium sedan eller så.

Ett halvdussin utrikesministrar och ett dussin övriga personer av möjlig relevans samlas för informella diskussioner om vad vi kan förvänta oss när vi tittar framåt.

För många av dem är det mycket tydligt förberedelser för Nato-toppmötet i Warsawa i början av juli som är i fokus. 

Man hoppas på ytterligare konkreta steg för att stärka alliansens samlade försvarsförmåga i randregionen mellan Finska Viken och Svarta Havet.

En viss förhandslagring av tyngre amerikansk militär materiel har redan inletts, bl a här i Litauen. Och Nato etablerar vissa stabselement i de olika länderna. Men samtidigt som dessa steg välkomnas finns det åtskilliga i diskussionerna här som ser dem som alltför begränsade.

Innan jag steg på planet till Vilnius hade jag en serie av intressanta samtal i vårt vintervackra huvudstad.

Från Moskva kom en av Jeltsin-erans absoluta nyckelpersoner på besök, och det blev någon timme av spännande tankeutbyte om de globala relationerna men självfallet framför allt om utvecklingen i hans Ryssland.

Det är ofta de pessimistiska perspektiven som dominerar. Regimen Putin framstår som allt mer låst och instängd i sin politik. 

Samtidigt tornar utmaningarna upp sig. 

Den militära makten stärks och den militaristiska retoriken trappas upp, men med tilltagande ekonomisk stagnation kommer samtidigt de sociala och politiska spänningarna ofrånkomligen att öka.

Och vilka konvulsioner denna kombination kommer att leda till kan vi dessvärre bara spekulera om. Ryssland har, dessvärre, blivit allt mer oberäkneligt.

Men bortom detta Ryssland, och det var vi alldeles eniga om, måste vi hålla hoppet levande om ett annat och bättre Ryssland. Att man förmår att återknyta till de positiva dragen i utvecklingen under den förvisso komplicerade inledande post-sovjetiska epoken.

Kan Ukraina visa en väg framåt? Kanske, kanske inte. Men framgången för Ukraina är hur som helst mycket viktig för den ryska framtiden. 

Från det samtalet hastade jag till en timme eller så med Ian Bremmer från New York, en god vän spm etablerar sig väl som internationell analytiker.

Men det blev ett samtal där olika aspekter på den europeiska utvecklingen stod i centrum. 

Vad händer i Tyskland? Hur kommer Turkiet att utvecklas? Tar man för lätt på riskerna med den brittiska EU-omröstningen? Kommer flyktingvågen att fortsätta eller t o m förstärkas? Finns det nya risker i Polen?

Förvisso betydligt fler frågor än svar. Men vi kommer att fortsätta samtalet när vi träffas igen i Davos i början på nästa vecka. Helgen tänkte han vara hemma i New York.

Men nu har jag landat här i ett mer välmående och stabilt Litauen. 

Förra året inleddes med att landet fick euron som valuta och avslutades med att den stora elkraftsledningen under Östersjön från Sverigr äntligen blev klar.

Och bägge dessa utvecklingar har utan tvekan stabiliserat landets position. Ekonomin utvecklas rimligt väl, och opinionsundersökningar tyder på att tämligen tillfredsställt land.

Ryssland finns självfallet där, men inte riktigt med samma närvaro som tidigare. Det minskade energiberoendet är en del av detta. 

Att exporten till Ryssland, som förr var mycket viktig, under förra året minskade med nästan 50% är i allt väsentligt en produkt av krisen i Ryssland, men bidrar till den allmänna bilden.

Den 13 december gick det sista direktåget från Vilnius till Moskva. Vikande efterfrågan efter många decennier.

Och försvarsutgifterna har man på några år ökat med 50%. Värnplikten har tillfället återinförts. Nato-flyg patrullerar från basen i Šiauliai. Ukraina ligger nära.

2016 är valår i Litauen. 

Vi får se hur det går, men i motsats till vad som ibland förr var fallet är det en bild av rätt påtaglig stabilitet som man får här i dag.

Och det finns det all anledning att välkomna.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: