Här finns den nya världen.

BARCELONA: Strax skall jag lämna det stora utställningsområdet och jättelika Mobile World Conference här i Barcelona för att flyga till Riga och andra uppgifter.

Att vi står inför mycket betydande förändringar när vi nu går mot ett data-drivet nätverkssamhälle och gradvis en dito värld är mycket tydligt när man vandrar runt här på den väldiga mässan.

Och det gör man tillsammans med ca 90.000 personer varje dag – och det är ingen mässa som på öppen för allmänheten.

En gång var mobiltelefoner just – mobiltelefoner. Och det tyckte vi nog var tämligen revolutionerande då.

Men nu har vi smarta telefoner som är våra kontakter med de snabbt växande globala nätverken med alla dess applikationer och möjligheter. 

I år räknar man med att det kommer att säljas mer än en miljard smarta telefoner – ingen annan ny teknologi har anammats och spritts som denna.

Och var och en av dessa har större datakapacitet än vad NASA hade i sin månlandare.

Till detta kommer så det som kallas Internet of Things eller Internet of Everything när nätverken knyter samman allt mer och mer i vårt samhälle och därmed skapar helt nya möjligheter.

Mycket här har handlat om detta. Inte minst är det nätverksuppkopplade fordon som har demonstrerats av olika tillverkare här. Och konsekvenserna av den utvecklingen är mycket omfattande.

Men när man går runt här och ser på olika applikationer som nu presenterats är det tydligt att det snart bara är fantasin som sätter gränser. 

Med de 5G nätverk som bl a Ericsson visar upp här får vi ju mobila nätverk med kanske hundra gånger överföringskapaciteten av de alldeles nya 4G-nätverken.

Allt detta flytter samman i globala s k moln, d v s nätverk av servrar runt om i världen som data flyter fram och tillbaka till och från och mellan. 

Det säger sig själv att säkerheten och tillförlitligheten i dessa moln är av ytterligt stor betydelse. Och till det skall läggas skyddet av denna information såväl från obehörig insyn som från försök att på olika sätt påverka eller förvanska den.

Vi måste helt enkelt kunna lita på dessa system som våra ekonomier, samhällen och liv kommer att bli dramatiskt mycket mera beroende av under kommande år.

I detta ligger såväl massiva teknologiska som politiska utmaningar. Och jag har fört åtskilliga samtal om detta under mina dagar här. Det är ju också kring detta vi diskuterar i Global Commission on Internet Governance.

Trevligt och inspirerande har också varit att träffa svenska innovatörer och entreprenörer. Kring 200 svenska företag finns på plats, från de minsta till den globala jätten Ericsson. Och alla imponerar de på sitt sätt.

Ericsson har i dag kring 120.000 anställda, med Indien som det land där man har flest anställda, Kina och Estland de där man tillverkar mest, en årlig satsning på forskning och utveckling kring 50 miljarder kr, global marknadsledande position i åtskilliga av den snabbt växande nätverksvärldens viktigaste teknologier och huvudkontor i Kista utanför Stockholm.

Och det var svårt att inte bli genuint imponerad av Ericssons massiva närvaro här och serie av presentationer av nya områden och teknologier. Eran av telefoner har man lämnat bakom sig – nu är man ett globalt företag i och för molnet.

Men självfallet är man inte ensam. 

Stora kinesiska företag har växt fram som hårda och kompetenta konkurrenter på ett sätt som knappt var tänkbart för något decennium sedan, samtidigt som USA fortfarande framstår som innovationsmakten framför andra i den globala ekonomin.

Här finns Ryssland knappt alls. Lilla Estland är faktiskt en långt större nation i denna snabbt växande värld. 

Här i Barcelona finns Sverige, Finland och Estland med företag som visar vägar in i den nya världen.

Härifrån flyger jag nu till Riga i Lettland för att i morgon tala för företrädare för parlamenten i de olika EU-länderna om EU:s s k grannskapspolitik.

I dag presenterar kommissionen i Bryssel sin utvärderingar av den politiken och rekommendationer för kommande år, och det är självklart att det blir en av utgångspunkterna för mina kommentarer i morgon.

Men i Riga tar jag självfallet tillfället också till lite vidare samtal i såväl landet som den vidare regionen. 

Lettland är och förblir ett av våra viktiga grannländer, och dess utveckling har i olika avseenden stor betydelse för utvecklingen i hela vårt vidare område.

6 Responses to Här finns den nya världen.

 1. Jon Reina skriver:

  ”- I detta ligger såväl massiva teknologiska som politiska utmaningar. Och jag har fört åtskilliga samtal om detta under mina dagar här. Det är ju också kring detta vi diskuterar i Global Commission on Internet Governance”.

  På mig lyder dette som om bästa herr Bildt och hans likasinnade, önsker att regulera Internet?
  Och då är det bara för mig och branchen att skrika högt; – Politiker STAY OFF!!!!

 2. Per Fredö skriver:

  Det borde vara motiverat att ställa frågan om även Ukraina anses höra till grannskapspolitiken och likaså till nya kandidatländer.

  Eller är det så att EU och de tongivande länderna i realiteten har lämnat detta land och folk åt sitt öde och låter Putins strategi, att Ukraina steg för steg ska bli en del av Ryssland.

  Avtal med Putin respekterad inte av honom.
  Ändå är strategin från hans samtalspartner att bara försöka på nytt och komma med fördömmanden..

  All militär hjälp till Ukraina anses vara uteslutet, vilket betyder att Putins aggressiva politik med alt förse rebellerna med stridsvagnar, raketvapen och annat militärt får fortsätta.
  Nu kan USA eventuellt ändå på detta om Obama och kongressens följer deras överbefälhavares råd.

  USA har hittills via en presskonferens informerat om att man har filmbevis på att trupper och mer av stridsvagnar ., men sedan händer inget.

  Putin kan förstås då fortsätta med att ljuga när han hävdar att Ryssland aldrig har taget har trängt in på Ukrainas territorium.
  Han ska i stället få rollen som fredsmäklare.

  Det finns ytterligare en aspekt som förbises och det är att civilbefolkningen lämnas åt sitt öde.
  Enligt senasteuppgifter befinner sig 1 miljon på flykt.
  Deras hem har raserats och de får inte ens den lilla pension, som är nödvändig för äldres levnad.
  Kriget har också inneburit att Ukraina nu fått kraftigt stigande priser.

  Omständigheter av detta slag borde självfallet beaktas när EU formulerar sin grannskapspolitik.

 3. Den ”nya varlden” som ”utvecklas” som ett moln presenterati ett rum pa en Massa verkar inte sarsklilt begavat,
  Massformen ar fortfarande gammalmodigt och visar att den nya teknologin inte ar en teknologisk Tsunami utan snarare en marknad for att salja ”hjarnproteser” for inbillningsjuka.
  Om besokarna hade lamnat massan pa 5 ben istallet for 2 och med en dubbelt sa stor hjarna, hade det var varit nagot.
  Avvecklingen av den gamla varlden kommer aldrig att handa utan en total reevolution.
  Den gamla varlden ar och forblir den stora majoriteten av 7.5 miljarder manniskor.
  Det finns mycket att saga om denna ”nya varld” och du kans sakert skriva en rad om dess motsats ocksa eller kanske gora en Massa om den gamla i samma veva.
  Fortfarande ar en spade en spade…
  Det ar som vissa museer: Besokarna ar valkladda dollardrivna eller/och har andra ”drives” och en matbit i sitt sikte med ett glas vin.
  Ganska patetiskt!

 4. stig2entreprenoren skriver:

  Den mobila tekniken och nätverken kopplar ihop världen på ett allt effektivare sätt till en allt lägre kostnad i en evig positiv spiral.
  Dessa förbättringar tränger in överallt, snabbar upp, ger nya funktioner till allt lägre kostnad för allt fler.
  Den s.k. ”tekniska faktorn” som nationalekonomerna verkar ha svårt att hantera, tenderar att öka i betydelse. Det är denna som till största delen ligger bakom deflationstrycket inom de välskötta ekonomierna (läs OECD).
  Detta fenomen ligger bakom en stor del av världens välstånd och deflation är därför i grunden ganska positivt och kommer inte att ”gå över” i brådrasket.
  Folk köper saker när de behöver och inte på spekulation vilket ger mindre lager och mindre miljöbelastning. Trenden blir att investera mer i industriellt riktiga och långsiktiga projekt.
  Inga diktatorer kan snart ej längre gömma sig eller ljuga utan att bli avslöjade.
  Den nya världen kommer nu..

 5. Hej Carl. Det är väldigt trevligt att du har en blogg och det är ett trevligt sätt att ytterliggare öppna den demokratiska politiken.

 6. Tack för Nyhetsbrev

  Spännande med globala moln

%d bloggare gillar detta: