Storbritanniens väg i EU.

LONDON: Ett och ett halvt dygn här med den stora årliga konferens som Chatman House numera arrangerar var både stimulerande och intressant.

Stimulerande inte minst genom att träffa vänner aktiva med internationella frågor i olika delar av världen. 

På kvällens middag satt jag t ex tillsammans med ordförandena i utrikesutskotten i Tyskland och Indien. Vi hade en del att tala om.

Men också intressant för olika tankeutbyten.

Själv hade jag att tala om främst utmaningar i det omedelbara europeiska närområdet. Sådana saknas som bekant inte.

Måndagskvällens middag om Ukraina med mångfaldigt belönade författaren Anne Applebaum och Sergey Karganov från Moskva och Kremls närhet visade förvisso på de utmaningar som finns i vårt östra grannskap. 

Sergey lämnade föga tvivelsmål om vad den ryska politiken egentligen handlade om.

Men självfallet handlade mycket också om Storbritannien.

Åtskilliga regerade olika uttalande från amerikanskt håll om hur Storbritannien sänkt sin utrikespolitiska profil. Och bakom detta inget självfallet till stor del osäkerhet i EU-frågan.

Och åtskilligt kom att handla om denna.

Den brittiske utrikesministern Philip Hammond överraskande med att uttrycka sig påfallande positivt om EU och sitt lands möjligheter inom den ramen. Han ses inte normalt som en naturlig avsändare av det budskapet.

Själv hann jag med att besöka också 10 Downing Street och vänner där för att diskutera möjliga vägar framåt i den frågan.

Att opinionsundersökningar nu ser påtagligt bra ut är ingen garanti för att processen med förhandlingar och folkomröstning kommer att lyckas. Långt därifrån – och det är viktigt att ständigt vara medveten om detta.

Men premiärminister Cameron har i alla fall hunnit med att diskutera med ett stort antal av sina kollegor runt om i Europa, och i och med toppmötet i juni hoppas man att någon form av informell process kan inledas.

Viktigt tror jag är att den ses inte främst som ett sätt för Storbritannien att mäla sig ur olika delar av samarbetet, utan snarare som ett sätt att åstadkomma förbättringar som har förankring i huvuddelen av medlemsländerna.

Lätt blir det inte, men det är heller långt ifrån omöjligt. Och kring detta diskuterade vi åtskilligt.

Men onsdag förmiddag bär det tillbaka till Stockholm igen. 

Diskussioner på tre kontinenter under denna resa har förvisso varit intressanta.

One Response to Storbritanniens väg i EU.

  1. Tack för Nyhetsbrev

    Roligt att den brittiske Utrikesministern Philip Hammond var positiv om EU och sitt lands möjligheter inom den ramen

%d bloggare gillar detta: