Förtroendet för det globala nätet

LONDON-STOCKHOLM: Ute på den engelska vackra landsbygden har vi nu under helgen haft möte med den globala internet-kommissionen.

Och tyngdpunkten i våra diskussioner denna gång har legat på den förtroendekris som olika diskussioner om övervakning och ingrep i kryptering och anonymitet lett till.

Diskussionen kring dessa frågor svänger förvisso fram och tillbaka.

Efter attackerna i Paris – och nu den hemska upprepningen i Köpenhamn – talas det åter om övervakning och kontroll på ett sätt som är annorlunda än när ordet Snowdon dominerade samtalen.

Men det är viktigt att återvinna förtroendet för det globala nätet och dess användning, såväl vad gäller skydd av privatlivet som skydd av samhället mot bild och övergrepp.

Vi hade konstruktiva och intressanta diskussioner om detta, och kommer att redovisa våra närmare slutsatser inför den stora internationella cyberkonferens som äger rum i Haag i mitten av april.

Och vår nästa sammanträde med kommissionen äger rum just i Haag dagarna omedelbart före denna.

Frågor om cybersäkerhet har ju också fått en ny aktualitet under den senaste tiden.

Vi ägnade en del tid åt olika aspekter på den nordkoreanska attacken mot Sony, liksom vad som hände därefter, och de olika konsekvenser denna utveckling kan komma att få.

Och samtidigt hade ju president Obama ett stort möte om cybersäkerhetsfrågorna på Stanford-universitetet i Californien. Självfallet diskuterade vi också de förslag som kom fram där.

Också de diskussionerna kommer vi att fortsätta i Haag, och då också se närmare på vad som kan göras för att minska riskerna för olika cyberkonflikter eller t o m cyberkrig.

Vi ser ju en revolution i ökat beroende av de allt mer integrerade globala nätverken, men samtidigt som detta ju skapar enorma ekonomiska och sociala möjligheter blir vi självfallet också mer utsatta för olika typer av risker och attacker.

Mötet i England gav också möjlighet till spännande redovisningar på olika områden. Vi ägnade t ex betydande tid åt de utmaningar som ligger i det som kallas ”deep Web” och dessutom ”dark Web.”

Här finns inte bara dissidenter som vill skydda sig mot auktoritära regimer försök till avlyssning och kontroll, utan också mycket som har helt andra anledningar att undvika ljus och öppenhet.

Efter mötet i Haag fortsätter vårt arbete under året med inplanerade möten i Afrika, Indien och Brasilien.

Arbetet kommer sedan att avslutas och redovisas kommande vår.

Nu blir det för mig en vecka hemma i Stockholm, vilket kommer att bli skönt efter de senaste veckornas rätt intensiva resande i olika sammanhang.

Och det blir arbete såväl med fortsättningen av dessa nätfrågor som med mycket annat.

I kväll är jag t ex med i Agenda i SVT för att kommentera utvecklingen mellan Ryssland och Ukraina efter det s k Minsk 2-avtalet.

Och säkert kommer det också att handla om hur denna konflikt kommer att fortsätta att utvecklas – och vad det betyder också för oss.

6 Responses to Förtroendet för det globala nätet

 1. Jan Snöbohm skriver:

  Salut!
  Såg Dig i kvällens Agenda och förfasade mig som Ögonläkare över hur illa Dina glasögon satt. Du bör snarast /sic/ ta’ Dig tid att uppsöka Din Optiker för korrekt tillpassning av dessa, inte av kosmetiska skäl men väl för att få en väl fungerande optik. Mycket viktigt att progressiva glas balanserar perfekt sinsemellan. Skalmar respektive sadlar kanske skall bytas.
  För syns skull, mina bästa hälsningar
  Jan Snöbohm
  pensionerad Överläkare Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
  jan.snobohm@gmail.com

 2. Bildt om ”mot bild och overgrepp”
  Sim Card was not invented for spies as little as Television was invented for or by Journalist and politicians.
  Atervinna fortroendet for det globala natet ar en total omojlighet, helt uppenbart.
  Den nya teknologin for 2 vagskommunikation ar Catch 22.
  Kasta tarning.

  Det ar skakande!!!
  Inte ens klassisk ambassad post i portfolj star sig idag.
  Face to Face haller inte heller langre med alla wired bodies och nano ships.
  ”for ocksa oss” vilka ”oss’ nu an ma vara?
  Hissnande!!

 3. Jon Reina skriver:

  Det er en illusjon å tro eller påstå at cyberkriger enda aldri har blitt påbegynt. Og like stor illusjon er det å tro at noe land kan vinne slike kriger uten å satse stort på å rekruttere kvalifisert (dyrt) personal som også må gis muligheter til å simulere cyberangrep på andre nasjoner nesten fra dag-1.
  Uten store resurser og trening, samt et Natomedlemskap – er Sverige å regne som et slaktoffer.

 4. flyktingar skriver:

  Hälften av EU-biståndet går till palestinska områdena. Europeiska skattemedel går till palestinska organisationer som sprider hatpropaganda. Palestinska kampanjer för att isolera Israel är EU-finansierade. EU-bistånd ska inte gå till antisemiter.

  Se där några axplock ur Lars Adaktussons debattartikel i Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/nyheter/debatt

 5. Gosta Ryberg skriver:

  Can you please comment on the negotiations with Greece.

%d bloggare gillar detta: