Betydelsen av Kobane

STOCKHOLM: Även om svensk diskussion just nu handlar om annat har nog även vi anledning att något fästa blicken vid den tidigare närmast okända staden Kobane i allra nordligaste Syrien.

Vad som händer här kan mycket väl omdefiniera regionens olika konflikter. Taktiska strider runt Kobane kan få vitt gående strategiska konsekvenser.

USA och ett andra länder har inlett en offensiv från luften mot ISIL, men i sedvanlig ordning finns det en tendens att övervärdera vad som kan åstadkommas med enbart attacker från luften.

Afghanistan kan ses som ett bra exempel på det, och Israel lärde sig bittert läxan i Libanon.

Det är sannolikt att dessa attacker påtagligt negativt kan påverka ISIL:s förmåga att bygga sitt s k kalifat till någonting som kunde likna en fungerande stat. Infrastruktur och inte minst ekonomiska tillgångar, t ex produktion av olja, kan i mycket hög grad slås ut.

Men att på ett avgörande sätt taktiskt påverka komplicerade strider på marken, och inte minst när de rör sig in i bebyggda områden, är betydligt mycket svårare.

Kobane tillhör de kurdiska områden som kontrolleras av den PYD-organisation som har ett nära band med terroriststämplade PKK i Turkiet självt.

Även om fredssamtalen mellan den turkiska staten och PKK gjort mycket betydande framsteg är det självfallet en komplicerande faktor. Att denna PKK nu kräven en turkisk intervention som en del av dessa fredssamtal är en annan.

Till dessa komplicerande faktorer skall ju också läggas att PYD haft en relation med regimen i Damaskus som knappast kan betecknas som oppositionell.

När PYD under ett tidigt skede av inbördeskriget i Syrien tog över kontrollen över dessa områden skedde det av allt att döma i samförstånd med president Assad, och sedan dess har ju PYD:s styrkor också varit engagerade i strider med den syriska oppositionen och i synnerhet dess Free Syrian Army.

Och om bilden skall kompliceras ytterligare kan ju sägas att relationerna mellan PYD i Syrien och den självstyrande kurdiska regionen KRG i norra Irak är synnerligen långt från hjärtlig.

Just nu är situationen dock att ISIL är mitt inne i en offensiv för att ta Kobane, och att inte minst kurder i Turkiet, men också på andra håll, tydligt kräver att den turkiska armén skall gå in över gränsen till Syrien och slå tillbaka ISIL och dess styrkor.

Utan att känna situationen i detalj är det sannolikt att man har den militära förmågan att faktiskt göra det.

Men bortsett från detta skulle se ut i förhållande till folkrätten skulle detta medföra en omedelbgar konflikt mellan uppenbart Turkiet och ISIL och möjligen också Turkiet och regimen i Damaskus.

Och skulle någon av dessa konflikter leda till attacker in i Turkiet – vilket ju är långtr ifrån osannolikt – är det mycket sannolikt att Turkiet skulle åberopa sitt medlemskap i Nato och begära också militär hjälp.

Utan att veta skulle jag tro att Turkiet skulle vara berett att gå in i Kobane om man var säker på att få denna hjälp, men att den hjälp man främst skulle begära är att USA och andra länder utvidgade sin flygoffensiv i Syrien från att bara vara riktad mot ISIL till att riktas också mot regimen i Damaskus.

Det har ju varit ett turkiskt önskemål sedan länge.

Om entusiasmen för detta i Vita Huset är så omfattande är väl i hög grad tveksamt. President Obama är en mycket försiktig general. Men det är inte svårt att se en situation där utvecklingen i alla fall glider iväg åt det hållet.

I Ankara finns nog, trots detta, en viss farhåga för att också en mer begränsad turkisk intervention i Kobane skulle leda vidare. Om man kan säkra Kobane, varför kan man då inte säkra större områden inne i Syrien?

Men ju längre man går desto större är risken att man dras in i en vidare konflikt inte främst mot regimen i Damaskus utan mot olika fundamentalistiska grupper, och att denna konflikt också sprider sig in i Turkiet självt.

På Aljazeera ser jag bilder av bomber som slår ner i utkanten av Kobane. Och kurder som demonstrerar för att den turkiska armén skall intervenera.

Men det handlar nu om frågor som är mycket större.

5 Responses to Betydelsen av Kobane

 1. Apropå Norsk pat från MSF
  TNF-alpha antagonister i.e Embrell skulle hypotetiskt kunna minska cytokin stormen och på så vis hindra blodkärlen från att börja läcka till följd av T-cell kärlväggspassage aktivering vilket därmed skulle minska hemoragi inslaget i förloppet och möjligen öka återhämtningen
  Generell behandlingsprincip för hemorragi-patogenklassen.

  Apropå: Vad bör Forskarvärlden göra

  ”Hello Marcella I was wondering if your 5 cm dc corona discharge ceramics reaching 5000 °C could be used to create a personalised air filter suitable to sterilize biological agents, as an addition to a hazmat suite. As in West Africa health care workers from MSF do not seem protected from aerosol vectors.”

 2. Konsekvenserna av en intervention av turkiet i Kobane är omöjliga att få en komplett överblick av. Men kan en fullt utrustad turkisk armé stå stilla och bevittna ett massmord i direkt anknytning till turiska gränsen? Väst bör ge Turkiet fullt stöd i att avvärja en katastrof de kommande dygnen.

 3. Kamikadir skriver:

  Hej! Tack för alla ( Alla Dessa Dagar) jag ( Kamaran Kadir) en svensk- kurd journalist som bor i Sulaimania- Slemani- som man säger på kurdiska, får jag översätta i bland dina åsikter, som fins bland dina inlägg Alla Dessa Dager, t.ex den här om Kobane?

  Med vänlig Hälsning.

  K.kadir Slemani- södra kurdistan/ Irak

  Sent from my iPad

  >

 4. Det nya ledande ekokonverterings samhället i Sahara öknen, kan komma att behöva kontinentens migranter…

  http://m.inhabitat.com/all/sahara-forest-project#1

%d bloggare gillar detta: