Landet i Abu Dhabi för GAC.

ABU DHABI: Nu har jag landat här, hittat mitt hotell och börjat att sortera ut koncepten inför de olika mötena under de kommande dygnen.

De s k Global Action Councils som World Economic Forum satt upp är tänkta att vara något av idégeneratorer i olika globala frågor. 

En gång om året samlas de alla samtidigt för att också göra det möjligt för mer eller mindre ordnade diskussioner mellan dem.

Och det är det som sker här i Abu Dhabi under de närmaste dygnen. 

Tillsammans är vi väl kring 1400 personer som deltar i de olika aktiviteterna. Det är, med andra ord, ett rätt så stort arrangemang. Någonstans skall jag lyckas att leta upp också Anders Borg.

Min uppgift är att leda arbetet i den GAC som handlar om Europa. Vår uppgift är att försöka skissa på de kommande två årens utmaningar för Europa – och det finns ju en del sådana.

Och strax hoppas jag att kunna finna mina olika medarbetare i myllret här.

I New York hann jag i går dessvärre bara med att vara med om den första förmiddagen av styrelsemötet i International Crisis Group. 

Men eftersom det var dels diskussionen om den strategiska inriktningen och dels diskussionen om Europa och dess närområde var det ju inte utan betydelse.

Dessvärre tvingas vi konstatera att de senast fem åren inneburit fler konflikter, fler dödade och fler på flykt. Och det sker efter två decennier då utvecklingen var betydligt mer positiv.

Detta innebär också att stater och internationella organ och institutioner blivit så upptagna av de krav som akut krishantering ställer att insatser och resurser för att förebygga och faktiskt lösa kriser snarare har minskat.

Och det är självfallet en allvarlig utveckling. Motsatsen borde objektivt sett ha varit fallet.

Här har ICG en viktig roll. 

Genom faktabaserade analyser och rekommendationer grundade på breda kontakter utan diplomatiska hänsynstagande kan ICG förbättra det samlade internationella samfundets möjligheter att förebygga och lösa olika konflikter. 

Det är nu 20 år sedan ICG sattes upp, och jag tillhör dem som satt stort värde på dess olika analyser och rekommendationer långt innan jag bu hamnat i dess styrelse. 

Svenska regeringar under en följd av år har också tillhört dem som gett ICG tydlig och viktigt stöd. Så är det också fortsatt.

När styrelsen gick från att diskutera den strategiska inriktningen till att fokusera mera på det europeiska närområdet blev det oundgängligen en diskussion kring Ryssland och dess intentioner.

En studiegrupp ur ICG hade nyligen tillbringat tio dygn i Kiev och Moskva, och det hade satt sina tydliga avtryck. 

Till detta kommer att ICG:s verksamhet i Ryssland, som fokuserat på inte minst konflikterna i norra Kaukasus, kommit under allt hårdare tryck från myndigheterna.

Och nu diskuterade vi hur vi i denna situation skall inrikta våra olika kommande insatser i detta vidare område. Men detaljerna i den diskussionen hör knappast hemma här.

Även om det kanske inte kommer att dominera diskussionerna här i Abu Dhabi bör noteras att denna söndag ju är en dag med viktiga val.

Långt borta är det presidentval i Argentina.

Efter att ha genomlevt ett antal olika arrangemang där presidenten Kirchner ansett att hon skulle undervisa oss andra om sakernas tillstånd, och med den ekonomiska politik hon bedrivit, har jag svårt att se annat än att varje förändring i Buenos Aires blir till det bättre.

Men vi får väl se.

Närmare hemma är det viktigt parlamentsval i Polen, och där tyder allt på att regerande Medborgarplattformen OP kommer att förlora, och makten tas över av mer nationalkonservativa krafter.

I detta ligger icke oväsentliga faror för den ekonomiska politiken, och möjligen också betydande faromoment för den europeiska orienteringen.

Men även här är det nog bästa att avvakta och se hur utvecklingen blir. Blir det en majoritets- eller en koalitionsregering?

I Ukraina är det så lokalval i dag, och de har en betydelse utöver vad lokala val normalt har.

Efter det att det genomförts först president- och sedan parlamentsval efter de stora förändringar landat gått igenom kan man säga att dessa val fullbordar Ukrainas demokratiska cykel. 

Okomplicerade är de dock knappast, och den djupa ekonomiska krisen, med en förväntad nedgång på ca 15% i år, kommer sannolikt att innebära att olika populistiska krafter kommer att ta vind i seglen.

Och det kan förvisso inte uteslutas att det finns de som vill runda hörnen när det gäller kampen om makten i olika viktiga städer.

Från hemmafronten noterar jag den breda uppgörelse om flyktingpolitiken och angränsande områden som ingicks mellan regeringen och allianspartierna i går.

Den var självfallet en kompromiss, och ingen har heller hävdat att den i allt löser alla problem, men den rör i alla fall den samlade politiken i rätt riktning, och den gör det dessutom i brett samförstånd.

I bägge avseendena finns det anledning att välkomna den.

Migrationsverkets rätt dramatiska prognos bidrog säkert till att göra överenskommelsen möjlig.

Exakt hur saker och ting kommer att utvecklas vet vi inte, men det är ju långt ifrån osannolikt att vi får en situation där mottagningskostnaderna kommer att vara ca 50% högre än försvarsanslaget och att ca 60% av biståndsanslaget kommer att användas för att täcka dem – och där den största enskilda mottagaren av bistånd är inte längre är Afghanistan utan i stället Malmö.

En sådan situation är självfallet inte hållbar. Den insikten verkar nu finnas.

Och viktigt i uppgörelsen var att man började att ta steg också när det gäller att underlätta den avgörande integrationen. Det är hur vi lyckas eller misslyckas med den som på sikt är avgörande för oss.

Mer kortsiktiga avgörande är självfallet hur det samlade Europa klarar den akuta hanteringen, i viktiga avseenden återstår det att se.

I dag är det åter krismöte med och om utvecklingen på Balkan i dessa avseenden. 

Situationen där är ju långt ifrån tillfredsställande, strömmen av flyktingar från Turkiet och Grekland fortsätter att vara stark och ibland verkar det som om olika länder arbetar mer mot än med varandra.

Under den gågna veckan har närmare 50.000 personer kommit från Turkiet över till de grekiska öarna. Och därifrån tar de sig vidare upp genom Balkan.

Att sedan det nära förestående valet i Kroatien sannolikt komplicerat hanteringen tillhör också bilden.

Också detta kommer med den allra största säkerhet att tillhöra det som diskuteras under mina dygn här i Abu Dhabi.

One Response to Landet i Abu Dhabi för GAC.

 1. bildterberg skriver:

  ”De s k Global Action Councils som World Economic Forum satt upp är tänkta att vara något av idégeneratorer i olika globala frågor. ”

  ”Global Agenda Councils” låter väl mer avslöjande:

  http://www.weforum.org/community/global-agenda-councils

  Frågan är vems agenda som avses
  .

%d bloggare gillar detta: