Också om decemberöverenskommelsen

ROM: Söndag i Rom med de omedelbara julhelgerna bakom oss. Lite ner moln på himnlen i dag, men prognoserna lovar strålande sol under den kommande veckan.

Mycket i Sverige nu handlar självfallet om den s k decemberöverenskommelse som allianspartierna och regeringspartierna presenterades i går.

Den välkomnas av de flesta politiska kommentatorer, men i andra kretsar är mottagandet mindre entusiastiskt.

Och det är förvisso en överenskommelse med betydande såväl principiella som konkreta politiska konsekvenser. Som sådan kräver den också en seriös och kritisk diskussion.

Lättnaden över att slippa det nyval som inte nödvändigtvis löst någonting alls går som en röd tråd genom så gott som alla kommentarer. Och på den punkten är det sannerligen inte svårt att hålla med.

Att alliansen visat sammanhållning och styrka genom denna fas av denna kris måste också entydigt föras till pluskontot. Socialdemokraterna levde alltför länge med illusionen att alliansen lätt skulle kunna brytas upp.

Nu har de tvingats att inse hur den politiska verkligheten i detta fall ser ut, och det är hälsosamt och bra.

Rent principiellt innebär överenskommelsen att maktbalansen mellan regering och riksdag under denna och den kommande mandatperioden förskjuts påtagligt till regeringsmaktens förmän.

Detta är ju i själva verket själva syftet – att en regering skall kunna regera även om den har en påtagligt svag förankring i parlamentet.

För detta finns det förvisso skäl. Politiken ges en stabilitet som, rätt skött, kan vara vara en fördel för landet.

Men samtidigt finns det självfallet principiella problem med att riksdagens makt och möjligheter begränsas alltför mycket, och det därmed skapas möjligheter för en regering att styra utan uppenbar förankring i vad som kommit till uttryck i ett riksdagsval eller kanske t o m i tydlig strid mot detta.

Minoritetsregerande har under de flesta perioder trots allt fungerat hyggligt i Sverige, även om majoritetsregeringar med stöd av ett tydligt valresultat självfallet är att föredra. Den reformkraft som fanns i Reinfeldt-regeringen efter 2006 års tydliga valresultat illustrerar detta väl.

Men det som nu sker är att medan tidigare minoritetsregeringar tvingats att söka en majoritet för sin politik i riksdagen kommer detta när det gäller viktiga frågor som skatter, utgifter och den ekonomiska politiken inte längre att behövas.

Och det går inte att komma ifrån att det är en tämligen betydande förändring i vårt politiska systems sätt att fungera. Och att det finns principiella frågor kring detta borde inte förvåna.

Vi har redan en ordning när det gäller budgetbeslut som ger regeringsmakten en starkare ställning gentemot parlamentet än i de flesta andra parlamentariska demokratier. Nu förskjuts detta ytterligare till regeringsmaktens fördel.

Och implikationerna av det förtjänar en öppen debatt – frikopplad från de dagsaktuella politiska realiteterna.

Sedan är det självklart att dessa har sin betydelse – även om de bör vara sekundära i diskussionen.

Det finns i åtskilliga kommentarer en stark farhåga för att överenskommelsen under de kommande åren kommer att ge vänsterpartiet ett mycket stort inflytande.

Så behöver inte nödvändigtvis bli fallet – men det förblir ett faktum att den öppnar en möjlighet att få igenom en också ytterligt vänsterinriktad politik som i varje annat läge inte hade haft någon möjlighet alls.

Om Stefan Löfven kommer att fortsätta att förhandla fram budget med Jonas Sjöstedt – och den senare säger att det finns en överenskommelse om detta – ger överenskommelsen dem möjlighet att få igenom vadhelst de kommer överens om.

Men om allianspartierna inte längre lägger fram ett gemensamt budgetförslag – och så vitt jag förstår kommer det inte att ske – finns inte längre någon nödvändighet för Stefan Löfven att vika sig för vänsterpartiets krav. Den rödgröna budgeten kommer att gå igenom i riksdagen i alla fall.

Och därmed skulle öppna sig en möjlighet för Stefan Löfven att föra den ekonomiska politiken i närmare samverkan med allianspartierna i stället.

Allt detta kommer att prövas redan i vår.

Allianspartierna har gått med på att överenskommelsen gäller redan i samband med den s k tilläggsbudget som kommer att läggas i april i år, och i den kommer regeringen med stor sannolikhet att försöka att genomföra så mycket som möjligt av det budgetförslag som förlorade i voteringen 3 december.

Med undantag för att höja inkomstskatten finns det heller inga begräsningar för vad de kan göras. Alla budgetens överenskommelser med Jonas Sjöstedt kommer att gå igenom.

En del besvärligheter kan det dock komma att bli – mest dock för alliansens partier.

I före 2006 väl etablerad tradition brukar allianspartierna lägga en gemensam reservation i finansutskottet om den ekonomiska politikens inriktning. Jag utgår från att så kommer att bli fallet nu också.

Men man riskerar då att råka ut för förödmukelsen att i enlighet med överenskommelsen inte kunna rösta för denna i kammaren om det skulle vara en risk för att den skulle gå igenom.

Att regeringen nu i viktiga frågor frikopplats från parlamentarismens mer klassiska krav gör ju att vad som nyss varit vår parlamentariskt svagaste regering i modern tid plötsligt förvandlats till en av de i dessa avseenden starkaste vi haft.

Från alliansens sida har det uppenbart varit viktigt att denna överenskommelse, som ju de facto säkrar regeringen Löfven fram till valet i september 2018, också skall gälla den därpå följande mandatperioden fram till 2022.

Därmed skulle en svag alliansregering under de åren kunna ges samma styrka som regeringen Löfven ges under dessa.

Att nu göra prognoser på valresultat 2018 ter sig dock något äventyrligt. Och mycket vatten hinner att rinna förbi Helgeandsholmen innan dess.

Allt detta motiveras med strävan att förhindra att Sverigedemokraterna får något inflytande. Och när det gäller just voteringar om skatter, utgifter och ekonomiska politikens inriktning blir det också ett av resultaten.

Nu är det väl knappast över dessa frågor som det finns farhågor för att de skulle vilja skaffa sig inflytande över. Och någon risk för att något parti skulle ingå överenskommelser i asylpolitiken med dem fanns knappast.

Sverigedemokraternas långsiktiga inflytande kommer först och främst att bli en funktion av hur de själva och deras långsiktiga stöd utvecklas. Denna överenskommelse har inte nödvändigtvis någon betydelse i dessa avseenden.

Till slut: i överenskommelsen ingår att en utredning skall se över dessa regler för beslutsfattande när det gäller skatter, utgifter och riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Det är bra.

Den får dock inte bara bli kameralt teknisk, utan måste fullt ut ta in de mera principiella frågor kring folkstyrets former och balansen mellan riksdag och regering som denna överenskommelse utan tvekan reser.

27 Responses to Också om decemberöverenskommelsen

 1. Vill rätta ett missförstånd om Vänsterpatiets roll och inflytande som blir mer betydande än vad du tror.

 2. Inqognito Swede skriver:

  ”Denna överenskommelse har inte nödvändigtvis någon betydelse i dessa avseenden.”

  Jag höll med om det mesta du skrev, men inte detta.

  Bli inte förvånad nästa val när SD blir största eller näst största parti.
  Ett eller flera allianspartier kommer dessutom troligen att slås ut, och M gå sannolikt tillbaka till att vara ett 15-17% parti igen.
  Mao, alliansen kommer aldrig bli största block igen utan stöd från SD.

  Det är bara att kolla på allianspartiernas facebooksidor vad era väljare, även höga moderater och vanliga medlemmar tycker om denna överrenskommelse..
  Stora delar av alliansväljarna ser ingen poäng med att stödja en allians som abdikerat sin roll som opposition. Dessa väljare, som inte vill ha en rödgrön regering, har nu ingenstans att ta vägen annat än till SD.

 3. Ni kunde regerat med SD o tagit makten.. trodde man skulle göra allt för att gå sina väljare tillmötes…

 4. Magnus Larsson skriver:

  Kalla det för vad det är: ett svek mot alla moderata väljare och ett angrepp på demokratin!

 5. rosengull skriver:

  Som M väljare köper inte jag att V fått vågmästarroll och avgörande inflytande på av alla ting budgeten.Som julklapp från Alliansen.Röstade på ett Alliansparti för att slippa V/MP/S. Lurad😾😾😾.Grundlurad……

 6. Tack för Nyhetsbrev

  Det mest positiva med decemberöverenskommelsen är att det inte blir något nyval eller extraval 2015.

 7. David Eng skriver:

  Detta är ingenting annat än ett historisk angrepp mot den svenska demokratiska traditionen. Alliansens förklaringar till detta demokratiska övergrepp är svåra att tolka och är osammanhängade i alla punkter. Jag har även svårt att se tydlighet i din analys, Carl.

  Det kan väl inte vara möjligt att enbart i syfte att isolera ett missnöjesparti som Sverigedemokraterna att göra dessa inskränkningar i demokratin? Eller ligger andra krafter bakom?

  För mig som väljare undrar jag självklart vad min röst numera är värd?

  Att Reinfeldts personliga vendetta mot Åkesson och att samme Reinfeldts närmast ultraliberala tankebanor skulle leda till detta haveri i slutändan hade jag faktiskt inte kunnat föreställa mig.

  Reinfeldt måste bort från partiet – och då menar jag även hans förlängda arm i form av Anna Kinberg Batra – om jag ö h t ska överväga att lägga på min röst på alliansen igen.

  Dags för det gamla gardet i Moderaterna att städa upp denna soppa! Där har du ett ansvar, Carl Bildt.

 8. Claes Holmerup skriver:

  SINA väljare kanske – men de flesta av dessa väljare vill inte se något samarbete med SD. Dessutom ska man väl inte göra allt för att tillfredsställa väljarna till ett minoritetsparti som kommer med ultimatum och säger att alla budgetar som inte anpassas till deras politik, kommer att fällas. Att låta ett parti med stöd från bara 13% av väljarna diktera landets politik med sådana ultimatum, hade varit mycket allvarligt för den demokratiska processen.

  Jag förstår inte snacket om att Alliansen inte är i opposition och att SD är det enda oppositionspartiet. Allianspartierna är självklart i opposition och kan göra livet surt för minoritetsregeringen i Riksdagen och utskotten, precis som vänstersidan har gjort medan Alliansen satt som minoritetsregering under den gångna mandatperioden.

  Att rösta på SD istället för något Alliansparti, är verkligen inte något alternativ om man vill straffa någon – tvärtom! Alliansen kunde regera i minoritet tack vare liknande praxis som nu har blivit en mer formell överenskommelse (med vissa modifieringar), men detta ultimatum från SD skapade en så stor osäkerhet och instabilitet, att det i själva verket var SD som tvingade fram uppgörelsen, för att man på så sätt kunde skapa en stabilare situation i det kaos som har varit sedan valet. Om man ska straffa någon genom att rösta annorlunda, så är det med andra ord SD som förtjänar att drabbas.

 9. Per Fredö skriver:

  Vårt land med några undantag har alltid styrt av minoritetsregeringar ,vanligtvis kontrollerade av socialdemokraterna.
  Detta är en helt unik situation emellertid, oavsett konstellation så
  blir en sådan regering svagare parlamentariskt än någon annan varit tidigare.

  Faktum är at alliansen har fler mandat att stödja sig på än nuvarande regering, som därtill är splittrad i en rad viktia frågor, vilket det redan finns belägg för.
  Och det kommer att fortsätta.
  Vi kommer också få ett flertal blocköverskriade uppgörelser, fler än nu faktiskt och inget talar för att vare sig vänsterpartiet eller miljöpartioet kommer att få något som helst inflytande över dem.
  Försvaret, energin, pensionerna och sannolikt även invandringen och integrationen hör dit.
  Nuvarande kritik mot decemberuppgörelsen har enbart kommit från borgerligt håll och därtill nästan uteslutande från en del välkända moderater, vilket väckt rabalder.
  De har inte mäktat med den förnämliga analys som Carl st.
  år för där för-och nackdelar ställ mot varandra.
  Sådan finns alltid.
  Men det år inom socialdemokratin som den viktiaste kritiken finns mot Löfven.
  Den gäller att detta parti aldrig skulle ha bilda regering med MP och därtill med visst beroende av vänsterpartiet.
  Vi ha att se fram emot två klara block, vilket på sikt kommer att vara till alliansens fördel.

 10. pairis skriver:

  Ja, så är det lite varstans i Europa numera att en väldigt bakåtsträvande och främlingsfientlig kraft i riksdagen gör att de övriga partierna måste ”förhålla sig” på olika sätt för att inte släppa in djävulen i besluten. Bra att nu alliansen har fattat lägets allvar.
  Se så snabbt det kan bli stenålder igen. Jämför då med hur det egentligen var islam http://www.svt.se/kristendomens-historia/kristendomens-historia
  som förde universiteten och forskningstraditionen till Europa och nu är det krafter i den religionen som inte vill att det skall finnas något skolväsen överhuvudtaget!
  Vi skall väl framåt och inte bakåt!

 11. […] också gärna Carl Bildts, Gunnar Hökmarks, Niclas Lundblads, Dick Erixsons, Per Gudmundsons, Tove Lifvendahls, Anders W […]

 12. Olov Gunnarsson skriver:

  Bara för att SD vill reducera massinvandringen så gör det här gänget en de facto statskupp. Så frågan är om de är mogna sitt uppdrag, folket är värda mer en än samling barnungar.

 13. C Reutersward skriver:

  Viktigt att komma ihåg är att med V som samarbetspartner kan frågor som fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, arvskatt och gåvoskatt mycket snart ligga som förslag.

 14. Per Fredö skriver:

  Vad gäller politiska block samt deras verkningar är förvisso minnet kort.
  Vi hade aldrig kunnat få en borgerlig regering om inte alliansen hade bildats.
  Denna allians har genomfört de viktigaste förändringarna vår historia sett åtminstone utifrån borgerlig synpunkt.
  Vi har under åtta regeringsår sänkt skatterna med 140 ,miljarder, varav 90 miljarder, de så kallade jobbskatteavdragen, har inneburit sänkta inkomstskatter med 90 miljarder.
  Vi har också haft de starkaste offentliga finanserna än något annat EU-land.
  Därtill ligger nu vår sysselsättning bäst till av alla EU-länder.
  Detta har ägt rum oaktat att industriländerna genomgått de värsta finansiella kriserna sedan andra världskriget.
  Alliansen har vidare kunnat genomföra mängder av andra reformer, vilka inte kommer att förändras annat än marginellt med en röd-grön regering..
  Det gäller inte minst jobbskatteavdraget.

  Vad gäller de röd-gröna så hade också de ett gemensamt alternativ inför valet 2010 och det gällde långt ifrån bara budgetfrågor.
  Det ansågs vara nödvändigt som ett altenativ till allinsen.

  När socialdemokraterna ändå förlorade det valet så fick Mona Sahlin avgå som partiordförande och förklaringen var att det dåliga valresultatet.
  Det bedömdes först då bero på just samverkan med MP och VP.
  Nu är vi där igen.
  Det skulle inte förvåna om Löfven blir avskedad så snart tillfälle ges
  inte minst på grund av hans virriga politiska utspel..

 15. Vår Statsminister Stefan Lövén lät sig undslippa ett för politiker ovanligt känslosamt yttrande i nyhetsmedia häromdagen vari följande ordval framgick ”Detta fascistiska** enfrågeparti”. Det avsåg givetvis SD!
  Det var kanske uttänkt och beräknande. Eller ett taktiskt politiskt drag?
  Jag tror dock att det var spontant. Det var uttryck för den irritation och avsky han känner inför sina politiska motståndare i SD.
  Om det var ett klokt yttrande eller inte kan vi lämna därhän.
  Är Sverigedemokraterna då ett fascistiskt parti?
  Detta gav mig anledning till att forska i vad fascism kan vara!
  Jag hittade då Henrik Arnstads något vetenskapliga utredning om begreppet. Utredningen stämmer till stora delar med min uppfattning. Den är läsvärd för alla som förespråkar ett demokratiskt * styrelseskick.
  Sammanfattningsvis kan från Henriks forskning noteras att fascismen förbehåller sig rätten att bestämma vad som är rätt för folket. Att besluta om lagar och bestämmelser med samtidigt både socialistisk och kapitalistisk karaktär på ett företrädesvis strikt nationalistiskt fundament. Vem som skall ha förmånen av dessa lagar och bestämmelser kan ändras successivt efter hur starkt inflytandet är. Likaså medlen att åstadkomma förändringarna.
  Detta stämmer väl med Sverigedemokraternas valmanifest som i stora delar kan uppfattas som rättvist och vettigt. Ställer man det dock i ett översiktligt perspektiv till analysen av begreppet Fascism anar man genast hur populistiskt uträknande valmanifestet är.
  Nu har ju partiet städat i stora delar av medlemsleden, men det kan inte bortses ifrån att rekryteringen av medlemmarna emanerar från organisationer som Bl.a. Bevara Sverige svenskt (BSS), Svensk socialistisk samling (SSS) och Vitt ariskt motstånd (VAM) .
  Till yttermera visso avslöjar partiet sig självt som fascistiskt med Riksdagsmotionen 2014/15:1106 i vilken föreslås registrering av inte bara invandrare utan även andra generationens invandrare, d.v.s. barn till invandrare. Vad denna registrering skall användas till när Sverigedemokraterna har makten är alltför uppenbart.
  Av ovan sagda kan konstateras att Stefan Lövéns påstående i inledningen till det här inslaget äger sin rimlighet.
  Sverigedemokraterna är ett hot mot den svenska demokratin på samma sätt som Nazismen uppstod i Tyskland och Fascismen i Italien. Demokratin urholkades förvånansvärt snabbt och övergick i diktatoriska regimer så snart ett tillräckligt folkligt stöd uppstått.
  Spanien under Franco och Portugal under Salazar fick sina fascistiska regimer med våld med Nazism och Fascism som förebilder.
  Stig Emblad
  Vän av demokrati och integritet

 16. Miroslav Patocka skriver:

  Sverige har haft många minoritetsregeringar. De har lyckats överleva genom att föra en politik som anpassat sig till de parlamentariska förutsättningarna. Det gjorde inte Löfven. Det var inget nytt med minoritetsregeringar. De har kunnat fungera väl. Det nya var att Löfven misslyckades. De rödgröna fick inget ökat väljarstöd men väl regeringsmakten.Nu blir paradoxen att ingen tidigare minoritetsregering har haft den makt som Löfvenregeringen nu får, i första hand till 2018 men möjligtvis också till 2022.Samtidigt har ingen tidigare minoritetsregering varit så beroende av Vänsterpartiet som denna. För att vara det största blocket måste Löfven nämligen tillmötesgå Vänsterpartiets krav men då får man i gengäld de fyra oppositionspartiernas stöd för den budgeten, oavsett innehåll. Det är milt talat en paradox (citerat Högmark).Man kan inte ha att 13% bestämmer! Det blir bättre om 5% bestämmer då?:-D Och med detta har gått den svenska parlamentarismen i graven. Borgarna måste vara en samling av idioter! I vilket demokratisk land existerar sådan ordning? Men inte konstigt när Reinfeldt har agerat som rådgivare i uppgörelsen.Han är nämligen pappa till hela problemet(= största minoret av blocken ska regera och SD ska isoleras och sedan komma överens med de Gröna om invadringspolitiken för att locka de över till regeringssamarbete) och han borde ställas åt sidan redan 2 år sedan.Vad är det för uppgörelse som även statsvetare har svårt att tolka? Om sossarna bakar in i budgeten något som går mot borgarnas tidigare beslut och som i vanligt fall beslutar riksdagen om i en omröstning,så blir borgarna tvunga riva upp sin egen politik,eftersom de har bundit sig vid att minoretetens budget ska gå igenom! Och så säger fru Batra a de ska bedriva aktiv opposition! Vad är det för iditioter som satt i dessa förhandlingar från borganas sida?Dessa politiska brojlers? Dessa bland andra nya moderater?Årets pinsammaste bild är att se dessa ”demokrater” uppradade bredvid varann på presskonferansen!! Och höra Björklund säga efteråt ”Visst ska vi bedriva opposition.Annars lämnar vi plats åt ytterlighetsparti”! Då är jag nyfiken hur ska herr Björklund bedriva sin opposition?Genom att babbla lite och lägga ner sedan sin röst? Och fattar inte Björklund att igenom sitt agerande,kommer detta ”ytterlighetsparti” bara öka?Man fick höra att borgarna var rädda för nyval.De ska vara mera rädda om det val som kommer 2018! LO-ordförande:” Nu vet väljarna vad som gäller 8 år framåt!” De svagsynta borgarna vet inte det!
  Nämligen 8+ år av sosse styre, om dem inte lär sig samarbeta med SD! ”Det går inte regera med 8 partier i riksdagen”!
  deklarerade moderaterna! Samma slags argument ,om för många partier användes av Adolf Hiltler och öststatskomunister
  när de införde sina diktaturer!! Alltså hör det fantastiska! Svensk demokrati klarar inte av 8 partier i riksdagen enligt moderaterna! Låt oss då reducera antalet till 7!(=isolera SD).Vilket respekt för det demokratiska valet!Plus det ska vara ordning och reda! Känns det igen? Vi har gjort detta för att få lättare moderat statsminister,fick man höra från moderaterna! Hittils har man uppnått raka motsatsen! Och man kunde ha honom eller henne redan nu om man har velat! Men 2018? Glömd det Batra!

  Mvh
  En enkel arbetare som har något som de borgeliga politiker på riksplanet inte har! Nämligen en hjärna!

  P.S. Fru Batra skulle passa bättre på Försäkringskassan och inte som ledare på tills vidare största borgeliga parti.Hon kan aldrid svara på en direkt fråga och hänvisar bara till statsministern.Är jag dum? Fråga statsministern! Och Reinfeldt, GÅ, herre Gud, GÅ och försvinn äntligen!

 17. Miroslav Patocka skriver:

  I Sverige har man avskaffat parlamentarisk demokrati! Komunisterna kallade sin diktatur för ”folklig demokrati”.Hur ska man kalla den nya svenska varianten på demokrati? Kanske för ”minoritetens demokrati” eller ”minidemokrati”? Eller ”37%+5% demokrati?” :-D
  Kanske något att exportera till Norge,Danmark och Finland? Vissa dessa fjolor hur man tacklar problem med SD!

 18. Inqognito Swede skriver:

  Stig Emblad

  Arnstad är ingen seriös forskare, han är en oseriös doktorand utan stöd inom den profession, som han ohederligt, titt som tätt hävdar sig tillhöra.

  http://www.dn.se/debatt/repliker/arnstad-ar-en-alarmist-som-skadar-sitt-eget-syfte/

  http://fof.se/artikel/forskarna-ar-eniga-sd-ar-inte-fascister

  Sedan att Stefan Löfven helt spontat skulle utbrista dessa saker, du är väldigt naiv. Magdalena Andersson började samtidigt. Det var ett taktiskt försök att brännmärka SD, som dock misslyckades fullständigt så de har fått sluta nu, inte ens till det borgerliga lägret var villiga att sänka politiska nivån så mycket .

 19. Miroslav Patocka skriver:

  När moderaterna flyttade sig mer mot mitten i svensk politik,blev det ledigt på högra flygeln.Fattade inte Carl Bildt att denna plats skulle så småningom besättas av någon? Tror man ,att genom att isolera SD ,ska man bl.a.säga dess väljare: Titta ! Rösta på SD är en bortkastad röst,flytta tillbaks till oss igen! Fel taktik! Och det är Reinfeldt som har skapat dagens elände!

 20. claudius49 skriver:

  Jag har förstås inte kunnat läsa allt som skrivits om Decemberöverenskommelsen, men jag undrar: Tror man verkligen, såväl bland politiker som bland väljarna, att denna överenskommelse ska kunna hålla ända till valet 2022, som de fördragsslutande parterna har hävdat??

  Jag är ganska säker på att den kommer att spricka/frångås redan under innevarande mandatperiod. I valet 2018 är det nog bara statsvetare som kommer ihåg den.

  Därmed har jag inte sagt om jag tycker att den är bra eller dålig. Den som lever får se.

 21. claudius49 skriver:

  Jag vill tillägga att under hela denna politiska kris är det en sak som framstår pinsamt tydligt framför andra omständigheter: De upprepade ojusta påhopp på Stefan Löfven som Alliansens och dess vapendragare så frikostigt har bestått allmänheten med; särskilt de ideliga beskyllningarna för att Löfven skulle ha farit med osanning i sina kommentarer till händelseförloppet.

 22. Eslander skriver:

  Socialister har ju också en tydlig agenda som vi nu sannolikt kommer att få smaka på. Men den saken talas det aldrig om. Det civila samhället kommer att ta förlusterna vare sig det kommer från socialister eller fascister.

  Man kan endast hoppas på en aktiv och konstruktiv opposition.

 23. Per Fredö skriver:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/4223101.svd

  Ordföranden i konstitutionsutskottet och juris doktor Andreas Norlén((m) har gett den korrekta beskrivningen av decemberöverenskommelsen utifrån alla relevanta aspekter,

 24. Per Fredö skriver:

  Fel länk ovan tyvärr,, ta bort denna och ovanstående.

 25. claudius49 skriver:

  Idag den 31 december publicerar Svenska Dagbladet en upplysande artikel om innebörden av ”Decemberöverenskommelsen”, av professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Direkt vattentät kan man inte säga att överenskommelsen är.
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/loslig-och-lattvindig-decemberoverenskommelse_4222601.svd

  Själv är jag övertygad om att brotten mot överenskommelsen kommer redan under 2015, blir många och allt grövre, och kommer att nullifiera det uppnådda samförståndet, allt i maktkampens tecken.

%d bloggare gillar detta: