Världen från Washington.

WASHINGTON: Denna min dag här har dominerats av mötet med International Advisory Board hos Atlantic Council.

Denna grupp förenar företagsledare och f d politiker som undertecknad, och ger en möjlighet till direkt och informell dialog också med ledande företrädare för den amerikanska administrationen.

Och det är just det som vi ägnat dagen åt.

Global energipolitik, förhandlingarna med Iran, handelsförhandlingarna TPP med Stilla Havs-området och TTIP med EU, den globala hotbilden sett från USA:s horisont och de nya utmaningarna när det gäller säkerhet och konflikter i den nya cybervärlden har varit viktiga ämnen.

Dem har vi diskuterar med ledande företrädare för administration och myndigheter här under dagen. Och det har stundtals varit spännande brytningar mellan olika perspektiv också i vår globalt sammansatta grupp.

Handelsfrågorna är viktiga just nu. 

Det är tydligt att president Obama nu satsar åtskilligt på att övervinna motstånd inom sitt eget parti för att få s k Trade Promotion Authority godkänd och därefter först TPP- och lite senare förhoppningsvis TTIP-avtalet i hamn.

Vad gäller TPP har jag intrycket att det nu bara är ett fåtal frågor som återstår, även om det ofta är de frågor som kommer sist som är de besvärligaste. Men intrycket är att man kommer att föra detta viktiga avtal – i dag 12 nationer med tillsammans ca 40% av världshandeln – i hamn relativt snart.

Viktigt är att detta inte bara handlar om traditionell varuhandel. Man försöker underlätta också för den snabbt växande digitala ekonomin genom överenskommelser om bl a fritt flöde av data.

Och detta har sin alldeles särskilda betydelse för oss i Europa. Här finns det ju en rätt påtaglig risk för att andra strömningar kommer att vinna inflytande med de skadliga effekter detta kan få på Europas långsiktiga möjligheter i den globala digitala ekonomin. 

På måndag väntas Cecilia Malmström hit för fortsatta samtal med sin motsvarighet Mike Froman, och förhoppningsvis kommer man då att kunna röra sig framåt.

Det finns här i Washington lite av en frustration över vad man uppfattar som lite för svagt ledarskap i olika europeiska huvudstäder i frågan, och närvarande europeiska företagsledare hade nog i grunden samma bild.

Själv tillhör jag dem som alltid understryker också den stora geopolitiska betydelsen av TTIP-förhandlingarna. Skulle TPP lyckas, men TTIP haverera, skulle detta innebära ett strategiskt misslyckande för Europa av första dimensionen.
Vi skulle också få se en tydlig tipp gentemot Asien och Stilla Havet när det gäller förutsättningar och regler för den globala ekonomins utveckling.

Många med lång erfarenhet man träffar här säger att den globala situationen nu är mer komplex och svåröverskådlig än vad de varit med om på decennier. Och det märks att man inte har alldeles lätt att prioritera mellan de olika utmaningarna.

Just nu är det nog de i den vidare Mellersta Östern som dominerar. 

De regionala spänningarna i Gulf-området förefaller att öka, och i förlängningen finns ju t o m en risk att dessa skulle kunna komma att äventyra det för administrationen – och oss alla! – så viktiga avtalet med Iran.

Man har ju bjudit Gulf-staternas ledare till ett speciellt möte på Camp David för att se vad man kan göra för att öka deras känsla av säkerhet i denna situation.

Och vad gäller Daesh är man tydlig i insikten om att detta är en utmaning som går väl över den som ligger i bara en terrororganisation. Det handlar om en rörelse med betydande attraktionskraft och betydande ambitioner.

Men alldeles självklart står Rysslands agerande mot Ukraina och vad det kan leda till också högt upp på agendan här. Det blev åtskilliga diskussioner om detta också på dagens möte.

Cyberfrågorna ligger mig nära, och de är allt större i olika diskussioner också här. 

Omedebart arbetar man nu med ny lagstiftning kring olika delar av elektronisk avlyssning. Det som nu avtecknar sig är ett system vad gäller de omdiskuterade s k metadata som förefaller ge ett starkare skydd för medborgerliga rättigheter än som förefaller att bli fallet i Sverige.

Och det har vi nog anledning att reflektera över.

Under veckan har USA:s försvarsdepartement offentliggjort sin nya cyberstrategi, och den har redan lett till kommentera från kinesiskt håll. 

Det är uppenbart att man här är påtagligt oroade över allt det man ser såväl stater som andra aktörer göra på nätet, och att detta kräver inte bara egna nationella såväl defensiva som offensiva förmågor, utan också en global dialog om olika normer och regler på detta område. 

Så är det förvisso, men den dialogen befinner sig än så länge bara i sin linda. Här är ett viktigt område för en i genuin mening framtidsinriktad utrikespolitik. 

Snart nalkas kvällen här, och för min del blir det lite mer social avkoppling på ett arrangemang på en av de större EU-ländernas ambassad här i staden. 

Gårdagens stora middag samlade kring 700 personer och gav möjlighet att träffa många både gamla ochnya vänner. I kväll blir det mer begränsat – men ändå både nyttigt och trevligt.

I morgon är det så slut på denna för min del rätt långa vistelse först i New York och sedan här i Washington, och på kvällen återvänder jag hem mot Stockholm.

Men intressant, nyttigt och konstruktivt har det förvisso varit.

3 Responses to Världen från Washington.

 1. carler skriver:

  Som jämförelse har under denna vecka vår utrikesminister valtalat någonstans i Sverige.

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Intressant möte med CSIS. Ryssland är verkligen i dåligt skick, ingen förmåga att generera patent. Inga industriprodukter att sälja på världsmarknaden. Alla kurvor verkar peka åt fel håll där. Man hänger inte med i en utveckling tillsammans med andra länder och är för stolta att be om hjälp. Folket är trötta o förbannade och ledarna har inga bra besked. Vad ska man göra med ett imploderat Ryssland? Be Finland om hjälp kanske?

 3. bildterberg skriver:

  Till och med ”Mossad-file” (debka.com) är tveksamma över
  den strategi som kaoskoalitionen USA, israel, Saudi-arabien,
  Jordanien, Turkiet och de andra terrorist-sponsorerna bland GCC
  tillämpar i form av tung beväpning av de ”syriska rebellerna”:

  ”It is hard to see much good coming out of the Syrian policy pursued these days by the US, Israel, Jordan, Saudi Arabia, the Gulf emirates and Turkey: If the opposition militias they are arming are victorious, either Al Qaeda-associates will end up swallowing broad regions of Syria; or else they will overthrow the Assad regime, and rule in its stead in Damascus. Syria would then be the first Arab country to fall into Al Qaeda’s hands.”

  http://www.debka.com/article/24578/Assad-loses-battles-as-US-Israel-Turkey-Jordan-Qatar-and-UAE-arm-Al-Qaeda%E2%80%99s-Syrian-branches

  I ett vidare perspektiv är störtandet av Assad endast första
  steget mot en stor islamsk terrorstat för att garantera den
  terror och det kaos som behövs för att få igång ett tredje världskrig
  och införliva Ryssland, Iran och Kina i ”den nya världsordningen”.
  Dessbättre kommer detta att misslyckas men det kommer att få
  omfattande konsekvenser för hela jordens befolkning.

%d bloggare gillar detta: