Från Bryssel till New York.

BRYSSEL: Intensivt men påtagligt intressant sedan  jag anlände hit på eftermiddagen.
Först en timme på informellt dialogmöte om och med Iran i regi av ECFR. 
Det säger sig själv att olika perspektiv och åsikter bröts mot varandra, men det var uppenbart att alla såg meningsutbytet som viktigt och intressant.
Sedan snabbt till diskussion om hur vi skall få fart på den europeiska ekonomin i samband med den stora lanseringen av nya PoliticoEurope. Många var där, och intresset var påtagligt.
Sist middag med Australiens Julie Bishop och olika näringslivsföreträdare.
Fokus låg på möjligheterna av ett frihandelsavtal mellan EU och Australien, men det säger sig självt att vi hade anledning att diskutera också annat, inklusive frågor på den mer utrikespolitiska dagordningen.
I en annan del av staden var det toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer om flyktingkrisen i Medelhavet. Åstadkom mötet ingen annat så orsakade det i alla fall trafikkris i Bryssel.
Resurserna till EU-operationen Triton skall nu tredubblas, och åtskilliga nationer erbjöd sig att ställa olika resurser till förfogande. Det är utomordentligt, även om det nog kommer att ta sin tid att få allt på plats.
Förslag om fler legala vägar in i EU fick uppenbarligen ett mer kyligt mottagande, och de förlag som cirkulerat om någon form av militär insats för att leta upp och förstöra flyktingbåtar innan de ger sit iväg hänvisades klokt nog till ytterligare studium.
Allt detta dock sagt utgående från snabba mediarapporter. Jag skall självfallet också läsa igenom den formella kommunikén och försöka värdera dess innehåll.
I morgon bär det så av härifrån till New York och något dygn av styrelsemöte med International Crisis Group där. Början sker med mottagning och olika middagar i morgon kväll.
Och det kommer också att medföra att vi diskuterar igenom en rad olika av de kriser och utmaningar som nu står på den internationella agendan.

One Response to Från Bryssel till New York.

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Frihandelsavtal med Australien och NyaZeeland är utmärkt. De kan ses som en Europeisk bas i Asien och Oceanien. Det visar även vägen för andra länder att tänka till och vakna.

%d bloggare gillar detta: