Hyggligt i Bryssel – intressant i Bodö.

BODÖ: Gårdagens extra EU-toppmöte tycks i allt väsentligt ha fått prioriteterna rätt när det gäller att hantera flyktingkrisen just nu.

En massiv ökning av hjälpen till länderna i regionen och till de olika FN-organen aviseras nu, och det är självfallet någonting som borde ha skett långt tidigare.

I detta ligger också en närmare dialog med Turkiet, vars president Erdogan kommer till Bryssel i bl a detta syfte inom kort.

Att få ordning på EU:s och Schengen-områdets yttre gränser måste också vara en prioritet, även om det i det rådande läget är enklare sagt än gjort. Den yttre kontrollen är en förutsättning för den inre friheten.

Men nästa ordinarie toppmöte i oktober kommer självfallet at ha anledning att återkomma till frågan.

Gradvis kommer den akuta krisen att avta i samband med att den annalkande hösten gör olika överfarter svårare. Men jag skulle tro att EU-ledarna fick klart för sig att det långsiktiga trycket snarare kommer att öka.

Att lösa krisen i Syrien står nu allt högre på den internationella agendan, och inte minst Ryssland spelar ju nu högt med detta kort. Jag har dock fortfarande svårt att se att förutsättningarna för någon form av fredlig och politisk lösning håller på att falla på plats.

I dag landar så Kinas president Xi Jinping i Washington samtidigt som påven Fransiskus fortsätter till New York där han i morgon skall tala inför FN:s generalförsamling.

Själv befinner jag mig just nu i Bodö på min lilla norska resa som i går förde mig till Stavanger och som senare i dag också kommer att föra mig till Molde. 

Att det blir en del också av flygplatsen Gardemoen utanför Oslo tillhör också bilden.

Också här diskuteras självfallet flyktingkrisen, och jag skulle tro att Norge kommer att frivilligt ansluta sig till det fördelningsbeslut som EU nu fattat. Det skulle självfallet ge landet poäng i Bryssel som kan behövas i andra sammanhang.

Men annars handlar mina diskussioner mest om den internationella utvecklingen i övrigt liksom om ekonomin. 

Inte minst i Stavanger handlade mycket om konsekvenserna av lite mer långsiktigt lägre oljepriser. Även om en del rubriker talade om kris för den regionen, som ju varit en boom-region under oljedecennierna, skall det inte överdrivas.

Prognoserna talade om att arbetslösheten där skulle kunna stiga till strax över 4%. Och här i den mer nordliga region som har Bodö som sitt centrum talar man om tal kring 3%. 

Som kris betraktat är det inte särskilt imponerande.

Det är tyst kring flygbasen i Bodö just nu, trots att alla Norges kvarvarande F16-flygplan är stationerade här. Det handlar ju efter alla dessa år om ett par dussin flygplan.

Och i samband med att nya och dyra F35 kommer under kommande år flyttas allt söderut till basen Örland i närheten av Trondheim i mellersta Norge – dock med en mer nordlig framskjuten bas i nöjd med Narvik en bit norr om Bodö.

Hur det norska försvaret kommer att utvecklas då återstår att se. Kostnaderna för F35 riskerar att tränga ut åtskilligt annat. 

I kväll hoppas jag dock att vara hemma i Stockholm gör en fredag där innan det bär av till New Delhi i Indien.

One Response to Hyggligt i Bryssel – intressant i Bodö.

  1. …och miljardubåtsaffären sprack for Sverige och Japan bygger dem i Australian!

    Frankrike får en släng av sleven.

    http://www.unitednation.homestead.com/

%d bloggare gillar detta: