Intet nytt från New York.

MUMBAI: Det blir några timmar mitt i natten på flygplatsen på väg från Bangalore till först Luxembourg och så småningom ocksåStockholm i morgon.

Men bakom mig ligger en dag med spännande diskussioner i Bangalore.

I vår kommission tillhörde utvecklingen i Kina i olika avseenden liksom principer och risker förknippade med konflikter eller t o m krig på nätet det vi hade att diskutera.

Och med åtskillig expertis runt bordet blev det intressanta diskussioner som i alla fall i viss del kommer att återspeglas i vår rapport till våren.

Diskussionerna mellan presidenterna Obama och Xi i Washington ledde fram till att man inte skall nätangripa eller nätspionera i kommersiellt syfte, och att man tillsätter en gemensam grupp på lite högre nivå för att föra dessa diskussioner vidare.

Osvuret är alltid bäst i sammanhang som detta, och det återstår att se hur den faktiska utvecklingen kommer att bli, men detta kan mycket väl vara ett steg framåt.

Naturligt var att vi under dagen också diskuterade lite olika inriktningen på det program här som heter Digital India och Kinas satsning på vad man kallat Internet Plus.

Medan det här handlar om att allt fler snabbt skall få tillgång till nätet har Kina i allt väsentligt redan uppnått detta och diskuterar nu hur nätet kan bli hävstången för nästa industriella revolution.

Om detta sedan kommer att vara möjligt att förena med landets auktoritära politiska system tillhörde dagens diskussioner, men få är beredda till alltför säkra slutsatser i någon riktning på den punkten.

Efter vårt möte var det dags för en större konferens med bredare deltagande från såväl indiskt näringsliv som indiska regeringen.

Och här bekräftades åter den öppnare inställning när det gäller ”internet governance” som Indien nu kommit att inta. 

Det är mycket betydelsefullt, och visar på vikten och värdet av dialog med Indien i också frågor som dessa.

Det blev också en dialog om globala utmaningar med Harvard-professorn Joseph Nye, den f d indiske nationella säkerhetsrådgivaren Shivshankar Menon och mig själv som jag hoppas inte lämnade publiken alltför betryckt.

Skam till sägandes har jag inte hunnit ta del av texterna till Barack Obamas, Vladimir Putins och Xi Jinpings anföranden i New York i går, men de föreföll inte att ha bjudit på några större överraskningar.

Och även om det kommer att bli nya samtal i en grupp av berörda – där egenartat nog EU inte alls finns med – är det svårt att i det jag sett hitta tecken på närmande i den viktiga frågan om konflikten i Syrien.

Den ryska inställningen förblir att vi skall ingå allians med Assad för att bekämpa Daesh, men realismen i det företaget lämnar åtskilligt övrigt att önska.

Att tala med Damaskus är dock en annan sak. 

Jag var själv med när vi i Montreux gjorde de första större försöken i den riktningen, men de samtalen kom ju efter ett tag dessvärre att rinna ut i sanden.

Det var – då som nu – frågan om Assads framtid som var den fråga som blockerade vägen framåt.

Om det finns större förutsättningar nu återstår att se.

Ett misstag i Montreux var tveklöst att USA vägrade att ha med Iran runt bordet. Nu har den situationen ändrats, och det kan ju inte uteslutas att det efter en tid kan leda till nya öppningar.

Än är vi dock knappast där.

Den ryska avledningsmanövern från situationen i Ukraina i samband med Putins första besök i FN på ett decennium förefaller dock i allt väsentligt att ha lyckats.

Sedan återstår självfallet att se vad han skall göra med de olika stridskrafter som nu grupperats i Syrien. Vi har förvisso inte sett slutet på detta drama.

Och vi har lärt oss att dagens Kreml lätt kan bjuda på överraskningar – också obehagliga sådana.

One Response to Intet nytt från New York.

  1. pairis skriver:

    Det verkar som att Putin vill komma med Ryssland till Medelhavet. Han kanske vill ha Al Assad som sin marionett?

%d bloggare gillar detta: