Krävande strategi mot Daesh.

MILANO: Attentatet i San Bernardino i USA har nu fått president Obama att skruva upp retoriken mot Daesh ytterligare några snäpp, och det är tydligt att han befinner sig under ett visst inrikespolitiskt tryck i frågan.

Att det militära trycket mot Daesh nu ökar är otvetydigt.

Då handlar det mindre om de flygattacker som får mycket publicitet och mer om de steg-för-steg operationer på marken som nu har sitt första fokus mot Ramadi i Irak och därefter i ett senare skede mot Raqqa i Syrien och Mosul i Irak.

Jag noterar att man förefaller att ha skurit av i alla fall den direkta vägen mellan Raqqa och Mosul i samband med att främst kurdiska styrkor återtog också orten Sinjar.

Men samtusigt förefaller det att gå långsammare än väntat när det gäller Ramadi. Daesh har en förmåga att anpassa militär taktik som leder till problem. 

Viktigt och svårt i denna strategi är självfallet dels att rent militärt återerövra kontroll över dessa område, men dels och ännu viktigare att sedan se till att det installeras någon form av trovärdigt och effektivt styre över dem.

Den första uppgiften måste i allt väsentligt genomföras av mer eller mindre lokala styrkor om den skall ha möjlighet att få det lokala stöd som är en förutsättning för att lyckas.

Utländskt understöd med flyg och specialstyrkor kan vara mycket viktigt, men är ensamma aldrig tillräckligt.

I Iraq handler detta om att åter bygga upp den irakiska armén, och det är tydligt att detta tar sin tid.

Och de politiska minorna finns där mycket tydligt.

Under den senaste veckan har såväl USA:s besked om operationer med specialförband som Turkiets insatser för utbildning av styrkor mot Daesh i Mosul lett till häftiga kontroverser. 

Den irakiska regeringen, med dess olika intressen, vill inte se sin kontroll över vad som händer naggad i kanten.

I Syrien är uppgiften än mer komplicerad. 

Brittiske premiärministern David Cameron har visserligen hävdat att det finns ca 70.000 soldater i de s k moderata styrkor som bekämpar såväl Assad som Daesh, men det är många som dragit den uppgiften i tvivelsmål.

Och olika kurdiska styrkor bör ju, av skäl som jag skrivit om tidigare, begränsas till de tydligt kurdiska områdena. Annars riskerar de att bli kontraproduktiva.

Om den första uppgiften nu står i centrum är det sannolikt den andra som är den mest krävande.

Det var i Anbar-provinsen i Irak som lokala stammar 2008 bestämde sig för att vända sina vapen mot Al Qaeda:s där installerade islamisk stat, och detta gjorde det möjligt för USA att stabilisera situationen i landet.

Men det var då det.

Därefter ledde ju den politiska utvecklingen till att regeringen i Bagdad förlorade i trovärdighet hos just dessa stammar, och det var detta som beredde marken för Daesh:s återkomst i provinsen i början av 2014.

Samma fenomen var utan tvekan viktigt när det gällde att bereda vägen för Mosuls fall till Daesh i juni samma år.

Jag utgår från att det i dag på sina håll sker en planering för hur denna avgörande politiska utmaning skall hanteras efter det att de mer omedelbara militära uppgifterna har klarats av.

Sköts inte den saken riskerar varje framgång bara att bli temporär. 

Det har vi, som sagt, sett tidigare i Irak, och det har vi ju dessutom också sett tidigare i Afghanistan.

Medan detta mödosamma men viktiga arbete sker nere i regionen blir delar av retoriken i debatten i viktiga länder allt mer upphetsad.

I Frankrike hade den s k Nationella Fronten betydande framgångar i den första omgången av regionslvalen, och i USA har nu Donald Trump gått så långt att han vill förhindra muslimska trosbekännare att resa in i landet.

Om den offentliga debatten i viktiga länder drivs av hysteriska röster som dessa tror jag dessvärre inte att man skall underskatta risken för att vi driver in i just den typ av civilisationernas krig som Daesh, Al Qaeda och andra trosfränder försöker att provocera fram.

Och då kommer vi alla att förlora. 

Mycket står på spel.

3 Responses to Krävande strategi mot Daesh.

 1. Per Fredö skriver:

  Retoriken i konflikten har blivit synnerligen upphetsad från Putin gentemot Turkiet.
  Det verkar som han vill ha någon alibi för nödvändig rysk militär reträtt om en fredsuppgörelse ska kunna nås.
  Även Obama har varnat Putin till den verkan det nu kan ha.
  Vi kan nog också räkna med en intensifierad krigföring.
  IS ska krossas heter det nu.
  Alla tänkbara krafter mobiliseras därför och dit ska också vi som partner till Nato nu räknas
  Ska bli intressant se hur Löfven och Wallström handlar, dessutom med MP V i släptåg.
  SD hör förstås också till den skaran.

 2. Global Freds Strids kraft. Global Peace Combat Force.

  Världsfred är en gemensam angelägenhet för alla stater.
  World peace is a joint concern for all states.

  Planetens samtliga stater i koalition måste därför agera gemensamt.
  A planetary coalition of all states must therefore act jointly

  Även om någon sådan struktur ännu ej är på plats.
  Even tough such a structure has not yet been put in place.

  Gemensamt självförsvar är legitimt,
  Cooperative self defence is legitimate,

  Vilket kan manifesteras I en global freds och global självförsvars strids kraft på plats.
  Which can be manifested in a global peace and self defence combat force on location.

  Självförsvar inbegriper neutraliserandet av det gemensamma hotet mot det planetära kollektivet av stater och medborgare.

  Self defence includes neutralising the common threat to the planetary collective of nations and citizens.

  Sign For Peace
  innebär att Världen svarar kollektivt i globalt självförsvar, isolerar och besegrar den icke kapitulerande aggressorn som upprätthåller hotet mot kollektivet.

  Sign For Peace
  means the World responds in global collective self-defence, isolating and defeating the non-surrendering aggressor perpetuating the threat against the collective.

  Omedelbar handling begränsar följderna.
  Immediate action contains the consequences.

  Undertecknat För Fred tillhörig framtiden

  Signing For The Peace of the future

 3. oppti skriver:

  Trump sade detta men fortsatte: -Tills vi vet vad som ligger bakom skjutningarna i Bernadino.
  Ett dumt uttalande kanske, men det blir dummare om man vill göra det dummare!

%d bloggare gillar detta: