Inför vecka mest i Washington. 

NEW YORK: Styrelsemötet med ICG är nu inne på sin andra och avslutande dag, med intressanta och viktiga diskussioner med våra analytiker om olika konfliktsituationer och utmaningar i olika delar av världen.

Gårdagskvällen ägnades åt situationen i Yemen, men med slutsatser som knappast var alltför optimistiska. 

Vi fick en detaljerad genomgång som lämnade intrycket dels att den akuta krisen möjligen hade gått att undvika men dels att det som nu hänt sannolikt gjort den avsevärt svårare att lösa. 

Och i dag har vi ägnat oss åt olika aspekter på utvecklingen i Latinamerika, men huvudsakligen var det varit de olika kriserna i Mellersta Östern i övrigt som stått på vår dagordning. 

Den här inrikespolitiskt omdebatterade frågan om avtalet med Iran tillhör självfallet detta, men här har ICG naturligt nog varit tydligt i stödet för det avtal som håller på att växa fram.

Veckan som kommer inleds för mig här i New York i morgon när vi har gemensamt mer eller mindre publikt möte mellan ICG och Council on Foreign Relations under morgondagen.

Även det blir en genomgång av olika konflikter och utmaningar, men då också med de perspektiv som CFR och dess olika experter har att bidra med. 

Under Richard Haas har ju CFR ytterligare konsoliderat sin mycket starka ställning i dessa frågor, och är utan tvekan denna stads ledande tankesmedja när det gäller internationella frågor. 

Morgondagen på FN här innebär den officiella starten för den s k översynskonferensen för det s k NPT-fördraget för att förhindra kärnvapenspridning.

De samtalen kommer att pågå ett antal veckor, men förväntningarna vas gäller reella framsteg är i den situation som råder påtagligt dämpade.

Det kommer att talas en hel del om att kärnvapen är farliga, vilket ju faktiskt är ett skäl till att ett antal stater anskaffat dem, och knappast kommer att övertyga dessa om att omedelbart avskaffa dem.

Möjligen kan man hoppas på att det blir möjligt med vissa begränsade steg framåt när det gäller tankarna på Mellersta Östern som en zon fri från massförstörelsevapen, men även här är motsättningarna påtagliga.

Till stor del handlar detta självfallet om Israel och dess faktiska men aldrig erkända innehav av kärnvapen.

 
Men på tisdag förflyttar jag mig till Washington för ett antal dagar där.

Samtidigt kommer Japans premiärminister Shinzō Abe dit för ett besök som bl a innebär det första anförandet av en japansk premiärminister inför kongressen någonsin.

Det är 70 år sedan det andra världskriget tog slut, men det är också avgörande förhandlingar om frihandelsavtalet TPP för Stilla Havs-området, och dessa två frågor kommer alldeles säkert att dominera det besöket.

Handelsfrågorna hållet på att bli mer kontroversiella här, eftersom ett stort antal demokrater tydligen vill gå mot president Obama när det gäller att ge honom en fullmakt för dessa förhandlingar.

Motståndet gäller nog främst TPP-förhandlingarna, men det är självklar att det har konsekvenser även för TTIP-förhandlingarna med EU. 

Mitt program i Waahington är diverse olika samtal, men på onsdag är jag inbjudan att hålla angörande på CSIS – Center for Strategic and International Studies – och det kommer jag att göra med fokus på utvecklingen i Europas närområden i öster och i söder.

Samma dag är f ö EU:s Federica Mogherini på snabbesök i Washington. Innan dess skall hon i morgon ut med örlogsfartyg i Medelhavet för att följa upp diskussionerna om hur EU bättre skall hantera den akuta flyktingkrisen.

Med där finns också FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, och det kommer nog inte att bli alldeles lätt at övertyga honom om visheten av de militära tillslag mot flyktingbåtar i Libyen som EU:s toppmöte i torsdags också talade om.

Denna utflykt medför att Federica Mogherini knappast kommer att vara med på det viktiga toppmötet mellan EU och Ukraina i Kiev i morgon. 

Där är det dock viktigt att det sänds tydliga signaler till Moskva om konsekvenserna om man skulle återuppta militära operationer i öster i strid mot vad som kommits överens i Minsk.

Dessa frågor – krisen med Ryssland och utmaningarna söder om och i Medelhavet – kommer alldeles självklart att vara centrala ämnen i många av de samtal som jag kommer att ha i Washington under resten av veckan.

Det är alltid av sitt värde att ta temperaturen på olika frågor i den amerikanska huvudstaden.

2 Responses to Inför vecka mest i Washington. 

 1. United Nations?
  Forenade Nationer, lander.
  Finn 193 fel i bilden.
  ”Forenade” ar val en bra stravan, men ”Nationer” ar val det stora misstaget med grundreglerna meddenna rorelse kallad F.N.

  I annan skala:
  Tank om varldspopulationen var endast 193 inividuella enskilda manniskor dar varje enskild person betecknades som ”ett land” en ”nation” och denna grupp av 193 brakar med varandra.

  Da skulle den som vill spelar ”Caesar” bli perforerad.
  Den som vill leka Hitler bli uppeldad och den som vill spela Genghis
  24/7 …fy faen vilken grotesk varld!!!

  It is a matter of Time all of i, and for everybody, a very short time walking around here like defected seeds.

  Efter 200 ar av fred och utan nedarvt ”krig i blodet” som det flesta landers folk har i det narmaste dygnet run, kan man vara glad for sin trygga uppvaxt.

  Det kandes fint aven under det kalla kriget att spotta och frasa bade at hoger och vanster och skrika till Amerika och Ryssen (Sovjet) att fara at hell-vete bada 2.

  Sverige bor gora en varlsmanisfestation med en monumental commemoration storre an Gallipoli och alla andra s.k. Varldkrigs sentiments, med aren 1814 – 2014.som ledljus for varlden.
  Om det finns nagra manniskor kvar som kan beskrivas som Senior Global Peace Veterans var vanlig stig fram i ljuset och visa er offentligt.

  Just nu och sedan minst ett decennium under detta pagaende Varldkrig (kan val ingen langre forneka) om an flackvis, har och dar sker ju samma forodelse och med 50 miljoner flyktingar…
  Vi ar val anda inte dova och blinda, annu??

  .

 2. Naturkatastrof…Precis som people. Hogsta berget har fattt nippran och det ar inte mycket vi kan gora.
  Kan vi riva Nepal eller flytta berget innan helvetet brakar lost.. Nu samma dodstal som September 11.

%d bloggare gillar detta: