Sverige har skadats.

STOCKHOLM: Jag ser i media att det finns de som närmast gläder sig över den verbala och politiska konflikt mellan Sverige och Saudiarabien som nu mobiliserat hela Arabförbundet mot oss och som mycket väl kan komma att trappas upp ytterligare.

Det finns det absolut ingen anledning till. Snarare till en betydande oro för de konsekvenser detta kan komma att få. Jag tror det vore oklokt att undervärdera riskerna.

Vad Sverige tyckt och tycker om situationen för mänskliga rättigheter i en rad olika länder i arabvärlden är ingen hemlighet och har knappast heller förändrats under senare år.

Det är knappast i detta allena – eller ens främst –  som roten till den nu tämligen dramatiskt upptrappade konflikten ligger. 

Det handlar i allt väsentligt om hanteringen av samarbetsavtalet på försvarsområdet. 

Vad jag tycker om det samarbetsavtal också på försvarsområdet som den svenska regeringen – en socialdemokratisk sådan – ingick 2005 har jag skrivit om här och också gett uttryck för på annat sätt.

Under vår tid i regeringen var det naturligt att respektera detta avtal. Det var Sverige – inte en enskild regering – som ingått avtalet. Och därmed handlade det inte minst om Sveriges trovärdighet som fördragspartner.

Den trovärdigheten är viktig för ett relativt litet land som Sverige. Skulle det skapas ett intryck att vi under trycket av den ena eller den andra debatten springer ifrån våra åtaganden skulle det vara allvarligt.

Mycket av det som Sverige exporterar av högteknologi kräver ju olika typer av långsiktiga åtaganden. Det gäller alls inte enbart försvarsmateriel. 

I sak innebär detta avtal faktiskt inte särskilt mycket. 

I media kallas det felaktigt för ett vapenavtal, men sanningen är ju att den försvarsmaterielexport som nu skett och sker regleras och avgörs på helt andra sätt och i formell mening inte har någonting alls med detta avtal att göra.

Men nu har utveckling gått dit hän att avtalet sägs upp på sätt som riskerar att uppfattas som en mer eller mindre avsiktligt ovänlig handling. 

Att Jonas Sjöstedt är ute och jublar över det han kallar ”en seger” gör ju inte saken så mycket bättre ur detta perspektiv.

Föreställningen att detta skulle förändra situationen för medborgerliga fri- och rättigheter i Saudiarabien tror jag, för att uttrycka mig försiktigt, är överdriven. 

Mer korrekt är väl att säga att det är en ren illusion. Det är väl sannolikt att vi i stället t o m förlorat möjligheten att under en obestämd tid ens tala med de styrande i landet.

Däremot finns en påtaglig risk att det, inte minst efter den upptrappning vi sett det senaste dygnet, kommer att drabba svenska intressen inte bara i Saudiarabien självt. 

Vi kan, i den värld vi lever i, vara alldeles övertygade om att denna utveckling studeras med glädje i olika länder som såväl på dessa som på andra marknader ser Sverige som en farlig konkurrent. 

Och de kommer knappast att undvika att utnyttja den.  De kommer med glädje och entusiasm att försöka fylla det tomrum som i värsta fall kommer att lämnas efter oss.

Omvandlingen i arabvärlden är alls ingen harmonisk eller okomplicerad process. Och vi har tragiskt nog sett stora bakslag under de senaste åren, om än det inte främst handlar om Saudiarabien.

I det Egypten som utrikesministern besökte, och uppenbarligen hade goda överläggningar med, fängslades den demokratiskt valde presidenten och omkring tusen personer sköts ihjäl på gatorna. 

Men jag tycker trots detta att det är viktigt både med handel och dialog med också detta viktiga land. Utan att göra avkall på vår uppfattning.

Våra möjligheter att vara aktör i fredsprocesser eller andra utvecklingar i denna region skall inte överdrivas. Det gällde förvisso också under alliansregeringens tid.

Men vi har ett intresse av att ha ett brett kontaktnät, kunna föra dialog med regionen i dess helhet och uppfattas som en intressant och relevant partner i olika frågor.

Och jag tror dessutom att vår handel och annat samarbete i det längre perspektivet är en positiv kraft när det gäller att utveckla dessa samhällen. Ju större och ju bredare desto bättre.

Det som inträffat är i alla delar olyckligt. Sverige har skadats. 

Men skyttegravarna får inte grävas djupare. Det ligger i vårt intresse att komma upp ur dem. För det krävs både diplomati och politik.

 

15 Responses to Sverige har skadats.

 1. Det tog närmare 15 år att återupprätta Sveriges internationella förbindelser och anseende efter Palme-eran…

  Nu är vi tillbaka i ett isolerat och förlöjligat läge igen. Knappast idealiskt med tanke på att vårt närområde står på gränsen till explosion och ensam inte är stark…

  Gällande upprätthållande av den svenska högteknologiska basindustrin ser det nu minst lika illa ut nu…

  Bryt Decemberöverkommelsen nu och fäll denna för Sverige skadliga regering. Det är inte rimligt att ett marginellt parti som Miljöpartiet, som representerar en form av naiv anarkosocialism, skall diktera villkoren för såväl svensk inrikes- som utrikespolitik.

  …om inte så vore väl ändå ett försök att stoppa denna okontrollerade blödning att omedelbart återta erkännandet av terrorstaten Palestina och tillhörande samtliga biståndsavtal.

  Dags för de nya anonyma Moderaterna att på allvar visa opposition. Bryt DÖ!

 2. Inte förvånad att Carl Bildt väljer profit framför mänskliga rättigheter. Men Saudiarabien är den värsta förtryckarstaten i världen jämte Nordkorea. Saudierna satsar stora summor på att genomsyra världsreligionen islam med sin extrema wahhabism och rötterna till ISIS och Al-qaidas ideologi finns i Saudiarabien. Vi kan läsa i tidningarna om hur ISIS skövlar historiska monument, men det är ju helt i enlighet med den ideologi som råder i Saudiarabien. Nyligen stiftades en ny lag i Saudiarabien där det slogs fast att ateism är att jämföra med terrorism, och avfall straffas med döden sedan tidigare. Jag antar att Bildt gärna hade velat sälja vapen till Nordkorea också, om de varit lika rika som saudierna?

  Notera istället att Amnesty och saudiska dissidenter hyllar Sveriges beslut. Att visa att man har någon form av moralisk ryggrad är inte så värdelöst som vissa tycks tro. Sveriges varumärke tar knappast skada bland vanliga människor på grund av detta; tvärtom.

  Palme satte sig upp mot USA; om David E och andra tänker efter ett tag så inser de nog att det är viss skillnad mellan demokratin USA och förtryckardiktaturen Saudiarabien. Om det var rätt att bojkotta Sydafrika, vilket de flesta moderater verkar hålla med om nu för tiden, varför då inte Saudiarabien?

 3. Skicklig utrikespolitik innebär en förmåga att agera med stor diplomatisk skicklighet för att undvika att eskalera konflikter som kan få oanade konsekvenser. Har svenska politiska partier i regeringsställning fått i uppdrag av sina väljare att ägna sig åt självsvåldigt agerande med avtalsbrott och internationell subjektiv åsiktspåverkan? Ack, du sköna, nya värld…

 4. niclaslundell skriver:

  Hej Carl,

  Några korta synpunkter gällande ditt inlägg. Du nämner att ”vad Sverige tyckt och tycker om situationen för mänskliga rättigheter i en rad olika länder i arabvärlden är ingen hemlighet och har knappast heller förändrats under senare år”.

  Hur Sverige tyckt och tänker kring avtalet är av stor vikt, du förminskar detta i ditt resonemang.

  ”Det handlar i allt väsentligt om hanteringen av samarbetsavtalet på försvarsområdet”.

  Kanske har Sverige inte agerat på ett proffsigt och snyggt sätt i sitt agerande kring hantering av detta ärende, men Sverige har iaf genom att bryta detta avtal tydligt visat vart vi står i denna fråga.

  Det är tydligt att du försöker tänka ur ett ekonomiskt perspektiv, för Sveriges bästa. Men jag skulle önska att du prövar att se detta från ett humanistiskt perspektiv, att du för en gångs skull utgår ifrån vad som faktiskt är rätt och fel, för hela världens bästa.

  Jag är ingen kommunist eller sverigedemokrat, utan bara en helt vanligt människa, som är beredd på att betala lite mer i skatt pga de jobb eller de förlorade intäkter Sverige kommer att förlora på att dom gjorde, vad som i hjärtat känts rätt.

  Sov gott!

 5. berserken skriver:

  Det eneste jeg er enig med Carl Blidt i, er at all den forutgående diskusjon og pressedekning i Sverige om våpeenavtalen skulle fornyes eller omforhandles, har skadet Sveriges tidligere så gode forhold til Saudi Arabia. Og javisst har nok dette også skadet samhandelen mellom disse landene.
  I alle fall for noen år fremover.

  Men har egentlig Sverige så mye å tape på dette?
  Når det gjelder produkter Sverige importerer fra Saudi Arabia, så er dette stort sett bare råolje, samt noen tonn daddler i tillegg før julen ringes inn.
  Det er nemlig stort sett bare uraffinert råolje Saudi Arabia eksporterer. Det utgjør nemlig pver 76% av landets totale eksport.
  Varemporten til Saudi Arabia synes heller ikke å gangne Sverige noe særlig. Den toppes riktignok av biler (11%), 2) så en og annen svenskprodusert Violv må nok heretter finne kjøpere på andre markeder. Men ellers består Saudi Arabias import av rafinerte oljeprodukter (5,4%) og forpakningsmaskiner og utstyr.(2,3%).
  Ingen andre importvaregrupper overstiger 2%.

  I 2013 eksporterte Sverige krigsmateriell til Saudi-Arabia for 750 millioner SEK, samtidig lå den totale eksporten av varer og tjenester på drøyel 12 milliarder svenske kroner.Landet kan derfor sies å være en betydelig handelspartner for Sverige Midt-Osten
  Til sammenligning var den totale norske eksporten 777 millioner NOK.

  Svensk eksport for 12 milliarder SEK kan høres mye ut. Men fakta ciser at Sverige ikke er blandt de 20 største importørlanden til Saudi Arabia.
  Siden Sverige heller ikke hører til blandt de 20 landene som importerer mest varer og tjenester fra Saudi Arabia, så må man vel kkunne fastslå at Sverige og svensk næringsliv ikke oppfattes som særlig viktig fra Saudi Arabias side.

  Sverige eksport av varer og ttjenester til Norge og Tyskland ligger henholdsvis på 118 og 112 milliarder SEK. Dette er Sveriges to største eksportmarkeder. Og deretter følger Storbritannia, Finland, Damark og USA med fra 80 til 75 milliarder SEK hver.
  Og i så måte blir eksporten til Saudi Arabia, bare som jordnøtter å regne.

  Som norsk nordmann bosatt i Sverige kan jeg aavsluttningsvis ikke dy meg fra å nevne – At mens Norge selger og eksporterer dyr olje, så selger og eksporterer Sverige billige kjøleskap.
  Prisene på norsk og svensk eksport går altså diamentralt motsatte veier.

 6. erikgatby skriver:

  Detta är som vanligt när socialdemokratin sätter sina avtryck i utrikespolitiken, alltid bra på att skapa konflikter, fiender och strunta i svenska intressen.

  När ideologiska värderingar hålls högre än den Svenska ekonomin och Svenska intressen börjar nog folk att fundera om socialdemokraterna enbart bryr sig om sitt eget huvud istället för att bry sig om Sverige.

  //Erik Gatby

 7. Nar du sager att ”Sverige har skadats” lagger du orden i munnen for de som vill skada Sverige eftersom de skadande da bara citerar f.d. Sveriges statsminister och utrikesminister och sager Tack for hjaloen.
  Sa fungerar det.
  Det ar ju varken ”diplomati eller politik”.
  Fragan ar dock, var detta verkligen en internationell nyhet i media eller bara i Gronkoping.
  http://www.artat.homestead.com/abba.html
  Money money money

 8. Isabelle Tejbo skriver:

  Delar inte Bildts syn på avslutade avtalet, är en seger för mänskliga rättigheter att inte förse ett land med vapen där kvinnor är mannens egendom och barn kan giftas bort redan i förskoleåldern…..

 9. Roligt att så många nämner mänskliga rättigheter hit och dit, Faktum är den att Sverige för bara några år sen hade offentliga hängningar, Halshuggningar och i människor ålder var det precis nyss kvinnorna fick röst rätt i detta land.

  Så fascinerade hur folk i Sverige sätter sig på den högra tronen och pekar på andra länder hur hemska dem är. När Sverige som land exploaterat andra länder för att vi skall precis kunna ha det så bra som vi har det här. Men ingen tänker på det.

  I Västerås hade vi senaste avrättningen 1900 det var inte så länge sen.

  Och ingen tänker på de faktum att demokrati är en process som tar hundratals år. Och att avbryta ett avtal som bidrar med både jobb och pengar, Gör inte att Saudi-Arabien, Kommer att skynda på sin process till demokrati snarare tvärt om.

  Folk i Sverige är så otroligt otroligt kort siktiga i sitt tänkande. Demokrati är något som inte går att förtrycka spelar inge roll hur svårt du gör det så kommer människor få demokrati till slut. Det är oundvikligt. Speciellt om förtryck länder skall ha något med väst världen att göra affärsmässigt.

  Förstår inte folk att företagen som är utomlands ställer krav på mänskliga rättigheter, Eller tror alla i Sverige att det ända företagen bryr sig om är pengar? Då är ju tragiskt. Men det är en seg process som går bit för bit även om de inte märks så mycket så gör det skillnad.

  Ni måste väl förstå att Saudi-Arabien & andra delar av världen är åtminstånde 100-150 år efter oss i Sverige och i ren människo syn, Det Spelar inge roll att dem är högteknologiska länder. Det tar tid att ändra. Och att bryta ett sånt här avtal på detta sätt gör bara de värre och kommer troligtvis att resultera i propaganda i arab staterna hur Väst världen är emot dem. Och kommer göra att ännu fler människor tror på de.

  Tragiskt för Sverige som land som sagt att agera på detta sätt.

 10. Johan Nanberg skriver:

  Carl B träffar mycket rätt när han beskriver det som ren illusion att det skulle bli någon förbättring av mänskliga rättigheter för människor i Saudiarabien för att vi säger upp detta avtal. Det som har hänt har placerat Sverige helt utan möjlighet att påverka någonting på ganska lång tid. Dessutom kommer det svida ekonomiskt för Sverige att vi har en diplomatiskt inkompetent utrikesminister, ja även statsminister.
  Är det Stefan Lövfen som styr Sverige?
  Det verkar som han bara låter allt hända och resonerar ja ja nu blev det så här….
  Decemberuppgörelsen visar sig allt mer katastrofal.

 11. Rune Larson skriver:

  Det är svårt att förstå dem som talar om seger i detta fall. Vad är det Sverige har vunnit? Att vi får bibehålla våra uppfattningar? Men vi tycks ju ha förlorat allt inflytande i arabvärlden utom kanske i Iran som säkert gillar läget. Var det värt det?

  ”Högt flyga orden – tanken stilla står”

 12. superhints skriver:

  Dags fundera over Wallstroms svarighet att saga ifran pa ett satt som inte samtidigt stanger alla dorrar. Tyskland har ocksa kritiserat Saudiarabien lika tydligt men utan att sparkas utfor trapporna. Anledningen kan inte enbart forklaras med att Tyskland ar en europeisk stormakt. Skulle svensk utrikesforvaltning sakna expertis i umgangeskonst med saudis? Knappast. Varfor nonchalerades den viktiga aspekten av Wallstrom? Storsvenskhet? Mystère.

 13. Kurt Persson skriver:

  Om man tycker att det är bra att säga upp avtalet med Saudarabien så borde man väl förbjuda all export av varor till detta land så slipper man ju att ha någon enda kontakt med ledarna där. Frågor blir då. Förbättras kvinnornas rättigheter då? Nordkorea har vi ju i stort set inget utbyte med. Främjar det kvinnors rättigheter i Nordkorea? Alla länder har olika lagar, religioner och ledningssystem. Vi kan Inte bestämma hur de skall leda sitt land. Det bästa är enligt min mening att uppträda på ett hövligt sätt, bedriva handel, starta företag i sådana länder, anställa ländernas medarbetare, skapa arbetsförhållanden som har västerländskt stuk och alltså påverka underifrån. Det tar tid men skapar erfarenhet och tankar hos de anställda som kan dra i rätt riktning. Internet är ju ju också forum som sprider information. En vattendroppe urhålkar till slut stenen. Om man levererar vapen eller andra varor påverkar ju inte kvinnors rättigheter. Vapen är det säkert många andra som vill sälja. Se till att FN arbetar stenhårt för kvinnors rättigheter. Stöd grupper i länderna som arbetar för förändring i demokratisk riktning. Omförhandling av avtalet hade ju varit en bra kompromiss.

 14. Bokryp Bokförlag skriver:

  God kväll,

  Margot Wallström borde avgå som utrikesminister. På så kort tid (7 månader) skapade hon negativa rubriker o situationer för vår land.
  Hon är inkompetent, aggressiv och karriärist i sitt utövande av det arbete som hon är tillsatt till.

  Man undrar vad blir nästa steg att undergräva/destruera/skämma ut Sverige?!

  Hon förlöjligar och underminerar/urholkar vår utrikespolitik som så mödosamt återuppbyggts på nytt efter Palmes tid. Utrikespolitik handlar om Sverige inte om Wallströms privata åsikter/omdöme eller värderingar.

  Elisabeth M-P

 15. RAUBMENSCH skriver:

  Carl Bildt du kan tydligen inte läsa. De riktlinjer som finns för Svensk vapenexport anger bland annat: Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel, bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas. Att du anser att det är helt oviktigt att stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och att följa satta riktlinjer förvånar mig förstås inte. Att du arbetade som medlare i Kosovo konflikten tror jag var skadligt, för alla parter. Att du som utrikesminister hade intressen i Lundin oil, var också skadligt. Rent generellt så är mörkblå högerspöken skadliga varhelst de än dyker upp. Jag måste dock hålla med dig, det här med Saudi Arabien har varit mycket skadligt, tur att Margot Wallström äntligen börjar sätta plåster för det djupa sår Svensk vapenexport åsamkat vårt land så länge. Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara Carl Bildt.

%d bloggare gillar detta: