ISIL, Ryssland och nya informationskrigen

HALIFAX: Dagens diskussioner här har dominerats av frågeställningarna kring ISIL, även om det blir allt tydligare hur relationerna till Iran och dess framtid i ljuset av vad som händer i Wien påverkar mycket också av detta.

Den amerikanske generalen John Allen, som från Washingtons utgångspunkt koordinerar också de internationella insatserna mot ISIL, var här och deltog i en mycket öppen om än icke publik diskussion under två timmar.

Jag lyssnade ju på honom också förra helgen i öknen i Abu Dhabi, men här fanns det möjlighet att föra resonemangen lite djupare.

Åter var det svårigheterna att hitta en väg framåt i Syrien som vi kom tillbaka till gång efter gång.

BBC:s Lyse Doucet sade i en av våra publika diskussioner att hon när hon nyligen var i Aleppo vare sig kunde hitta någon s k moderat opposition eller något markant stöd för den västliga politiken gentemot ISIL.

Parallellt med våra diskussioner här har USA:s vice president Biden varit i Ankara, och det sägs det fyra timmar långa samtalet med president Erdogan att de amerikanska och turkiska synpunkterna i alla fall börjar att närma sig.

I diskussionerna här underströks den avgörande roll som Turkiet på ett eller annat sätt måste spela. Landet är påtagligt berört.

Skulle antingen ISIL eller regimen rycka fram ytterligare kring Aleppo finns den överhängande risken för nya flyktingströmmar i stor skala. Men samtidigt är de turkiska förslagen på en s k skyddszon och olika flygförbudszoner inte alldeles lätta att hantera.

Att bortse från relationen till Iran i dessa avseenden är helt enkelt inte möjligt. Vi fick höra om att der var Iran som varit de första att skicka konkret hjälp till Irak för att möta ISIL, och att man gjorde det också i form av fältsjukhus som tog emot sårade oavsett konfession.

Men uppgiften att balansera relationen till Iran i dimensionerna ISIL, Damaskus och de nukleära frågeställningarna är inte alldeles okomplicerad.

Till detta skall nog också läggas situationen i Afghanistan. Det är ju frågan som alldeles för ofta glöms bort i alla dessa diskussioner.

Men självfallet har åtskilligt här också handlat om Ryssland och Ukraina, även om frågeställningarna där måhända är mer tydliga.

En genomgående fråga har dock rört den nya fas av krigföring med information vi nu är inne i.

ISIL och olika extremistiska grupperingar utnyttjat inte minst sociala media mycket skickligt, och det finns en oro för den rekrytering som åtminstone delvis sker på detta sätt.

Men än mer värd att notera är ju utvecklingen med den nya ryska stora satsning på informationskrig som vi ser tydligast sedan förra hösten, och där allt tyder på att man nu ytterligare kommer att bygga ut instrumenten för detta.

Här handlar det ofta om att massivt sprida medvetet falsk information i syfte att vilseleda och förvilla. Den som vill ha tydliga exempel på det kan se hur ryska statliga media sprider olika teorier och påhittade informationer om nedskjutningen av MH17.

Också detta måste vi komma fram till bättre sätt att möta än vad de lyckats med hitintills.

Strax lämnar jag Halifax efter säkerhetskonferensen här och flyger till Ottawa för att tillbringa de kommande tre dagarna där.

Då är det främst de globala internetfrågorna som står i fokus, men självfallet kommer det att bli också utrymme för andra frågor under dessa dygn.

3 Responses to ISIL, Ryssland och nya informationskrigen

 1. Carina Rydberg skriver:

  På tal om informationskrig så tycks Boktipset.se ligga nere. Och det är nog inte Rysslands fel.

  Jag återkommer med kommentar så snart jag kommer in på mitt ständigt hackade konto.

 2. Tack för Nyhetsbrev

  Carl Bildt skriver om att ISIL och olika extremistiska grupperingar utnyttjar sociala media för att rekrytera anhängare. Det är oroväckande.

  Jag önskar Carl Bildt en angenäm och vilsam resa till Ottawa.

 3. Carina Rydberg skriver:

  Som sagt. Även jag har problem med min egen yttrandefrihet. Här i Sverige. Och det är knappast ryssarnas fel.

  http://www.boktipset.se/blogg/carinarydberg/2014/11/23/sondag-med-soderberg-plus-japansk-thriller-i-basta-scorsese-stil/

%d bloggare gillar detta: