De nya nätkrigens värld

ROM: Nu kommit hit till den eviga staden, i huvudsak för att fira jul, men också för andra angelägenheter i huvudsak med familjen.

Mötet med EU:s stats- och regeringschefer i torsdags kväll blev ett möte kännetecknat av en ny effektivitet och, förhoppningsvis, beslutsamhet.

Om det aviserade investeringsprogrammet kommer att ha någon betydelse värd namnet vet vare sig jag eller någon annan på detta stadium, men som undermedicin för en europeisk ekonomi som har svårt att komma tillbaka till tillväxt är det so oder so starkt överreklamerat.

Diskussionen om Ryssland och Ukraina kom i huvudsak att följa känt mönster, och just nu kännetecknas den grmensamma politiken av den uthållighet och konsistens som jag tror är alldeles riktig just nu.

När president Putin framträdde på sin stora årliga presskonferens på torsdagen var det den ekonomiska krisen som stod i förgrunden, men han levererade knappast någon ekonomisk politik värd namnet i den akuta situationen, och heller inga direkta nyheter på det utrikespolitiska området.

Något utrymme för ytterligare utrikespolitiska eskapader borde dock knappast ges för Ryssland i detta ekonomiska läge för landet.

I går framträdde han dock på ett stort möte i nyinrättade militära kommandocentrat i Moskva och talade om planeringen för fortsatta kraftiga militära förstärkningar för Ryssland.

Här handlar det tydligt och klart om en långsiktigt inriktad politik.

Och i detta ligger att medan han kan ta en paus i Ukraina just nu och under de kommande månaderna innebär detta inte att en offensiv inte kan återupptas längre fram.

I detta läge är det självfallet viktigt att det finns uthållighet och konsistens också i EU:s politik. Och det första mötet under nye ordförande Donald Tusk pekade också i den riktningen.

En viktig slutsats av mötet i torsdags var också den tydliga inriktningen på att avsluta förhandlingarna om TTIP med USA under loppet av 2015.

Det är ett starkt stöd för Cecilia Malmström, vars besök i Washington nyligen gav arbetet något av en ny start.

Under de senaste dagarna har mycken uppmärksamhet ägnats den cyberattack som filmbolaget Sony utsattes för, och som amerikanska myndigheter ansett sig kunna konstatera att Nordkorea låg bakom.

President Obama har sagt att USA kommer att svara på detta på ett sätt och vid en tidpunkt man väljer självt.

Att en stat på detta sätt går till cyberattack mot ett företag i ett annat land är en ny och allvarlig utveckling vars konsekvenser också vi har anledning att uppmärksamma.

Den nordkoreanska regimen må var ett särfall i dagens värld, men frestelsen att göra attacker av detta slag kan mycket väl uppkomma också hos andra regimen och i andra situationer.

Och det inträffade illustrerar därför tydligt vikten av att ta alla frågor om nät- och cybersäkerhet på största allvar.

Det gäller inte bara att skydda olika statliga nätverk och system av kritisk betydelse. Här krävs också bättre former för samverkan mellan offentligt och privat än vad vi lyckats med än så länge i Sverige.

Om Sony anses som ett livsviktigt företag i USA vet jag inte, men att det finns företag i Sverige som det ligger i vår nationella säkerhet att skydda borde vara alldeles klart.

Skulle Ericsson eller Saab eller Vattenfall – för att inte tala om det finansiella systemet – slås ut skulle skadan för Sverige som sådant vara mycket stor.

Hur denna kris kommer att fortsätta att utvecklas vet jag inte, men riskerna skall inte underskattas.

Regimen i Pyongyang är en rädd regim, och om jag skall göra en mer amatörmässig bedömning av de olika bilder som publicerats under de senaste månaderna för att försöka visa att regimen Kim Jong-Un är stark så har de inte gett ett alldeles övertygande intryck.

Att man i ultima ordalag begär en med USA gemensam undersökning av det inträffade är inte svårt att förstå.

På det sättet skulle man ju skaffa sig en insikt i hur USA:s olika kapaciteter för att spåra deras aktiviteter är utformade. USA:s avvisande av detta är naturligt.

Nu diskuterar USA uppenbarligen nästa drag, och söker i detta sammanhang samarbete också med Kina. Nordkoreas digitala förbindelser med omvärlden går ju i allt väsentligt genom de kinesiska nätverken.

Det kommer att finnas anledning att följa detta med stor uppmärksamhet. Konsekvenserna kan komma att bli betydande och beröra även oss.

3 Responses to De nya nätkrigens värld

  1. bildterberg skriver:

    Ansatser till att applicera den ”framgångsrika” metodiken i Ukraina
    även på Ryssland:

    http://landdestroyer.blogspot.se/2014/12/the-impending-russian-maidan.html

%d bloggare gillar detta: