Bra att KU kan klargöra.

VID MEDELHAVET: Hemma ser jag att diskussionen nu handlar om frågan om vice statsminister. Och att den nu också anmälts till riksdagens konstitutionsutskott.

Det tycker jag är bra.

Inte för att nödvändigtvis ”pricka” och plocka politiska poäng, utan för att få besked om och lägga fast vad som bör vara konstitionell praxis. 

Begreppet ”vice statsminister” finns inte i vår regeringsform, utan där talas i stället om möjligheten att utse ett statsråd som ersätter statsministern när det finns skäl till detta.

Men begreppet har detta till trots etablerat sig under de senaste decennierna. 

I de borgerliga regeringar som jag har erfarenhet av – och det är sedan 1976 – var det självklart att det begreppet användes för det statsråd som också formellt gavs funktionen att träda in i statsministerns ställe.

Hur det var i de socialdemokratiska regeringar innan dess som använde titeln vet jag inte, men jag skulle vara förvånad om inte samma sak gällde då.

Och därmed skulle man – även om saken inte är formellt reglerad i RF – med skäl kunna tala om en tämligen väl etablerad konstitutionell praxis i frågan. 

Någon journalist skrev i kommentar till att saken nu kommer upp i KU att vederbörande hade svårt att se att det skulle finnas något förbud i RF att göra som regeringen Löfven nu gjort.

Så är det säkert.

I formell mening finns det ju ingenting som hindrar att man skickar ut ett pressmeddelande och säger att ett visst statsråd skall kallas ”utbildningsminister” trots att det är något annat statsråd som är chef för utbildningsdepartementet och föredragande i regeringen för de frågor som bereds i detta.

Men det skulle förvisso uppfattas som mycket märkligt – så märkligt att jag betvivlar att någon ens skulle komma på tanken att göra det.

I det nu diskuterade fallet förhåller det sig likartat.

Strikt formellt går det sannolikt att göra som man gjort, men det överensstämmer näppeligen med den konstitutionella praxis som utvecklats under ett antal decennier, och därtill kommer att det ju lätt uppfattas som politiskt vilseledande.

Mot denna bakgrund är det bra att KU kan dokumentera hur denna fråga hanterats sedan begreppet ”vice statsminister” först användes och sedan på ett auktoritativt sätt kodifiera den konstitutionella praxis som man anser bör gälla.
Detta för att undvika den typ av förvirrade situationer som saken hamnat i just nu.

5 Responses to Bra att KU kan klargöra.

 1. Camilla Lien skriver:

  Reblogga detta på Camillas Värmdöblogg.

 2. kgmander73 skriver:

  Tja,frågan om medborgarsvindlet kring NUON kom ju ingenvart i KU-likaså bloggärfattarens egna oljeskandaler och mänskliga rättigheters åsidosättande. Alliansen förstörde vidare i hela 8 år. Därmed tror jag inte KU uppvisar större kompetenser i detta aktuella heller!!

  Skickat från min iPhone

 3. Claes Nilsson skriver:

  Jag tror inte jag är den ende som känner mig vilseledd av detta besked. Inte bara den ende, jag är helt övertygad om att minst 99% av väljarna tror att den utsedde ställföreträdaren tar över rodret i det fall den högste chefen faller bort.
  Det var väl en självklarhet att Ingvar Carlsson tog över natten då Palme mördades för att ge ett exempel på den praxis du pratar om.
  De flesta dra nog en lättnadens suck när vi nu fått veta att Åsa R inte tar över rodret men samtidigt känner man sig lurad med ytterligare en bluff.

 4. T Bertilsson skriver:

  Då statsministern inför Riksdagen anmälde ministärens statsråd angavs explicit statsrådet Romson, som ”vice statsminister”. Detta är dokumenterat i Riksdagens protokoll av den 3 oktober 2014. Då visst är att det under en lång tid utvecklats en praxis där med vice statsminister avses statsministerns ställföreträdare förde tvivelsutan statsministern Riksdagen bakom ljuset. Detta är icke acceptabelt och för detta måste tillrättavisning ske.

  Statsministern lät partiegoistiska hänsyn – döljande av bristande förtroendet för statsrådet Romson – gå före konstitutionell klarhet och öppenhet. Det är ock ett svaghetstecken att statsministern i sin ministär tar in statsråd vilka han uppenbart icke litar på.

 5. stewes skriver:

  Carl,

  Jag vill minnas att Per Ahlmark var den förste med titeln vice statsminister. Gösta Bohman tyckte det var löjligt: ”det finns ju inte”.

%d bloggare gillar detta: