Ny regering – och nu till Visby

STOCKHOLM: Så har då Sveriges nya regering tillträtt, och jag har gratulerat min efterträdare Margot Wallström såväl offentligt som privat på det sätt som är en självklarhet.

Regeringens politik skall och kommer säkert att kommenteras av andra. Jag ser inte det som min uppgift.

En viss synpunkt på organisationen av regeringens arbete kan man dock tillåtas att ha.

På två punkter av betydelse från min tidigare utgångspunkt väljer man nu att organisera om regeringen och regeringskansliet.

Den ena är att EU-frågorna flyttas från statsrådsberedningen till utrikesdepartementet.

Möjligen har detta sin bakgrund i att Margot Wallström ju har en betydande erfarenhet av just EU-frågorna, och det är förvisso en faktor som inte skall försummas.

Men annars är EU-politiken numera knappast utrikespolitik – om man undantar den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken liksom utvidgningsfrågorna.

En mycket betydande del av EU-politiken har en tydligare förankring i dels finansdepartementet och dels alldeles självklart statsrådsberedningen med dess mer övergripande ansvar för alla frågor i regeringens arbete. Det är naturligare att se EU-frågorna som inrikespolitikens europeiska förlängning snarare än som klassisk utrikespolitik.

Men detta hindrar inte att den modell man nu valt är en modell som tillämpas också i vissa andra länder. På sikt tror jag dock att den är utgående – numera har EU-samarbetet sådan tyngd och bredd att det krävs en lite annan syn.

Den andra frågan är nu handelspolitiken som förs över till näringsdepartemetet.

Självfallet kan det finnas skäl även för detta, men nackdelen är att vi inte längre har någon separat minister för utrikeshandel som dels kan hålla Sveriges fana för en fri och öppen världshandel högt och dels på hög nivå kan främja svensk handel och öppna dörrar runt om i världen.

Att de nordiska frågorna nu förflyttas från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen kan däremot vara naturligt – och det av ungefär samma skäl som det finns anledning för att sätta ett frågetecken för förflyttningen av EU-politiken i motsatt riktning.

Varje regering organiserar sitt kansli på det sätt den tycker är bäst för att uppnå de politiska mål man satt, och det är självklart så att det är dessa snarare än detaljerna i regeringskansliets organisation som är det avgörande.

Själv ger jag mig i kväll iväg till Visby och den årliga konferens som Jarl Hjalmarsson-stiftelsen alltid har där vid denna årstid. Sommaren är bakom oss, och det brukar vila ett behagligt lugn över den vackra staden mitt i Östersjön.

Det blir perspektiv och politik i det östliga Europa i allmänhet och Ryssland i synnerhet som kommer att vara i centrum för helgens diskussioner där. Inte minst blir det ett spännande deltagande från Ryssland självt.

Helgen blir också en helg av viktiga europeiska val som det kommer att finnas all anledning att följa.

Först är det val i morgon i Lettland, och det säger sig självt att det blir viktigt. Kommer krisen i öster att leda till större förändringar i det lettiska politiska landskapet?

Valet har ju också sin betydelse mot bakgrund av att Lettland vid årsskiftet övertar ordförandeskapet i EU från Italien, och bl a kommer att stå som värd för det nya toppmötet med EU och det Östliga Partnerskapet i Riga kommande vår.

På söndag är det så val i Bosnien, och här är frågan om de oroligheter vi såg främst i den s k Federationen i början av detta år kommer att leda till att de ekonomiska och sociala utmaningarna prioriteras högre än de mer nationella motsättningar som annars alltför lätt dominerar.

Och i den delen av Europa blir det på söndag också val i Bulgarien, där ett regeringsskifte nu framstår som mycket sannolikt.

6 Responses to Ny regering – och nu till Visby

 1. Tack för Nyhetsbrev

  Jag håller med före detta Utrikesminister Carl Bildt att det är synd att Sverige nu, efter regeringsskiftet, inte har en minister för utrikeshandel ”som kan hålla Sveriges fana för en fri och öppen världshandel högt och dels på hög nivå kan främja svensk handel och öppna dörrar runt om i världen” som Carl Bildt skriver.

  Särskilt viktigt hade det varit att ha en separat minister för utrikeshandel nu när det nya transatlantiska handelsavtalet mellan EU och USA skall diskuteras och senare sjösättas.

 2. Lisa och Sluggo fran obygderna kan sakert sjalvstandighetsforklara Norrland innan nasta val med stod av sin nya obegavde ungdomsliga.

 3. 3pa2 skriver:

  Bra medverkan i Skavlan. Skönt med lite sansad syn på verkligheten. Tack för att du varit en förebild för oss vanliga svenskar och för det suveräna arbete då utfört de här åren.

 4. Peacefully freeing Hong Kong unto real maintained self governance
  ”round 2”

  What every Chinese should know is that free democratic choice only begins after exiting the State-party first… Democracy must begin from a place of unconstrained choice hence the state´s party cannot decide membership for you ”Press Esc to cancel” membership in any One Party State´s mandatory party

 5. Rulle skriver:

  Att Löfven har mage att utse en folkskygg och lat person till utrikesminister är ofattbart. Wallström har visserligen haft en del förnäma befattningar, men det hon uträttat är plus minus noll. Hennes 10 år som kommissionär inbringade för henne själv 19 Mkr efter skatt, men det var i stort sett bortkastade EU-pengar.
  Nu tänker sig Wallström att erkänna Palestinierna som stat. Det kanske inte enbart är den nya utrikesministerns idé men det blir hon, som utpräglad judehatare, som skall utreda och genomföra illdådet. Det vore mer befogat att erkänna den sunniislamistisk rörelse, Islamiska Staten som främst är aktiv i Irak och Syrien. De erkänner faktiskt sina fiender även om de vill fördriva eller mörda alla icke sunnier. Inte ens Carl Bildt ville erkänna de okontrollerade och djupt oeniga mördarbanden som terroriserar Gaza. Detta måste till varje pris stoppas av varje demokratisk och självständigt tänkande person som inte hyser nazistiska känslor. – Det får i så fall ske över min döda kropp!

 6. ‘ryssland ryssland ryssland” Ta en lang semester Carl Bildt!
  Eller stang av kommenteriingen.

%d bloggare gillar detta: