Mellanlandning och diskussion i Bryssel.

BRYSSEL-STOCKHOLM: Nu sitter jag på sista planet hem från Bryssel efter denna dag som ju började med lite mer avspänd frukost i München efter de laddade dagarna där.

Mitt huvudsakliga ärende i Bryssel var att medverka vid en diskussion om den europeiska utrikespolitiken under det gångna året.

Utgångspunkten var, som jag skrivit om tidigare, ECFR:s s k Scorecard som ju åter rankar Sverige som ett av de länder som lyckats bäst när det gäller att ha inflytande i Bryssel på den samlade europeiska politiken.

Man kan alltid diskutera hur rättvist detta i sina enskildheter är, men självfallet har vi anledning att vara nöjda med att detta är den bedömning som görs.

Och förvisso var det så att vi i alliansregeringen under våra år såg det som viktigt att göra ett tydligt avtryck i diskussionerna i Bryssel.

Vi ville spela i en lite högre division än vad bara väg storlek skulle berättiga oss till.

Bakgrunden var ju också att vi bedömde det som viktigt att EU tog ett större ansvar för fred och stabilitet i vår del av världen och skaffade sig en tydligare röst i världen i olika frågor.

På sina håll tyckte man att vi i stället skulle ha satsat på arbete i FN.

Men för det första förskjuter inte det ena det andra och för det andra är det nog så att vi nog aldrig kan räkna med att styra utvecklingen i FN:s säkerhetsråd.

Där bokstavligen dikteras besluten – eller frånvaron av sådana – av de fem permanenta medlemmarna.

Nu blev det en intressant diskussion under någon timma tillsammans med bl a Polens och Danmarks utrikesministrar Grzegorz Schetyna och Martin Lidegaard och en hel del andra som arbetar med dessa frågor i Bryssel.

Och vi var alla eniga om att 2014 varit ett år när avgörande nya utmaningar tornat upp sig för oss. Att EU hade klarat det hyggligt innebar inte att vi inte kunde ha gjort det bättre.

Vi borde tidigare och tydligare ha fokuserat på att hjälpa och stödja Ukraina, och vi måste fortfarande satsa mer på att möta det ryska propaganda- och desinformationskriget.

Och vi måste utforma en långsiktig politik för Ryssland som utgår från det Ryssland som faktiskt finns snarare än det Ryssland vi skulle önska fanns.

Skillnaden mellan dem håller ju dessvärre på att bli allt större.

Viktigt är ju att också i övrigt forma en mer långsiktig och strategiskt driven politik.

När Federica Mogherini talade i München i går lyfte hon fram det arbete med att först ta fram en strategisk utvärdering och sedan en global strategi som Europeiska Rådet i december gav henne mandat till.

Och det gick ju tillbaka till ett av de initiativ som Sverige drev under de senaste åren, och som Italien när Federica var utrikesminister där också anslöt sig till.

Det blir ett viktigt, men säkert inte alldeles enkelt, arbete. Fortfarande finns det nog de som hellre talar om det Ryssland vi önskar än om det Ryssland vi har.

Och ser vi söder och sydost om EU är ju utmaningarna också ökande.

Jag ser t ex att mötet med EU:s utrikesministrar i dag också diskuterade utvecklingen i Libyen, och enades om slutsatser som självfallet var förnuftiga, men där måhända läsekretsen i landet självt kan komma att vara lite för begränsad.

I FN:s regi pågår nu förhandlingar i syfte att försöka hitta en politisk väg framåt innan landet fullständigt faller samman.

Kommer det till någon form av avtal måste EU självfallet vara berett att med all den kraft man har försöka säkra dess genomförande.

Dagens blickar har dock till stor del varit riktade mot Washington och samtalen där.

Och jag hoppas att man också i Moskva lyssnade när president Obama sade att han ”ännu inte” hade fattat något beslut i den inte minst i München i helgen diskuterade frågan om försvarsmateriel till Ukraina.

Det är en klok linje i detta läge.

Skulle Moskva få intrycket att regeringen i Athen kommer att blockera alla möjliga beslut om sanktioner och andra regeringar blockera varje stöd med försvarsmateriel till Ukraina skulle självfallet möjligheterna för en rimlig lösning vid det möjliga mötet i Minsk på onsdag försvagas.

Och därmed skulle sannolikheten för en militär lösning av konflikten öka.

Medan olika EU-ledare hela tiden upprepar att det inte finns någon sådan fruktar jag att det finns de i Moskva som faktiskt har en annan uppfattning.

Att blockera den optionen för dem är en viktig förutsättning för den politiska lösning vi alldeles självklart eftersträvar.

Nu har jag några dagar av arbete i Stockholm framför mig. Det kommer att behövas.

Och inriktar mig lite mer på det globala nätets allt viktigare frågor inför diskussioner i London under den kommande helgen.

9 Responses to Mellanlandning och diskussion i Bryssel.

 1. Jon Reina skriver:

  Nå er det vel ikke bare medlemslandet Hellas (Grekenland) som kan komme til å lblokkere forslag om nye sanksjoner. Faktisk finnes det et par andre medlemsland som i alle fall kanskje, vil blokere eventuelle forslag om nye saksjoner mot Russland.

 2. Om inte den svenska ambassadoren i Australien vaknar I DAG gar Australiens nya ubatsaffar med en flotta a 8 nya ubatar byggda – till andra intressenter i andra snabbfotade lander.
  Maste jag navigera den svenska staten i denna fraga igen som forra gangen 1987 ?
  Det galler snabba ryck nu!!!

 3. carler skriver:

  EU har inte tid med Ryssland och Ukraina. Det är mycket viktigare med The climate diplomacy plan.

 4. Jan Erik Lind skriver:

  Varför kan man inte från EUs sida hjälpa Ukraina att säkerställa gränserna så att inga trupper eller materiel kan komma in i landet.
  EU har ju ett antal stridsgrupper som man kan erbjuda Ukraina för detta syfte. Putin hävdar ju att Ryssland inte medverkar inne i Ukraina så låt honom visa detta genom att kontrollera trafiken mellan Ryssland och Ukraina. Han kan ju knappast motsätta sig att man säkerställer att det är en intern konflikt inom Ukraina. detta skulle ju rensa bort konflikten med Ryssland och hjälpa Ukraina att klara sig på egen hand. Ingen medverkan i striderna, ingen materiel men en verklig gränskontroll (under Rysskt överinseende).

  Att på detta sätt engagera EUs resurser i form av stridsgrupper skulle ju också motivera deras existens och visa att de har en uppgift och inte bara finns på papper. Det är dags för EU att visa lite verklig framåtanda och inte bara dansa efter Putins pipa.

 5. bildterberg skriver:

  ”Och därmed skulle sannolikheten för en militär lösning av konflikten öka. ”

  Du leker med elden, Bildt.

  http://www.globalresearch.ca/us-presses-for-military-action-against-russia/5430344

 6. Per Fredö skriver:

  Margot Wallström menar att hon tolkat den europeiska vägen när det gäller att Ukraina ska få sin nationella suveränitet.

  Det ska inte vara någon vapenskrammel och R

 7. Per Fredö skriver:

  …och Ryssland ska uppmanas dra tillbaka sina soldater.
  Däremot inget om stödet i övrigt till de ryska rebellerna och de vapen de förfogar över.

  Inte heller något om Putins senaste utspel att detta ska man göra upp mellan de båda stridande parterna i Ukraina.

  Kan man vara mer nativ?

  Det är knappast Carl som leker med elden om han som sin uppfattning menat att Ukraina måste få vapen till sitt självförsvar.
  Detta för den delen också att hoppas på en diplomatisk lösning,.

  Detta avgörs nu i USA och president Obama i samspel med kongressen..

  Till Wallströms försvar måste sägas att hon är för sanktionspolitiken
  .
  Hon får nog ta ett samtal med sina grekiska partivänner om de nu skulle försöka förhindra detta så som Jon hoppas på.

  -detta skulle ha varit med ovan.

 8. bildterberg skriver:

  Kanske Europa börjar kunna slita sig ur det anglo-nazionistiska
  NWO-strypkopplet och frigöra sig från sin ”vasallstatus”
  (för att använda en terminologi lanserad av Zbigniew Brzezinski):

  http://www.paulcraigroberts.org/2015/02/09/peace-war-hand-paul-craig-roberts/

  Förhoppningsvis kan detta tona ner risken för en direkt
  konfrontation mellan USA och Ryssland (kärnvapen skulle
  inte bli det värsta i så fall). Bildt borde kanske ta till sig lite av
  den försiktighet som en av hans idoler Henry Kissinger faktiskt
  har gett uttryck för den senaste tiden när det gäller Ukraina.

 9. Περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου
  Russia ut Ukraine. .. Concordia erat potentia legis 2160 est 720 plus1440

%d bloggare gillar detta: