Dygn i ”världens intressantaste land”

NEW DELHI: På middagen som avslutade konferensen om förbindelserna mellan Indien och Europa här hävdade historikern och författaren Ramachandra Guha – också jag tillhör hans stora läsarskara – att Indien är världens mest intressanta land.

Konkurrensen är hård, men det ligger mycket i påståendet.

Och han fortsatte med att bl a peka på att EU och Indien är de stora, multinationella, multikulturella och demokratiska enheterna i vår värld i dag.

Mycket som skiljer – förvisso – men också åtskilligt som faktiskt förenar.

Och det har förvisso varit temat för mina nästan två dygn här.

Världens blickar riktas nu mot Indien efter det att regeringen Modi tillträtt efter sin synnerligen imponerande valseger i april-maj.

Valresultatet speglade en längtan efter förändring, och förväntningarna är nu påtaglig höga.

Åtskilligt har redan gjorts, men åtskilligt mer förväntas inför den stora budget som kommer att presenteras en bit in på det nya året.

Då har regeringen fortfarande momentum – därefter kommer situationen gradvis att förändras.

I dag talas det om en tillväxt kring 6%, men när vi lyssnade på finansminister Arun Jaitley var hans förväntningar på den politik han ville föra snarare kring 9% om året.

Skillnaden är inte oväsentlig.

I dag är den kinesisk ekonomin fem gånger större än den indiska, men med rätt politik och omfattande investeringar inte minst i infrastruktur finns goda förutsättningar för att Indien under kommande år kommer att ha en tillväxt över den kinesiska.

Inte minst är det en nödvändighet för att fortsätta att minska fattigdomen i detta land. Indien är kontrasternas land – fattigdom liksom ett avancerat rymdprogram.

Stora förhoppningar sätts nu i den officiella politiken till en accelererad industrialisering av landet, och för detta är det nödvändigt att attrahera utländska investeringar i större omfattning.

Och åtskilliga av diskussionerna här under dessa dygn har handlat om förutsättningarna för detta.

Handelsavtal är viktiga i detta sammanhang.

I och kring USA och Ostasien arbetas nu intensivt på det s k TPP-avtalet, och hos oss i EU är det ju TTIP med USA som står högt upp på dagordningen.

Efter kongressvalet i USA har ju, som jag redan skrivit om, förutsättningarna där för bägge dessa avtal sannolikt förbättrats.

Indien riskerar att hamna mitt emellan dessa bägge stora avstängningar, och inte minst därför vore det viktigt om det s k BTIA-avtalet om handel och investeringar mellan Indien och EU kunde föras i hamn.

Kanske kan det toppmöte mellan EU och Indien som borde äga rum någon gång första halvåret 2015 vara tillfället att ge det arbetet ny energi.

Mycket av förhandlingsarbetet är f ö redan gjort – men det har saknats den politiska kraften att föra det framåt.

Ett viktigt stort togs i går när handelsminister Nirmala Sitharaman kunde meddela att USA och Indien enats om vissa frågor så att Indien kunde släppa den blockering man haft av vissa frågor inom WTO.

Cecilia Malmström tillhörde dem som varmt välkomnade det framsteget.

Att vi vid sidan av dessa mer ekonomiska frågor har all anledning att ha också en djupare strategisk dialog med Indien tillhör också bilden.

Under min tid som utrikesminister var jag angelägen om regelbundna möten med Indiens såväl utrikesminister som nationella säkerhetsrådgivare, och det var alltid nyttigt.

Och en del av dessa kontakter hade jag möjlighet att träffa också dessa dagar.

Men nu lämnar jag New Delhi och Indien för denna gång, även om jag hoppas ha möjlighet att komma tillbaka inom en inte alltför avlägsen framtid.

Nu flyger jag via Doha till Abu Dhabi, och i eftermiddag är jag framme på den informella konferens som brukar samla åtskilliga av den vidare regionens ledande beslutsfattare för något dygn av samtal och diskussioner.

Vi samlas på en anläggning mitt ute i synnerligen genuin öken i det som brukade kallas Empty Quarter på den arabiska halvön.

Miljön är förvisso mycket annorlunda.

Men det brukar inspirera till osedvanligt öppna och intressanta samtal, och jag skulle tro att så kommer att vara fallet också under denna helg.

Utmaningar saknas inte.

One Response to Dygn i ”världens intressantaste land”

  1. Tack för Nyhetsbrev

    Indien är verkligen världens mest intressanta land. Landet har nu också fått en ny regering. Det som är intressant i Indien är att kon står som symbol för det goda, fruktbara och kvinnliga och därför är fredad. Kon är en modergudom för hinduerna.

    Förhoppningsvis blir den indiska ekonomin bättre och kanske till och med bättre än Kinas. Men viktigast av allt, som Carl Bildt säger, är att minska fattigdomen i detta kontrasternas land. Det behövs en accelererande industrialisering av landet för att det ska bli en förbättring. Handelsavtal därför viktiga.
    TPP-avtalet USA-Ostasien, TTIP-avtalet USA-EU, BTIA-avtalet Indien-EU.
    Förhoppningsvis, som Carl Bildt skriver: ”kan det toppmöte mellan EU och Indien som borde äga rum någon gång första halvåret 2015 vara tillfället att ge det arbetet ny energi”. Intressant är att det just nu förekommer ett färskt samspel mellan USA och Indien som bryter den blockering man haft av vissa frågor inom WTO.

%d bloggare gillar detta: