Snabb besök i Peking.

PEKING: Det var vackra och soliga dagar med klar blå himmel nere i sydliga Guangdong, men en modern 747-8 har nu fört mig till nordliga Peking med dess tydliga problem inte minst med den förorenade luften.

Varför kommunisterna flyttade huvudstaden tillbaks hit från mer centralt belägna Nanking vet jag inte. 

Att tidigare mongoliska och manchu-dynastier föredrog denna stad närmare deras hemländer är då kanske mer begripligt.

Men nu är det som det är. 

Hett på sommaren och kallt på vintern. Och numera med en luftkvalitet som torde vara den särklassigt sämsta av alla världens huvudstäder.

Det var intressanta dagar av dialog nere i Guangdong, och det kommer med all säkerhet att bli en fortsättning på detta forum. 

Det är upplagt med viss inspiration från andra fora i andra delar av världen.

Och det är förvisso av stor betydelse att bättre förstå utvecklingen i detta allt viktigare land. Vi kommer alla på ett eller annat sätt att beröras av Kinas utveckling. 

I dessa avseende har dessa dagar med också några andra f d ledande politiker från olika demokratier varit mycket bra.

Tydligt är att det här också finns ett intresse att lyssna på de synpunkter som vi som inbjudits hit kunde tänkas att ha.

Gårdagens avslutande diskussion handlade om den kinesiska ekonomin, och det var ovanligt såväl att höra framträdande ekonomer komma med helt andra och lägre siffror för tillväxten än de officiella som att lyssna på mycket olika uppfattningar om vägen framåt.

Att mäta tillväxt är nu inte alldeles enkelt, och förutom de officiella finns det andra mått här i Kina.

Populär är att mäta järnvägstrafik, elkonsumtion och motsvarande för att få en bättre bild, men i China Daily på planet upp hit läser jag att vissa nu diskuterar ett index som utgår bl a från inrikesflyget, uttag på bankomater och paketleveranser för att försöka att bättre fånga in utvecklingen.

Den kinesiska ekonomin förändras tydligt. Området kring Pärl-flodens var ju under ett skede ”världens fabrik”, men det är ju tydligt hur också detta nu ändras. 

Och tjänstesektorn växer. 

Man räknar med att 40% av den privata konsumtionen nu går till olika former av tjänster. Och den prisat konsumtionen stiger – med nuvarande trender kommer den 2030 att vara av ungefär samma storlek som USA:s samlade ekonomi.

Men åtskilligt bromsar också i Kina.

En sektor av statsföretag som efter finanskrisen blivit alldeles för stor, och som tydligt bromsar den ekonomiska tillväxten, ses som ett av de allra största problemen. 

Men om man kommer att lyckas att skära ner och begränsa denna sektor återstår att se. Det s k femte plenarsammanträdet med kommunistpartiets centralkommitté inom kort väntas ta itu med frågan.

Vi får väl se. Stegen hitintills förefaller relativt halvhjärtade.

Och sedan är det ingen tvekan om att begränsningarna på internet har en negativ verkan. 

Jag tipsas visserligen hela tiden om mer eller mindre finurliga sätt som man kan ta sig runt dessa på, men det är ingen tvekan om att de är ett betydande problem inte minst för företag beroende av ett fritt och kontinuerligt flöde av data också över gamla nationsgränser.

Här tror jag att Kina förr eller senare måste välja väg. Säkerheten får inte bli ett hinder för utvecklingen – i förlängningen kan det också bli ett hot mot säkerheten.

Men om man inser det är långt ifrån säkert. 

Att den kinesiska ekonomin bromsar in något är naturligt. De flesta utgår och hoppas på att det blir vad som brukar kallas en mjuklandning.

Men i våra diskussioner fanns det också de dom inte uteslöt alternativet med en s k hård landning. 

Och i det alternativet kanske det faktiskt är störst sannolikhet för att man faktiskt kommer att ta tag i de faktorer som bromsar den kinesiska ekonomin.

Lätt följer jag härifrån med vad som händer i Europa och i Sverige. Men det är långt borta. I media registreras flyktingkrisen, men inte så mycket mer.

Ny dialog med Japan. Kommande trepartsmöte i Korea. Motsättningar om Sydkinesiska Sjön. Kommande valet i Mynanmar. President Xi Jinpings statsbesök i Storbritannien. 

Världen ser lite annorlunda ut härifrån.
Nu blir det ett dygn här i Peking för mig. Och sedan bär ett vidare. 

2 Responses to Snabb besök i Peking.

 1. Hej igen, Carl!

  Jag försökte lämna en kommentar på ditt förra inlägg, men det verkar som att den aldrig kom fram, så här är ett nytt försök.

  Mitt namn är Niklas och jag går på Handelshögskolan i Stockholm, där jag är involverad i studentkårens största projekt, Handelsdagarna. Handelsdagarna är en karriärmassa över två dagar (4-5 februari 2016), och min roll är att dra dit spännande föreläsare – och både skolan och jag skulle mer än gärna se dig komma och föreläsa för studenterna om din karriär och eventuella tips på vägen.

  Jag hoppas att du finner detta intressant, och skulle gärna komma i kontakt med dig via email för att kunna skicka en formell inbjudan och berätta mer om projektet. Du får gärna maila mig på hd.lectures@sasse.se så berättar jag mer!

  Hälsningar,
  Niklas

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Vad blev det av tjänstedirektivet inom EU?
  Kanske finns det parallella faktorer med Kina som hindrar?
  Oftast behövs ”hard landnings” för att få fart på saker, tyvärr?

%d bloggare gillar detta: