Från Harvard till FN-veckan

NEW YORK: Nu är det sen kväll här efter en dag som för min del huvudsakligen tillbringats på Harvard-universitetet i närheten av Boston, men som avslutats med informell middag med olika aktörer i Mellersta Östern här i New York.

På Harvard var det utvecklingen i Europa i allmänhet och i och kring Ukraina i synnerhet som var i centrum för de olika diskussioner och seminarier jag deltog i, delvis tillsammans med Italiens f d premiärminister Mario Monti.

Och det var en stimulerande dag. Inte minst stimulerande att träffa några av de allra mest framstående personligheter som samlats kring detta universitet – ett av världens allra främsta – och diskutera med dem.

Det var länge sedan var på Harvard senast, och på den tiden var dess centrum för ryska studier ett av de allra främsta och mest inflytelserika i världen.

Nu är det annorlunda.

Fokus ligger allt mer på utvecklingen i olika delar av Asien, och studenter från Kina är den särklassigt största utländska gruppen, med antalet från Sverige bara ett par tiotal.

Men utvecklingen i och kring Ukraina förefaller att ha tänt ett nytt intresse, och det var också en av anledningarna till att jag inbjudits att komma.

Nu är jag dock i New York för ett antal olika möten i samband med den s k FN-veckan.

Några anföranden, utspel eller politiska proklamationer från min sida blir det dock inte – vi är en regering som i alla fall i politisk bemärkelse nu har ett mycket begränsat mandat.

Det hindrar inte att det finns viktiga saker att göra, och min morgondag blir en lång serie av olika möten i de mest varierande frågor.

Jag börjar med FN:s humanitäre chef Valery Amos – som jag i och för sig träffade redan i kväll – och fortsätter med en sedvanlig timma med Henry Kissinger.

Och sedan fortsätter det för att sedan avsluta dagen mer i sällskap med kollegor från EU.

Mycket här kommer alldeles säkert att domineras av frågorna kring ISIL och försöken att bygga en effektiv koalition för att bekämpa det hot som denna organisation utgör.

Och i kväll har ju USA tillsammans med ett antal arabstater genomfört flyganfall mot ISIL-mål också inne i Syrien.

Detta kan säkert ha sin betydelse, men det finns knappast någon som tror att detta i sig kan vara lösningen.

För det krävs en sammanhållen strategi med olika politiska insatser för att steg för steg bygga ett ökat stöd i olika sunni-grupperingar som den långsiktigt sannolikt avgörande komponenten.

Och detta kommer med all säkerhet att diskuteras med viss intensitet här under de närmaste dagarna.

One Response to Från Harvard till FN-veckan

  1. Tack för Nyhetsbrev

    Så förfärligt med ISIL:s framfart och illdåd i Syrien. Denna terrororganisation måste stoppas. Syriens folk behöver få lugn och ro.

%d bloggare gillar detta: