Världen står inte stilla

STOCKHOLM: Regeringsammanträde inledde denna dag, om än självfallet ett lite ovanligt sådant.

Ovanligt var det bl a därför att faktiskt alla var på plats – det är inte ofta det inträffar – men självfallet också genom att det var vårt första möte efter valen.

De formella beslut vi fattade var mot denna bakgrund mycket begränsade, men självfallet fanns det åtskilligt annat att diskutera.

Valresultatet var en naturlig utgångspunkt, men mest blickade vi trots allt framåt, och då på de olika utmaningar som Sverige och svensk politik står inför under de kommande åren.

Och sådana saknas förvisso inte.

Hur den kommande minoritetsregeringen kommer att hantera dessa återstår att se. Det finns ju viktiga breda överenskommelser – t ex med socialdemokraterna och miljöpartiet om friskolorna, med miljöpartiet om invandringspolitiken, med socialdemokraterna om pensionerna – och hur dessa nu kommer att hanteras blir självfallet av avgörande betydelse för det fortsatta samarbetsklimatet.

Försvarsfrågan – d v s försvarsberedningens rapport – tillhör ju också denna kategori.

I går hade vi stort och bra möte med sammanslagna utrikes- och försvarsutskotten i riksdagen där bl a ÖB och jag informerade dels om Rysslands agerande mot Ukraina och dels om det säkerhetspolitiska läget i Östersjö-regionen.

Det blev ett både långt och innehållsrikt möte.

Och samsynen i dessa frågor i och med de bägge utskotten var påtaglig. Det är viktigt också inför kommande år.

En del av dessa frågor har också kommit att uppta min dag i dag.

Världen står som bekant inte stilla.

I kväll bjöd så Fredrik Reinfeldt hela regeringen på middag, och det blev en påtagligt varm och uppsluppen kväll.

I mycket handlade detta ju om att tacka Fredrik för en i de flesta avseende enastående insats som statsminister under dessa år, men det blev också åtskilliga tillbakablickar på alliansens samlade historia, och för all del på tiden innan dess också.

I morgon försvinner jag så till Oslo för den stora Global Strategic Review 2014 med International Institute for Strategic Studies – det mesta står på dagordningen där – och från Oslo åker jag så på söndag till först Boston och Harvard-universitetet och sedan på måndag kväll till New York och FN.

One Response to Världen står inte stilla

%d bloggare gillar detta: