Spännande diskussioner.

YANQI LAKE: En fullmatad dag med föredrag och diskussioner som ett led i Kinas försök att få oss att bättre förstå Kina, och förhoppningsvis också i deras ansträngningar att bättre förstå den övriga världen.

En del på arrangemang som dessa tenderar att bli lite repetitivt. 

Vanligaste frasen från de olika kinesiska talarna har varit referens till ”Fifth Plenum 18th CPCC”, och i detta anses stundtals svaren på de flesta frågor ligga.

Det handlar då om slutsatserna från det nyligen avslutade femte sammanträdet med den centralkommitté som utsågs vid det kinesiska kommunistpartiet 18:e kongress.

Och vid detta drogs också upp riktlinjerna för den 13:e femårsplanen för den kinesiska ekonomin. Referenserna också till dessa har varit tämligen så frekventa.

Men detta innebär alls inte att det varit ointressant. Långt därifrån.

Det är viktigt att lyssna till politiken i full text för att höra prioriteringar, inriktningar och stundtals också medvetenheten om problem på vägen framöver.

Att Kina kommit långt i sin utveckling är det ingen tvekan om, och det inte minst allt på det ekonomiska området. 

Och det kommer på ett eller annat sätt att fortsätta. Man räkna med att den kinesiska ekonomin mellan 2010 och 2020 kommer att fördubblas.

En amerikansk ekonom hävdade att Kina mellan bara 2011 och 2013 hade använt mer betong än vad USA hade gjort under hela det förra århundradet. Det är väl det som kallas byggboom.

Men det finns samtidigt en stark medvetenhet om att denna utvecklingsmodell inte längre håller. Inte minst påfrestningarna på miljön är talande. 

Alla talar därför nu om att gå från en utveckling driven av investeringar till en driven av innovationer.

Och partisekretaren i Shenzhen gav åtskilliga exempel på hur detta, enligt hans mening, nu håller på att ske. Där finns nu, sade han, omkring 1.200 forsknings- och utvecklingsinstitut och ca 5.500 företag grundade på högteknologi.

Men från några internationella gäster här ställdes frågor. 

En framträdande internationell ekonom sades att det nu fastställda målet med en tillväxt de kommande fem åren på 6,5% kommer att driva fram fler investeringar finansierade med lån i det finansiella systemet, och att detta riskerar att förstärkta existerande obalanser.

Han trodde det var klokare att inrikta sig på någonting kring 5%. 

Flera kinesiska företrädare har återkommit till frågan om det som kallas ”the middle income trap”, d v s tesen att ekonomier kan utvecklas relativt snabbt upp till en nivå på en medelinkomst på ca 10.000 dollar, men att de ofta därefter tenderar att stagnera.

I dag ligger Kina kring 7.500 dollar, men siktar på att nå den kritiska nivån under den kommande femårsperioden, och det är ju därför som denna frågeställning för dem nu framstår som så viktig.

Det finns alldeles tydligt en viss fruktan för att den kinesiska utvecklingen kommer att stagnera – och en ty följande beslutsamhet att med olika reformer förhindra detta. 

Om sedan detta kommer att lyckas eller inte återstår att se. För världen i övrigt är självfallet en stabil utveckling av Kinas ekonomi ett viktigt intresse.

Vi fick under dagen också en påtagligt spännande diskussion om vad en rättstat egentligen är, och här gick perspektiven alldeles uppenbart isär. 

Vad kommer först – partiet eller lagen? Det västliga svaret är tydligt. Det kinesiska svaret är otydligt, men i denna otydlighet faktiskt mycket tydligt.

Att medborgarna skall följa lagen predikades förvisso, men medan vi i Väst med rättsstat menar att också de styrandes makt definieras och begränsas av lagen är detta långt ifrån självklart i den kinesiska världen. 

Här handlar det inte bara om kommunistisk ideologi, utan också kanske minst lika mycket om historisk kinesisk tradition. 

Men flera från kinesisk förklarade samtidigt att de var medvetna om att landets utveckling på sikt kräver en fungerande och genuin rättsstat, och att detta är betydlig mycket mer än partiets interna processer när det gäller att bekämpa korruption. 

Men, sades det mellan raderna, detta kommer att ta sin tid.

Det blev en både öppen och spännande diskussion. Om än med skilda perspektiv.

Att än mer tillspetsad frågor om hur ett system som ger konsumenter allt större valfrihet inte ger samma sak till samma individer i deras egenskap av medborgare blev hängande i luften var kanske föga förvånande.

Också utrikespolitiken stod naturligt nog på dagordningen. 

Vi hade såväl statsrådet – om det skall översättas så – Yang Jiechi och ordföranden i folkkongressens utrikeskommitte Fu Ying i våra diskussioner. 

Och det blev i alla fall delvis mer spänstigt än vad som tillhör det normala när dessa saker diskuteras. Det var f ö tydligt att diskussioner under gårdagen med Henry Kissinger och hans amerikanska grupp hade avsatt en del spår.

För ett antal år sedan präglade Robert Zoellick, då USA:s handelsförhandlare, tesen att Kina skulle uppmuntras till att bli en ”responsible stakeholder” i det internationella systemet.

Det var då det. Dagens Kina ser sig inte på det sättet. 

Nu handlar det om att man vill förändra det globala systemet på ett eller annat sätt. 

Det måste bli mer rättvist och mer inkluderande, heter det, även om det var tydligt i våra diskussioner att man inte riktigt har formulerat sina tankar fullt ut, och kanske inte heller ser någon större brådska att göra det. 

Men att det finns en tydlig förändring i sättet att diskutera dessa frågor på var mycket tydligt. Och det blir förvisso spännande att följa hur den diskussionen kommer att utvecklas.

Middagens diskussion dominerades så av de militära frågorna, men av de stigande stjärnorna i försvaret PLA som central i diskussion och förklarande landets satsning på militär modernisering och ”aktivt försvar”.

Att de senaste hädelserna i Sydkinesiska Sjön också kom upp var ofrånkomligt.

I morgon förmiddag fortsätter vi först här ute i Yangki, men sedan bär det av in till centrala Peking och Folkets Stora Sal – jättebygnaden vid Tiananmen – för ett möte också med president Xi Jinping.

Och förhoppningsvis blir vi alla ännu lite ytterligare kloka efter det.

One Response to Spännande diskussioner.

  1. carler skriver:

    Medan Sveriges utrikesminister deltar i ytterligare ett genusprojekt någonstans i Sverige.

%d bloggare gillar detta: