Fram och tillbaka till Bryssel.

BRYSSEL: Trafikköer och regn lite då och då känns bekant – detta är Bryssel, och det i synnerhet en dag med ministermöten på rad.

Hur det gått eller går med dessa vet jag för ögonblicket inte alls. 

Mitt huvudsakliga bekymmer har varit att hinna med planet hem till Stockholm.

Och det ser faktiskt ut att lyckas. Självklart i all röran var det inte.

Det har varit den transatlantiska digitala agendan som dominerat min egen agenda här i dag.

På sina håll här är de merkantilistiska instinkterna starka också när det gäller de digitala framtidsfrågorna. 

Det talas ibland om ”digital suveränitet” på ett sätt som antyder att man inte riktigt förstår den globala utvecklingen och dess också möjligheter för Europa. 

Dataflödena över Atlanten är markant större än några andra dataflöden i den globala ekonomin. 

Det handlar inte bara om digitala tjänster av olika slag, utan om att de globala värdekedjorna numera är en funktion av både fysiska varor och digitala informationer och tjänster.

Vi vill alldeles självklart att våra företag skall vara globalt framgångsrika – det är basen för vårt välstånd – och det förutsätter att de kan arbeta på en öppen global spelplan.

Där kan samarbete mellan USA och EU bli mycket betydelsefullt. 

Den transatlantiska ekonomin är inte hela den globala ekonomin, men är dess starkaste, mest integrerade och i dessa avseende mest dynamiska del.

Och därför betyder det mycket i också det vidare globala perspektivet vad som kan göras här.

Förvisso finns andra aktörer. 

Vi skall inte göra oss några illusioner om att Kina inte avser att forma och driva sin egen agenda också i frågor som dessa. Och dess satsningen på den digitala ekonomin är imponerande.

Kring dessa diskuterar vi fram och tillbaka under huvuddelen av denna dag, och andra fortsätter såväl i morgon i Bryssel som på onsdag i Berlin.

Men själv tar jag mig hem också för riksdagsöppnandet i morgon, men också för en del annat på hemmaplan unde dagen.

One Response to Fram och tillbaka till Bryssel.

  1. kelpyl skriver:

    Tur att Röran i Bryssel inte är av rödgrönt slag

%d bloggare gillar detta: