Gråzonspolitik blir osäkerhetspolitik.

STOCKHOLM: Under den debattartikel som i dagens DN argumenterar för att Sverige skall söka medlemsskap i Nato står ett betydande antal av våra under senare decennier mest kompetenta och erfarna diplomater, och det om inte annat borde ge artikeln en betydande tyngd.

Saknas gör huvuddelen av våra tidigare ambassadörer i Moskva – men de har ju redan tidigare uttalat sig i samma riktning.

Ingen av dessa ambassadörer är nu i aktiv tjänst inom UD, och det är så det skall vara. En i tjänst varande ambassadör skall inte offentligt argumentera för annan politik än den som den sittande regeringen företräder.

Men att så många av de allra tyngsta namn som just lämnat aktiv tjänst nu offentligt förordar Nato-medlemskap antyder nog att det finns icke så få som fortfarande är i tjänst som gör samma sak.

Med detta blir det påtagligt mycket svårare för socialdemokraterna att fortsätta att hävda att ett svenskt Nato-medlemskap skulle få negativa internationella effekter. De personer som nu träder fram har ju spenderat ett yrkesverksamt liv med att bedöma just dessa saker.

Och tar man del av den offentliga debatten är det ju tydligt att de argument som framförs av Nato-motståndarna är allt ihåligare och allt tydligare bygger på en kombination av gamla fördomar och genuin okunskap.

De som fortfarande minns de decennier då det som då kallades neutralitetspolitiken var en väl utmejslad och förankrad doktrin erinrar sig säkert de varningsord som då uttalades för en säkerhetspolitisk linje som just den som Sverige nu verkar ha, d v s en oklar gråzon mellan tydlig neutralitetssträvan och tydlig allianspolitik.

En sådan gråzonspolitik förenar alla nackdelar med de bägge alternativen utan att nå någon av dess fördelar. I ett mer spänt läge riskerar den att påtagligt försämra landets säkerhet.

I Moskva torde man i ett spänt läge utgå från att t ex försvarsminister Hultqvists olika uttalanden om förbindelserna med USA kommer att leda till konkreta militära åtgärder, och det skulle ju dessutom vara helt i linje med den officiella linjen om vår vilja att ge och ta hjälp.

Och sannolikt skulle man agera därefter.

Men i Washington eller annorstädes skulle i ett sådant läge icke finnas någon skyldighet att ens pröva möjligheten till den hjälp som vi kanske skulle efterfråga. 

Att man i ett visst läge skulle agera i sitt eget eller Nato-allierades intresse är en annan sak, liksom att detta också skulle komma att beröra oss.

Vår nuvarande gråzonspolitik riskerar att bli en osäkerhetspolitik såväl för oss som för regionen i övrigt. 

Därmed förvisso inte sagt att ett Nato-medlemskap skulle vara lösningen på allt. I grunden måste finnas ett efter våra förhållanden starkt nationellt försvar.

Men det torde vara uppenbart att vi saknar förmåga att upprätthålla ett tillräckligt starkt eget försvar över hela spektrat. 

Sedan decennier tillbaka har vi t ex avstått från egna kärnvapen och i den delen såväl officiellt som inofficiellt förlitat oss på den avskräckning som ligger i främst USA:s potential på området.

Och i delar av vårt underrättelsesystem har vi ju under decennier varit beroende av ett mycket omfattande samarbete.

Detta kommer att gälla på område efter område, och det ställer krav på samarbete, förberedelser och planering redan innan den möjliga krisen är ett faktum – och är ju faktiskt en viktig del av ansträngningarna för att förhindra att en sådan kommer att inträffa.

Och det är här ett Nato-medlemskap tydligt skulle innebära betydande fördelar utöver det viktiga faktum att det tar bort den osäkerhetsrisk som den nuvarande gråzonspolitiken ju innebär.

Alldeles säkert kommer diskussionen i denna viktiga fråga att fortsätta under en betydande tid innan det börjar att bli dags för mer konkreta ställningstaganden.

Och det tror jag bara är bra. 
Stora steg som detta kräver rejäl förankring. 

2 Responses to Gråzonspolitik blir osäkerhetspolitik.

  1. kgmander73 skriver:

    …..säger en som blivit bortvald,till försvar av lika avslutade diplomatiska ämbetsmän! Men att lyssna till medborgarna,de somaliskt är sådana som väljer er,och bör vara dem som sätter er agenda?? Tycker Hr Bildt skall luta sig tillbaka med sitt te,titta på TV eller lyssna på radio,och inse det faktum att hans tid i beslutandeposition inte längre är befintlig. En modernare tid har infallit. Lev efter det faktum att vi har bytt regering!!

    Skickat från min iPhone

  2. Tore Johansson skriver:

    Och hur ska kravet om 2% av BNP till försvarsanslag hanteras? Detta nämns aldrig något om i debatten.

%d bloggare gillar detta: