Inget OSCE Minus, tack!

STOCKHOLM: I morgon inleds det årliga ministermötet med den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSCE.

Mötet i Belgrad avslutar det serbiska ordförandeskapet, och bollen för 2016 går nu över till Tyskland och därefter 2017 till Österrike.

Vad som kommer ut ur mötet i Belgrad återstår att se, men jag noterar att Ryssland redan före det hade börjat fyrade av en veritabel bredsida mot ett antal av de nyckelfunktioner vad gäller fria val, respekt för minoriteter och fria media som finns inom OSCE.

Och det följer ett mönster som tyvärr blivit allt tydligare under senare år. Motsättningarna har lett till att det vid det här laget är rätt länge sedan dessa årliga möten kunde enas om några slutsatser av värde.

I morgon presenteras också en rapport från en oberoende grupp under ledning av den tyske ambassadören Wolfgang Ischinger som försökt att se om det går att överbrygga gapet mellan i grunden Ryssland och övriga stater när det gäller synen på den europeiska säkerhetsordningen.

Och även om de kommer med en del rekommendationer är svaret på frågan än så länge negativt.

Det hindrar nog inte att Tyskland som ordförandeskap kommer att försöka att inleda en diskussion om någonting som på sina håll kallas OSCE Plus, men som när man ser vad det är i själva verket innebär ett OSCE Minus.

I grunden vill ju Ryssland skala bort allt det som förr kallades den tredje korgen och som just handlar om fria val, fria media, medborgerliga fri- och rättigheter och annat av samma karaktär.

Detta har sin fasta grund i den s k Paris-stadga som man kom överens om i november 1990 – omedelbart efter det kalla krigets slut – och som ju utgår från insikten om att varaktig säkerhet aldrig kan vara uteslutande militär, utan måste grundas också i den interna ordningen i de olika länderna.

Det är med denna grund som man brukar tala om en mer ambitiös europeisk säkerhetsordning – och det är denna som det ryska agerandet vill försvaga eller helt och hållet avskaffa.

Att man sedan inte heller respekterar det som skulle vara kvar – respekt för staters integritet och förbudet att med våld ändra gränser – gör ju inte saken så mycket bättre.

När ministerdebatten börjar i Belgrad i morgon skulle jag gissa att dessa motsättningar kommer att finnas.

Vissa kommer säkert att försöka att tala runt dem och försöka finna andra vägar, men hur det kommer att gå återstår att se.

I ett längre perspektiv kan kanske sägas att OSCE inte levt upp till alla förhoppningar, men i dagsläget gäller det dessvärre åtskilliga internationella organisationer.

Definitivt är i alla fall att en utveckling i riktning mot ett OSCE Minus inte borde ligga i vårt intresse.

3 Responses to Inget OSCE Minus, tack!

 1. De som inte har några hemligheter har normalt sett ingenting att säga och de som har hemligheter ar lika naturligt moltysta.
  Därmed är cirkeln sluten och ingen får reda pa vem som distribuerar, saljer och köper Olja från ISIS.
  Snopet va?

 2. flyktingar skriver:

  Syrien är sedan kalla krigets dagar del av ryska intressesfären. I och med ISIL:s härjningar har Putin givits folkrättsligt grönt ljus till militära insatser på något som kan liknas vid Erdogans och NATO:s bakgård. Ryska militära insatser har koordinerats med israeliska försvaret för att undvika onödiga konfrontationer. Det Syrien som tidigare syntes vara på väg att klippa banden till Ryssland erbjuds en förnyad allians med Putin. Faktumet att Ryssland söker fylla det militära vakuum som uppstått i Syrien i efterdyningarna av Irakkriget, utgör i sig ett strategiskt hot för EU, som söker stabilisera ((köpa?) Mellanöstern med ”mjuka” (korrumperande?) finansiella + diplomatiska medel. Därför var det bara en tidsfråga innan Cameron, Hollande och kanske även Merkel tvingades börja agera militärt i Syrien. Efter terrordåden i Paris sätts kulan nu i rullning. Hur Sverige kommer att ställa sig är självklart. Man vill absolut inte att tövädret i de israelisk-ryska förbindelserna består, dvs att krafter som ofta motsätter sig svenska intressen i när och fjärran, slår sig samman.

 3. stig2entreprenoren skriver:

  You do not think an old German lawyer can break new ice in OSCE? Who will make the right brew of ideas to get forward?

%d bloggare gillar detta: