Försvagning som inte borde accepteras

STOCKHOLM: Det blev åtskilliga diskussioner om utvecklingen i Turkiet när vi samlades i den s k trilaterala dialogen med individer från USA, Turkiet och EU i regi av German Marshall Fund här under de senaste dygnen.

Och det sammanföll med att EU:s utrikesministrar på det viktiga mötet i Bryssel i dag hade sin årliga diskussioner och sitt årliga ställningstagande till utvidgningspolitiken.

Jag hoppas att Sverige fortsatt höll fanan högt i dessa frågor, men har inte sett några tecken i media eller i övrigt på den saken.

I dag levererade så ÖB sitt underlag till regeringen inför det kommande försvarsbeslutet och baserat på försvarsberedningens betänkande i slutet av våren.

Och det han säger är i grova drag att vi måste bestämma oss för om vi med försvarsberedningens förslag menar dess sakliga innehåll eller den ekonomiska ram som också fanns där.

Skulle det bli den senare vägen som väljs skulle det innebära icke oväsentliga försvagningar av operativ effekt på 2020-talet.

ÖB räknar då med att gå ner från fyra till tre divisioner i flygvapnet, och det innebär ju faktiskt en reducering av vår luftoperativa förmåga – allt annat lika – med med en fjärdedel.

Det borde vara säkerhetspolitiskt oacceptabelt.

Jag hade gärna sett att det hade varit möjligt att ligga kvar på en nivå kring ca 100 Gripen-flygplan. I dag ligger vi tämligen nära detta om allt räknas in.

Men den första inriktningen på nya JAS39E var en inriktning på 60 flygplan, och insikten om att detta inte räckte ledde till att försvarsberedningen i bred enighet ville att den siffran skulle justeras upp till 70 flygplan.

Och detta borde medge att det sattes upp i alla fall fyra fullt operativa flygdivisioner.

Säkert finns det också annat i ÖB:s underlag som bör diskuteras. Jag ser t ex också en försvagning när det gäller antalet moderna ubåtar längre fram i tiden.

Att kunna behärska luftrummet och att kunna behärska Östersjön är av alldeles uppenbar säkerhetspolitisk betydelse. Försvagas dessa grundläggande förmågan så försvagas det stöd försvarsmakten kan ge till säkerhetspolitiken rätt påtagligt.

I närtid föreslår ÖB en rad olika förstärkningar. Det är säkert bra på många sätt, även om min bedömning nog är att den säkerhetspolitiska situationen längre fram riskerar att bli än mer osäker än vad den faktiskt är.

Jag är mer bekymrad för svagheter i vår operativa förmåga längre fram än vad jag är för sådana i dag. Det må vara en lite okonventionell uppfattning i dessa dagar, men icke desto mindre är det den bedömning som jag gör.

I vad mån andra säkerhetspolitiskt viktiga inslag i försvaret – inte minst hur den officiella doktrinen om att vi skall kunna ge och ta emot hjälp skall omsättas i förberedd verklighet – finns med i underlaget vet jag i skrivande stund inte.

Det kommer att bli tid för en noggrannare genomläsning längre fram.

Mycket handlar i dessa dagar om Ryssland, och osäkerheten i dess utveckling är ju efter det senaste årets utveckling påtaglig.

Siffrorna från Moskva i dag ter sig tämligen mardrömslika när det gäller ekonomin. RTS-index på Moskva-börsen har i dag gått ner 12%, valutautflödet ökar, rubeln är rekordsvag och oljepriset har i dag gått ner till strax under 60 dollar per fat. Det är riktigt illa.

I grunden är detta ingenting att glädja sig över. Ett Ryssland i kris kan innebära en än mer osäker utveckling.

Och det ligger betydande risker i den kombination av nationalistisk retorik och ekonomisk kris som nu tydligt tonar fram.

Men om man i denna situation klarar av att öka försvarsutgifterna med 30% som det var planerat är väl långt ifrån säkert. Förhoppningsvis inser också i alla fall vissa att fortsatt aggression gentemot Ukraina riskerar att göra situationen också för den ryska ekonomin än värre.

Och det ligger, som sagt, inte i någons intresse.

2 Responses to Försvagning som inte borde accepteras

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Att Ryssland imploderar med oljepriset är väl egentligen inget nytt.
    Ingen utifrån kan anklagas för detta. Man har nu mycket god anledning att rannsaka sina fel och brister, rensa egna leden och försöka inta en mer ödmjuk ton till ett vettigt industriellt upplägg.
    Inte lätt för en tunn ledning, tunna media med fattiga, stolta och förbannade människor att få till en vettig utveckling.
    KAA bok ”Låt mig få städa klart” kunde ge viss insikt om komplexiteten.

  2. Sverige kan hyra tillbaka allt detta flygande jarnskrot som salts till utlandet i handelse av ett utokat hot fran fientlga grannlander som lider av mardrommar som skapats inom eget rike.

%d bloggare gillar detta: