Brussels Forum nummer 10.

BRYSSEL: Det var lite mer än ett decennium sedan vi var några stycken som diskuterade om det inte skulle behövas ett årligt forum i Bryssel för att i en transatlantisk milö diskutera gemensamma utmaningar.

Sagt och gjort. 

German Marshall Fund med Ron Asmus tog tag i det hela, det första mötet blev ett faktum, och nu har således det tionde av dessa möten gått av stapeln.

Tyvärr gick dock Ron Asmus bort efter några år.

Numera ca 400 deltagare och ett program av diskussioner som sträcker sig över vida spektra. Och inte minst informella diskussioner.

Att sammanfatta en helg som denna är knappast möjligt.

För min del blev det mer diskussioner om olika aspekter på våra relationer med Asien, men också alldeles självklart om säkerhetsfrågor i Nordeuropa och utvecklingen i Ryssland.

En fråga som plötsligt blossat upp på dagordningen är det kinesiska initiativet att sätta upp en ny stor utvecklingsbank för investeringar i infrastruktur i Asien.

I Washington har förslaget mötts med betydande skepsis. Det finns, menar man, allvarliga frågetecken kring såväl styrelseformer för den nya banken som vilka krav i form av miljö och annat som kommer att finnas i den nya bankens politik.

Men bakom detta finns självfallet misstanken att banken kommer att bli ett instrument för mer alla kinesisk politik och strävan.

Därför var det lite överraskande när London plötsligt beslutade att ansluta sig, och därefter dröjde det inte mer än 72 timmar innan det kom samma besked från Berlin, Paris och Rom.

Sedan dess har också Luxembourg och Schweiz i Europa anslutit sig till denna skara. 

Förtjusningen i Washington över dessa snabba besked har varit mycket begränsade, men i dag på morgonen såg jag dock att IMF:s chef Christine Lagarde kom ut och välkomnade den nya banken AIIB.

Intressant att se blir hur Korea och Japan kommer att förhålla sig. 

Mitt tips skulle vara att Seoul kommer att vara med, men var Tokyo hamnar i frågan är lite svårare att förutse. Skepsisen där är uppenbarligen betydande.

Hur som helst har det inträffade visat på vikten av en bättre strategisk dialog över Atlanten också i frågor som rör utvecklingen i Asien. 

Det var en tydlig slutsats av våra diskussioner i denna fråga i Bryssel under helgen. 

Utvecklingen i Kina är betydelsefull från många aspekter. Jag tror att vi har anledning att mer uppmärksamma det initiativ om en s k ny sidenväg som lanserats i Peking, och som nu omtalas som ”one Belt and one Road”.

Och med detta avses dels infrastrukturen för maritima kommunikationer mellan Kina och Europa och dels motsvarande infrastruktur för kommunikationer över land. 

Från kinesisk sida talar man om investeringar i dessa på 40 miljarder dollar under de kommande åren, och till det skall så läggas de investeringar av relevans för dessa projekt som kan komma från nya AIIB.

Att det är mycket politik i detta är uppenbart. 

Det är lätt att se betydelsen av nya infrastruktur från västligaste delen av Kina ner genom Centralasien och Afghanistan till Indiska Oceanen. Liksom av väg- och järnvägsinvesteringar genom Centralasien till t ex hamnarna vid Östersjön.

Hör borde Sverige ha ett starkt intresse av att vara med. 

På samma sätt som vad gäller Saudiarabien handlar det förvisso ofta om länder som inte kan betecknas som föredömen när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter, men en långsiktig modernisering borde leda till en långsiktig möjlighet till förbättring också i dessa avseenden.

Jag ser att statsminister Löfven tänker följa företrädaren Fredrik Reinfeldts exempel och åka till den årliga stora Badao-konferensen på Hainan i södra Kina. 

Det borde vara ett utmärkt tillfälle att slå ett slag gör våra intressen i detta sammanhang. 

Utfallet av mötet med Europeiska Rådet blev ju bättre än väntat när det gäller den viktiga politiken gentemot Ryssland.

Något formellt beslut om att redan nu förlänga de viktigaste sanktionerna fattades inte, men i stället gjordes ett politiskt uttalande som sade att dessa var knutna till den fullständiga implementeringen av Minsk-avtalet, och att en sådan ju förväntades ske till slutet av året.

Och därmed har man de facto förlängt de avgörande sanktionerna i alla fall till årsskiftet. 

Om det blir något fullständigt genomförande av Minsk-avtalet tills dess återstår ju att se – jag skulle själv inte satsa några alltför stora belopp på den saken. 

Det grekiska dramat går vidare under veckan, med inte minst ett officiellt besök av den grekiska premiärministern i Berlin i morgon. 

Men gradvis har skepsisen gentemot den grekiska vänsterregeringens såväl vilja som förmåga att ta tag i landets ekonomiska problem växt hos de övriga 18 länderna i Euro-zonen.

Till det som just är intressant att följa hör självfallet också utgången av dagens lokalval i Frankrike och regionvalet i Andalusien i Spanien.

Jag återvänder nu hem till Stockholm för ett antal dagar av arbete hemma. 

Min nästa utlandsresa blir först på torsdag, och går då föga förvånande till Bryssel och därefter Luxembourg.

5 Responses to Brussels Forum nummer 10.

 1. winnif skriver:

  Det hade underlättat för statsministerns medverkan i BOAO Forum for Asia-mötet (Kinas motsvarighet till World Economic Forum) i provinsen Hainan om Sverige haft kvar ett generalkonsulat i södra Kina

 2. Kachina skriver:

  Det är bra med konkurrens. Den växande skepticismen kring IMF/ECB:s agerande geopolitiskt är vid det här laget tätare än Londondimman.

  Det nya AIIB kan vara ett välkommet tillskott, inte minst för Europa som har goda möjligheter med öppnandet av den nya ”sidenvägen”. Utökat samarbete med Asien och Ryssland är önskvärt.

  USA/CIA/Wall Street har liksom bränt lite för många broar genom sitt agerande i Mellanöstern, så låt dem hålla på med sina konflikter där, så ägnar vi oss åt samarbete med öst och Asien.

 3. stig2entreprenoren skriver:

  Ett intressant initiativ vore om Korea och Japan gjorde ett motsvarande utspel med Ryssland om att starta en Sibirian Development Bank.
  Här finns stora möjligheter, gott om plats men lite folk och lite pengar vilket Korea och Japan skulle kunna matcha förträffligt.
  Ryssland har av olika anledningar inte så många vänner och detta initiativ borde därför kunna ge ett nytt offensivt perspektiv.

 4. stig2entreprenoren skriver:

  Varför stänger ni kommentarsfältet ibland utan att behandla det som skickats in när kommenteringen var öppen?

 5. Tack för Nyhetsbrev

  Brussels Forum, som Carl Bildt var med och skapade, har haft sin 10:e träff. Forumet är en mycket viktig plattform för betydelsefulla diskussioner världens ledare emellan.

  Carl Bildt skriver att både London, Paris, Rom samt Berlin nu har anslutit sig till nya banksystemet AllB. Även IMF:s chef Christine Lagarde har välkomnat den liksom Luxembourg och Schweiz.
  Sverige är ännu inte med.

  Systemet kallas i Kina för ”win-win-system” där alla är vinnare genom samarbete istället för konkurrens.

  Rysslands President Vladimir Putin säger: ”BRIKS är alla unga stater, och framtiden tillhör de unga”.

%d bloggare gillar detta: