Val och frågor i Finland.

HELSINGFORS: Vackra dagar här i huvudstaden vid Finska Viken, och för min del har det ju främst handlat om det styrelsemöte där Emma Bonino och jag tog över som nya Co-Chairmen av European Council on Foreign Relations.

Huvuddelen av våra diskussioner i går och i dag har naturligt nog handlat om organisation och ekonomi och om hur ECFR på olika skall fortsätta att utvecklas och växa.

Bland annat diskuterade vi frågan om nya personer som skulle kunna tänkas vara aktuella som medlemmar. 

En viss oro uttrycktes för att det riskerar att bli för många utrikesministrar i kretsen. Det är personlig kvalitet och inte formell position som meriterar medlemsskap.

Men alldeles självklart, i en krets som denna, har det diskuterats åtskilligt av politik också.

I dag avslutade vi med att utrikesminister Erkii Tuomioja bjöd på lunch, och med personer som bl a Martti Ahrisaari, Javier Solana, Olli Rehn, Timothy Garton Ash och Jaako Ilionemi runt bordet säger det sig självt att det blev ett intressant samtal.

Och naturligt nog var det utvecklingen i Ryssland och det europeiska svaret som stod i fokus. Att det handlar om en långsiktig utmaning för Europa rådde det inga delade meningar om.

Här i Finland har valrörelsen inför valet den 19 april just dragit i gång. 

Motsättningarna i den mycket breda regering under Alexander Stubb som försökt att styra landet blev mycket uppenbara innan riksdagen skiljdes åt, och någon upprepning av just den breda koalitionen blir det med största sannolikhet inte efter valet.

Som opinionsundersökningarna nu ser ut blir det centerpartiet som blir det största partiet, men om det sedan blir samlingspartiet, socialdemokraterna eller de s k Sannfinnländarna som blir näst största parti, liksom vilken koalition som kommer att bildas efter valet, kommer nog att förbli en öppen fråga i alla fall tills dess att rösterna räknas.

Naturligt nog är det ekonomin som står i centrum. Så brukar ju valrörelser vara. 

Och det är inte bara den rapport som ju Anders Borg var med och författade som visar på rätt betydande utmaningar för den ekonomiska politiken i Finland under de närmaste åren.

Men alla jag talade med vittnade om att väljarnas intresse för utrikes- och säkerhetspolitiken nu var betydligt större än tidigare. 

Motsättningarna mellan partierna kring den skall inte överdrivas. 

Det är svårt att se att det under de närmaste åren kommer att finnas den erforderliga kvalificerade majoriteten i riksdagen för att ansöka om medlemsskap i Nato, men min kvalificerade hissningar skulle vara att den kommande regeringen uttryckligen kommer att vilja hålla denna option öppen.

Att slänga igen dörren på det sätt som sker i Sverige är inte en politik som det är sannolikt att Finland kommer att ha. 

Min lunch med president Sauli Niinistö på hans residens Talludden i går handlade naturligt nog mycket om dessa frågor. Det är vikigt med öppna kanaler mellan Sverige och Finland i frågor som dessa.

Och att presidenten nära följer diskussionen också i Sverige är knappast konstigt. 

Den säkerhetspolitiska länken mellan våra bägge länder – inom de naturliga ramar som också medlemsskapet i EU och det nära partnerskapet med Nato utgör – har under senare år blivit allt starkare.

Och alldeles säkert finns ytterligare steg som skulle kunna tas under de närmaste åren för att stärka säkerhets- och försvarssamarbetet inom det nordiska och Östersjö-området i dess helhet. 

Att detta också innebär ett utökat samarbete med Nato krävs det bara en blick på kartan för att konstatera. 

Det förstärkta försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är självfallet viktigt i sig, men kan också fungera som modell för vad vi kan göra med våra andra grannländer i regionen. Några principiella hinder finns ju knappast längre.

Men nu flyger jag tillbaka i Stockholm för att tillbringa de kommande två dygnen där med olika frågor. 

2 Responses to Val och frågor i Finland.

 1. Tack för Nyhetsbrev

  Roligt att vår Carl Bildt tillsammans med Emma Bonino tagit över som nya Co-Chairmen av European Council on Foreign Relations, ECFR.

  Viktigt med samarbete och öppna kanaler med vårt grannland Finland.

  F. d. Utrikesminister Carl Bildt har föregått med gott exempel genom bildandet av det betydelsefulla fredsinstitutet EIP tillsammans med finske kollegan och Statsminister Alexander Stubb.

  F.d. Finansminister Anders Borg är och har varit behjälplig med Finlands ekonomi.

  Carl Bildt skriver: ”Den säkerhetspolitiska länken mellan våra bägge länder – inom de naturliga ramar som också medlemsskapet i EU och det nära partnerskapet med Nato utgör – har under senare år blivit allt starkare”.

  Finland är verkligen ett föregångsland i många avseenden. Gäller bland annat synen på barnavården och skolresultaten där Finland ligger i topp vad gäller PISA.

  Man anser i Finland att en god fysisk miljö lockar fram de bästa resultaten hos eleverna.
  Pedagogik och rum samverkar – smarta rum underlättar lärandet,
  kvalitén i den fysiska miljön påverkar trivsel, trygghet och stimulans. Det gäller både korridorer, gemensamhetsutrymmen och var i staden skolan ligger.

  Man anser vidare i Finland att det är viktigt att ta del av vad eleverna tycker; hur dom vill ha sin miljö och utgå från det.

  Den finska Regeringens råd för arkitektur, form och design har i en rapport om lärande miljöer kommit fram till ovanstående kriterier för en bra skolmiljö.

  Man tycker också att det är viktigt med ambitiösa och seriösa beställare som har en ambition och en passion för att bygga riktigt bra skolor.

  Finland är vidare ett föregångsland vad gäller synen på en ren miljö. Man prioriterar städning, som har en viktig ställning i landet till skillnad från i Sverige där städning är lågprioriterat. I Finland finns till och med en högskoleutbildning i ämnet städning. Vi har mycket att lära av våra finska vänner i detta avseende. Till exempel i svenska skolor kan städningen ibland vara undermålig; särskilt i hygienutrymmen. Elever kan till och med hålla sig hela skoldagen för att toaletterna är så smutsiga att de inte vill gå dit. Alarmerande, anser jag. Dessutom ej bra för elevernas hälsa.

  Man anser i Finland att lärandet blir lidande av en undermålig skolmiljö.

  I Finland utformas skolor med stor omsorg om elevernas arbetsmiljö där inomhusmiljön är god och välstädad med ren, fin luft och bra planlösning samt hög kvalitet i material och fina skolgårdar. Det tillsammans med goda och bra lärare gör att utfallet blir gott; eleverna presterar bra och trivs.

  Själv är jag stolt över att min hemstad Göteborg är en del av det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011. Sverigefinnarna i staden har rättigheter enligt lagen(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk såsom rättigheten att få helt eller delvis finsk förskoleverksamhet och rätt att få helt eller delvis finsk äldreomsorg. Sverigefinnarna har vidare rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen och man har rätt till skydd och främjanden av den sverigefinska kulturen.

  Göteborgs Stad ska ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör dem.

  Jag vill också nämna Finlands Inrikesminister Kristdemokraten Päivi Räsänen som gjort mycket för barnen i Finland.

 2. Carina Rydberg skriver:

  Publicera inte men jag har just kommit hem från London. Vår vän där blir alltmer besvärlig, vilket gör tillvaron minst sagt obehaglig. En eloge dock till den mycket trevliga brittiska polisen i Knightsbridge, samt till Harrods dörrvakter som av någon anledning tyckte det var oerhört trevligt att se mig passera varuhuset. Jag har dock inte hittat någon som helst lösning på det problem jag har med duvetvem. Finns det någon? Eller ska det här fortsätta i fem år till?

%d bloggare gillar detta: