Framgång med Östliga Partnerskapet i Riga.

STOCKHOLM: Det blev trots allt ett rätt bra resultat som kom ut ur toppmötet med det Östliga Partnerskapet i Riga i går och i dag.

Och viktigast var, som jag skrivit om tidigare, att EU tydligt visade att politiken ligger fast och att samarbetet såväl vad gäller ambitioner som verklighet rör sig framåt.

Viss diskussion uppstod i sedvanlig ordning om huruvida det finns ett medlemsskapsperspektiv eller inte för dessa stater.

Men det är en tämligen teoretisk tvist. 

Dels därför att EU-fördragets artikel 49 är mycket tydlig med att det finns, men dels därför att frågan ju saknar konkret aktualitet under överskådlig tid.

Arbetet med att fullt ut implementera de avtal som Ukraina, Moldavien och Georgien ingått med EU kommer att vara nog så krävande under de närmaste åren.

Från såväl ukrainsk som georgisk sida fanns höga förväntningar när det gäller att uppnå viseringsfrihet med EU på samma sätt som ju Moldavien efter stora ansträngningar gjorde för ett år sedan.

Och man får nog säga att mötet i Riga innebar ett steg framåt för dem i detta avseende.

Så gott som unisont sades att detta beror på om de uppfyller de konkreta krav som ställs och som kommissionen kommer att rapportera om uppfyllnaden av mot slutet av detta år.

I detta ligger nog faktisk något av ett löfte att också ge viseringsfrihet om kommissionen då säger att kraven har uppfyllts. Det var ju så processen gick till med Moldavien.

Från rysk sida kommer detta knappast att uppskattas, för att uttrycka saken försiktigt. 

Det kommer ju då att vara mycket tydligt också för medborgare i Ryssland att landet har hamnat rejält på efterkälken när det gäller konkret samarbete med det övriga Europa.

Och det kan nog inte uteslutas att det kommer att finnas länder inom EU som då kommer att försöka koppla viseringsfritt för bl a Ukraina med någon typ av motsvarande steg för Ryssland.

För mig har det varit arbetsdag i Stockholm som avslutning på en vecka som ju faktiskt i dess helhet har tillbringats här. Nästa vecka blir lite annorlunda.

Men som avslutning på dagen och veckan skall jag till Timbro:s lokaler och där tala lite inför den s k Sture-akademins alumniträff.

Jag skulle tro det blir några reflektioner om Sverige och Europa just nu.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: