Dold invasion i Ukraina

STOCKHOLM: I dag blev det så alldeles uppenbart att Ryssland gått in i ett nytt offensivt skede i sina operationer mot Ukraina.

Tecknena och informationerna är nu så många och så entydiga att ingen kan undgå slutsatsen att Ryssland nu engagerat sig med reguljära militära förband i östligaste Ukraina.

Det handlar om en dold invasion.

Uppenbarligen har man inte ansett att det räckt med ”frivilliga”, leveranser av tunga vapen och mindre specialenheter för att konsolidera och klara den enklav man alldeles uppenbart har haft för avsikt att etablera i Ukraina.

Och därför tyder allt på att det är reguljära bataljonsstridsgrupper – med stor sannolikhet ur luftlandsättningstrupperna – som nu fått till uppgift att gå till offensiv mot det ukrainska försvaret.

Amerikanska offentliga uppgifter talar ju dessutom om att det finns reguljära ryska artilleriförband inne i Ukraina. Under eftermiddagen har man också publicerat satellitbilder på vad man anser vara dessa förband.

Det är nog sannolikt att detta skapat en mycket besvärlig situation för de ukrainska stridskrafter som ju haft att lösa svåra uppgifter sedan en tid tillbaka. Plötsligt konfronteras de med utvilade, kvalificerade och väl utrustade reguljära ryska förband.

I mönstret ingår självfallet att allt förnekas på officiellt håll i Moskva. Men det är ett mönster vi nu börjar att bli bekanta med.

Nyligen dekorerades officiellt den 76:e luftlandsättningsdivisionen för dess insatser i invasionen och ockupationen av Krim. Att man när det inträffade förnekade all kännedom minns vi väl.

Och det bör ju noteras att det är enheter ur samma division som inte minst från ukrainskt håll pekats ut när det gäller det som nu händer.

I morgon är jag på informellt möte med EU:s utrikesministrar i Milano, och på lördag träffas i Bryssel stats- och regeringscheferna.

Det säger sig självt att den nu ytterligare skräpta situationen kommer att stå högt upp på dagordningen på bägge dessa möten.

Och alldeles självklart kommer detta också att gälla Nato:s toppmöte i Cardiff mot slutet av den kommande veckan.

Det handlar ju om ett lika flagrant som allvarligt mot fred, säkerhet och internationell rätt.

21 Responses to Dold invasion i Ukraina

 1. galgresaren skriver:

  Invasionen inleddes i stor skala med de maskerade lastbilarna som innehöll vapen och elittrupper. Trots EUs kraftiga insatser körde de in i Ukraina och invasionen var ett faktum. Kunde inte EU ha bombat sönder lastbilskonvojen? Jag hoppas och tror att du slogs för det. Nästa gång vitmålade bilar försöker ta sig in litar jag på att du ser till att de sprängs till molekyler.

 2. Allt stämmer vad du skriver, men nu krävs också tuffa beslut av EU och inte bara konstateranden. EU står bara och tittar på medan Ryssland på nytt ockuperar ukrainskt territorium. Det är verkligen hög tid att vakna nu. Att bara skicka maktlösa Ashton till mötet i Minsk var som att ge grönt ljus åt Putin. Jag har diskuterat med ryska bekanta om hur man bör hantera Putin och det är helt klart att EU inte alls kan hantera den ryska kulturen. Putin måste hanteras som man gör med en bråkig unge eller hur man fostrar en hund. Att visa svaghet gör bara saken än värre och han kommer att fortsätta bete sig som klassens bråkstake, och sannolikt även bete sig än värre. Dessutom fungerar det inte att skicka en kvinna som representant. Om man känner till rysk mentalitet vet man att då är tyvärr allt förlorat redan innan man satt sig vid bordet.

 3. Rulle skriver:

  I stället för att söka få till ett storkrig genom sanktioner som ”gemene man” i Ryssland skrattar åt bör EU & USA enas om att genomföra ett totalt embargo på allt idrottsutövande med ryska atleter.
  Samtidigt skall man genomföra en öronbedövande propaganda så varje ryss förstår varför.

 4. Chris Karlsson skriver:

  Det är med avsky och vämjelse man konstaterar att Putin gång på gång uppenbart ljuger för resten av världssamfundet! Det är dags att sluta behandla honom med någon sorts respekt….historien visar att tillslut är makt det enda den sortens diktatorer förstår! Ett enat Europa är tillräckligt för att få honom att backa. Ge Ukraina de militära medel/materiel och instruktörer de behöver för att driva dessa dårar tillbaka! Tack Carl för din hårda linje….all heder!

 5. Tack för Nyhetsbrev

  Jag hoppas på ett tillbakadragande av de eventuella ryska trupperna från östligaste Ukraina och att fredsmötet mellan Rysslands och Ukrainas Presidenter kan leda till fred länderna emellan. Men naturligtvis är annekteringen av Krim olaglig.

 6. lion0808 skriver:

  Det är lätt att fördöma Ryssland i detta skede. De använder de verktyg,, som kan anses rationellt användbara för att tillmötesgå de människor i östra Ukraina, som mentalt och känslomässigt vill tillhöra Ryssland. Ska vi motsätta oss detta? I mina ögon, så håller herr Carl Bildt med EU-sällskap och USA att försätta sig i en situation,, där man kommer att hamna i diket. Jag håller på de rysktalande i östra Ukraina och deras önskan att få tillhöra moderlandet Ryssland! Har ni då ingen kunskap om historiska vägval? Har ni då ingen förståelse för den legitima önskan hos rysktalande i östra Ukraina att få tillhöra Ryssland?

 7. lion0808 skriver:

  It is easy to condemn Russia at this stage. They use the tools,, that can be considered rationally useful to meet the people in eastern Ukraine, mentally and emotionally to belong to Russia. Should we oppose it? In my eyes, so keep Mr. Carl Bildt with European societies and the United States to put himself in a situation,, where you will end up in the ditch. I agree on the Russian-speaking eastern Ukraine and in their desire to belong to the mother country Russia! Have ye then no knowledge of the historical crossroads? Have ye no understanding of the legitimate desire of the Russian-speaking eastern Ukraine to be part of Russia?

 8. lion0808 skriver:

  Легко осудить Россию на данном этапе. Они используют инструменты,,, которые можно считать рационально полезно встретиться с людьми на востоке Украины, умственно и эмоционально, чтобы принадлежать России. Должны ли мы противостоять этому? В моих глазах, так что держите г Карл Бильдт с европейскими обществами и США поставить себя в ситуации,,,, где вы будете в конечном итоге в канаве. Я согласен на русско-говорящей Восточной Украине и в своем желании принадлежать к метрополии России! Есть ли у вас то нет знание исторических перекрестках? Разве вы не понимание законного желания русско-говорящей Восточной Украине, чтобы быть частью России?

 9. EU ser inga granser for EU och USA ser inga granser for sina aktiviteter pa planeten.
  Det ar darfor naturligt att granserna for territorier andras som de alltid gjort.
  Sovjet bytte namn och sa kan Ukraina gora och formatandringar i landskapet kan losa dessa tvister mellan dessa biologiska testosterone monsters som mottes i Minsk med en rosendekorerad kviga.

  Groteska participanter!
  http://www.newstime2010.net/RIKSDAGSVALET_se.html
  Anders NATO bor agva med omedelbar verkan.

  Bara de som kan ”lasa” kropssprak och ansikts sprak bor (eller borde ha gjort) skaffa sig den korta snutten video fran Minsk och visa den i extra langsam slow motion, frame efter fram, sekvens after sekvens for att fatta vidden pa dessa OCD offer som blivit valda att representera sina nationer.
  Det ar en fullkomlig rysare att studera dessa monster hundliknande beteenden.
  En promille av en procent av varldens totala folkmangd skapar oss alla ett rent helvete pa jorden!
  http://www.newstime2014.com/BLACK-BOX-BROWSER.html

  Det ar vart eget fel att rosta fram idioter under det sa kallade demokratiska valen.
  Forbannad dold terror.

 10. Adam Kanne skriver:

  Hur EU och NATO hanterar situationen i Ukraina kommer att få stor betydelse framöver. Många viktiga avgöranden ligger framför oss i närtid. Det första EU borde göra är att diskvalificera Pederica Mogherine som kandidat till EU’s utrikesministerpost. Vi behöver en person som med trovärdighet kan hantera dialogen med Ryssland. Även NATO har ett stort ansvar när de sammanträder i Tallinn i nästa vecka. Ett undvikande EU och NATO sänder signalen att det är okay att invadera ett annat Europeiskt land…för att man kan.

  http://www.the-american-interest.com/shevtsova/2014/08/28/putin-ends-the-interregnum/

  http://www.washingtonpost.com/opinions/nato-must-stand-up-to-putins-threat-to-invade-ukraine/2014/08/28/6097f77e-2ee6-11e4-994d-202962a9150c_story.html

 11. flyktingar skriver:

  Hamas firar segern över Israel. 2200 egna döda, bostadsområden slagna i spillror och de firar. Abbas säger att de fick vapenvila på samma (egyptiska) villkor som de erbjöds för sju veckor sedan.

  Så varför firar Hamas? Vad har de åstadkommit? Jo, pengar kommer åter flöda in till Gaza. Byggindustrin kommer åter att blomstra. UNRWA-skolor kommer åter att poppa upp likt svampar ur jorden och med underjordiska tunnlar, likt svampmycel. Hjälparbetare har sina jobb säkrade för ytterligare en tid framöver. Allt detta till det makabra priset av ”endast” 2200 döda.

  Israel sörjer den meningslösa förlusten av liv, medan Hamas firar segern. Vilka jublar med dem?

 12. stig2entreprenoren skriver:

  Det kanske bara är ett gäng ryssar på genomresa till sensommarsemestern på Krim?

 13. Jag vill bestamt tillagga att det ar helt bortom mina forstandsgavor – ja ljusar t.o.m – att nagon kan anlanda till ett fredsmote i Minsk med ett flabb eller hat i ansiktet, och at ge En person en blombukett, istallet for en stor blomkrans pa golvet och en tar i ogona, till minnet av alla 2.000 dodade medborgare och 180.000 manniskor pa flykt.

  Det ar nagot fundamentalt fel i skallarna pa alla dessa involverade ”fredsmaklare” pa alla sidor av hela katastrofen!

  Varfor accepterar manniskor dessa arketyper of medeltida personer och processer.

  Det ar inte en fraga!

 14. Min andra kommentar saknas, som var en mycket beskrivande hanvisning till och for det kollektiva ansvaret alla inblandade lander nu har.

  Detta ar alltsa min tredje komment!
  Punkt slut.

 15. Sedan senast har Petros blombukett till Catherine blivit bortediterad och lanken till RT funkar inte i Sverige.
  Alla media i varlden ljuger nu 100 %.
  Laskigt ”krigande” av alla dessa ratbags.

 16. Den sista ”nyhets sanningarnas” sandning i varlden kommer vi inte att fa via tidningar,radio, TV eller On-line utan bara som ett kort ljusken med en small, och smarta nar alla vara skin fattar eld for ett kort ogonblick.
  Varldspopulation har minskat fran 7.5 miljarder till Zero i en nanosekund.
  Da forst har alla fatt nagot gemensamt?
  Underliga biologiska varelser..det var en gang..

 17. demiwotan skriver:

  Tittar man i backspegeln – man behöver bara gå 100 år tillbaka till 1914, så inser man att det är alla dessa konfrontationer och krig som till slut gör det möjligt att leva här i Europa och Världen.

 18. bildterberg skriver:

  ”Det handlar om en dold invasion.”

  Hur dold då? Osynlig?

  http://www.globalresearch.ca/russia-invades-ukraine-strategic-nato-public-relations-stunt-where-are-the-russian-tanks/5398148

  Båda sidor ljuger så klart. Men vem ljuger mest och sämst?

 19. bildterberg skriver:

  Om ISrael är det alltid synd.

 20. erkar100 skriver:

  Krim är inte mycket värt för Ryssland om man inte har en landförbindelse till halvön. Det betyder att Ryssland måste skaffa sig denna förbindelse. Det är nyckeln till det som händer i östra Ukraina.

  Ukraina själv kan inte stoppa Ryssland. NATO kommer inte att våga hjälpa Ukraina militärt och riskera därmed ett stort krig i Europa.

  Slutsatsen? Ryssland kommer att annektera en del av östra Ukraina, i bästa fall. Annars kommer Ryssland att kapa mera än så.

  Finns det något mera att diskutera?

 21. Why in hell a ”New World Order” when there is no Old One?

  svenska kgl akademien 1996 2017 riksdag

  Forget ”Ukraine” it has nothing to do with the current turbulence between West and East.
  We should also forget West and East and focus on a small number of individuals defected brains around planet, males and females of the very same species.

%d bloggare gillar detta: