Ansvar i en orolig tid

STOCKHOLM: Så har jag då landat från världen mitt i den begynnande svenska valrörelsen.

Och den har ju sina speciella inslag.

I onsdags kallade finansminister Anders Borg och jag till pressträff för att informera om att en betydligt mycket mer bekymmersam bild i omvärlden i olika avseenden kommer att ställa nya krav också på Sverige.

Och det kan ju anses rimligt att detta också redovisas i en valrörelse som ju skall handla om framtiden.

I fokus var de starkt ökade kostnaderna för ett starkt ökande antal flyktingar som söker sig till Sverige. Vi är nu uppe i siffror som påminner om de vi hade under Bosnien-krigets värsta år i början av 1999-talet.

Och alldeles självklart kostar detta pengar.

Att Sverige också ekonomiskt gynnas av invandringen i det lite längre perspektivet hindrar ju inte att olika aspekter av mottagandet i det korta perspektivet kostar pengar.

I debatten har attityderna till detta varit förvirrade.

Sverigedemokraterna talar självfallet om invandringens kortsiktiga kostnader, men vägrar att erkänna dess långsiktiga vinster. Det förvånar knappast.

Mer förvånande är då den socialdemokratiska inställningen där man vägrar att tala om de kortsiktiga kostnaderna, samtidigt som man självfallet är tydlig och bra om de långsiktiga vinsterna.

En realistisk och ärlig politik måste se båda dessa delar av politiken, även om det alldeles självklart är de långsiktiga vinsterna som skall vara styrande för den politik som vi skall föra.

Men det handlar, när vi talar om ansvar i en orolig tid, inte bara om detta.

Jag pekade på att vi har anledning att räkna med ökade kostnader för olika humanitära insatser, liksom att vi ju planerar för ökade kostnader för försvaret under kommande år.

Ett försämrat läge i omvärlden riskerar ju dessutom att också påverka möjligheterna för vår export, vilket även det påverkar statens budget.

Allt detta tyckte vi att det var viktigt att ärlig och tydligt redovisa. Det är en verklighet som ingen regering kommer att kunna springa bort från.

Reaktionen från oppositionen var att detta var taktik och att det hur som helst inte var någonting som man skulle prata om. De föreföll att föredra strutsens attityd till de nya krav som en mer bekymmersam omvärld ställer också på Sverige.

Aftonbladets ledarsida i går var kostlig när man dels sade att allt det vi sade var taktik och dels att det ju faktiskt är sant.

Men det är ett ovedersägligt faktum att vi nu är på väg in i mer krävande och svåra tider, och att de ställer skräpta krav också på vår politik.

Det före en tilltagande internationell debatt om hur vi skall kunna möta det hot som just nu ISIL representerar. Men utmaningen är större än så. Vi har ett bälte av sönderfall och strider söder om Europa som skapar nya utmaningar också när det gäller vår säkerhet.

Och just när jag skrivet detta kommer det in rapporter om upptrappad rysk intervention i östra Ukraina.

Redan har konstaterats enheter ur den ryska 76:e luftlandsättningsdivisionen – ett av Rysslands klassiska intervrntionsförband, stationerat i Pskov alldeles vid Estlands gräns – inne i östra Ukraina, och nu har man uppenbarligen utan tillstånd sänt in delar av den s k humanitära konvojen i samma områden.

Det handlar alldeles uppenbart om ett försök att med kombinerade militära, politiska och civila insatser säkra en enklav i östra Ukraina som bas för de fortsatta ansträngningarna. Och det handlar tveklöst om vad som måste beskrivas som aggression.

Utan att måla kända potentater på väggen i onödan är det uppenbart att detta leder till att vi måste tänka på vårt försvar i det lite längre perspektivet. Liksom på våra olika former av säkerhetssamarbeten.

Perspektiv och utmaningar som dessa måste finnas i en valrörelse.

Det kan inte bara handla om en löftespolitisk karusell – nya körkortslån ena dagen, gratis bredband andra dagen o s v – samtidigt som man sticker huvudet i sanden när det gäller de utmaningarna i omvärlden som påtagligt kommer att påverka också oss.

För då riskerar uppvaknandet efter valdagen att bli tämligen så brutalt. Och väljarna med viss rätt känna sig lurade.

I morgon är det så dags för regeringen att sedvanligt samlas på Harpsund för att gå igenom de ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för det budgetförslag som skall läggas till riksdagen efter valet.

Och på söndag fortsätter jag från Harpsund till Göteborg.

Varje år samlar vi ju Sveriges ambassadörer runt om i världen till det s k sändebudsmötet, och en innovation jag introducerade förra året var att förlägga delar av detta utanför Stockholm.

Ambassadörerna skall ju representera Sverige i dess helhet, och då är det bra att de får en bredare bild än bara Stockholm.

Förra året var vi i Linköping, och nu blir det som sagt Göteborg.

11 Responses to Ansvar i en orolig tid

 1. cbnilsson skriver:

  Vi var många som läste Anders Lindbergs ledare i Aftonbladet och fann den något tragikomisk.
  Anders L visar stor besvikelse över att verkligheten vid varje val tycks hinna ifatt de röd-gröna vilket naturligtvis stör den drömbild de själva målar upp.
  Han upprörs så till den milda grad att han påstår att regeringen enbart ”målar upp en hotbild” av taktiska skäl!!!
  Sanningen är att den krassa verkligheten förser världen med dramatiska tavlor varje dag alldeles på egen hand. Den behöver ingen regerings hjälp att måla dessa tavlor. Däremot är det bra att ha en regeringen lyfter fram konsekvenserna hellre än att dölja dem.
  Anders L på Aftonbladet och vi alla borde vara väldigt tacksamma över att ha en regering som tar ansvar och beskriver verkligheten som den är – inte, som de andra, sprider falska förhoppningar runt utopiska drömmar som saknar förankring i den verklighet vi lever i.

 2. […] Sveriges utrikesminister Carl Bildt befinner sig i Sverige. Eller befann sig här, åtminstone för en stund sedan. Regeringsplanet tycks ha mycket att göra när han är i tjänst. I vilket fall som helst har han haft tid att skriva om sin medverkan i den svenska valrörelsen medan han åtminstone fysiskt varit i Sverige. Han nämner saken i det inlägg som bär titeln ”Ansvar i en orolig tid”: […]

 3. Om strutsen fran Canberra lyfter pa huvet kan du val sjunga Harpsundsvalsen.med mezzosopran stamman.
  Konstigt att ditt namn inte fanns pa Valsedeln till Riksdagen jag fick.
  Tanker du bli Brysselsvensk pa havtid?.
  http://www.newstime2014.com/BLACK-BOX-BROWSER.html

 4. pairis skriver:

  Fast nu blev det fult mot socialdemokraterna! Nu reser runt i världen och nu också till Göteborg men har du varit någonsin och pratat med Södertäljes kommunal som verkligen öppnat sina hjärtan och med kommunala medel. Då har sannerligen inte Anders Borg öppnat plånboken!
  Här skriver kommunalrådet Boel Godner (s)i Södertälje i sin blogg:
  Vi öppnade våra hjärtan men Anders Borg fanns inte där för Södertälje

  20 augusti 2014 in Uncategorized

  Våra hjärtan var öppna. Tusentals hem var öppna – och vi hade behövt stöd. Kriget i Irak brann och tusentals flyktingar sökte sig till Sverige. Många av de kristna till Södertälje. En ny skolklass med nyanlända barn startade vi varje månad och vi bad om stöd och hjälp för att ge varenda unge en bra start. Men vi fick ingenting.

  Inbördeskriget i Syrien ger fortsatt samma akuta situation i Södertälje för i Sverige får man som asylsökande välja var man vill bo om man kan – medan kommuner ingen kan välja (där inga anhöriga bor sedan tidigare) har rätt att säga nej när Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen frågar. Den svenska generositeten är inte hela Sveriges.
  I Södertälje finns nu mer än 20 000 anhöriga till många av framför allt de kristna som flyr från Syrien och från Irak. Många av dem har öppnat sina hem precis som vem som helst av oss skulle göra för släkt och vänner som flyr från krig.

  Vi gör vårt bästa – framför allt våra lärare och förskollärare har gjort och gör helt fantastiska insatser för att alla barn ska få en bra start här och möjlighet till ett bra liv. Socialtjänst, polis, skola, föreningsliv, kyrkor, övrig idéburen sektor och engagerade Södertäljebor – vi är många som hjälps åt för ett alternativ till att ta detta enorma ansvar på stort allvar finns inte. Vi hade behövt stöd. Vi bad om stöd. Vi hade behövt känna att staten fanns där för oss och vi behöver det nu, mer än någonsin.

  Under åtta år har Anders Borg knappt lyft ett finger för att stötta oss kommuner som tar emot många flyktingar. Södertälje har under Borgs tid som finansminister tagit emot nästan 8000 flyktingar utan att som kommun kunnat påverka det eller planera för det. Det är ett enormt ansvar regeringen på det sättet ålagt oss genom EBO. Det är människor bakom siffrorna, ofta med traumatiska upplevelser med sig. För mig är alla nya Södertäljebor som ska ha samma chanser som andra. Det är i många fall mycket svårt när det nationella ansvaret inte märks.

  I år tror Migrationsverket att det kan komma 2200 till oss och väldigt mycket tyder på att det blir så. Bostadsbristen är lika alarmerande här som i de kommuner som tillåts säga nej till flyktingar pga att det saknas bostäder. I stort sett alla nyanlända bosätter sig hemma hos någon som tidigare kommit som flykting hit.

  På en presskonferens idag sade Anders Borg att han ska stötta kommunerna. ”Kommunalråd ska känna att staten finns där för dem.” Det är en lång uppförsbacke dit för Borg när det gäller mig efter att Södertälje i åtta år fått ett extremt stort ansvar för svensk flyktingmottagande. Anders Borg har aldrig fört en dialog med oss och aldrig besökt oss.

  När regeringen hade en miljard över delade Borg ut den till de 11 rikaste kommunerna i Sverige som av en händelse till stor del utgörs av de M-styrda kommuner som tar emot minst flyktingar av alla i landet.

  Självklart ska Sverige vara en humanitär stormakt när världsläget är svårt. Men Täby, Lomma, Danderyd, Nacka och Vellinge måste också vara en del av detta liksom de övriga 220 kommuner som i år tagit emot 100 eller färre. I Sverige är det inte huvudstaden Stockholm som tar emot flest flyktingar vilket är anmärkningsvärt bara det. Sverige blir mer och mer segregerat.

  Så här ser flyktingmottagandet ut just nu i Sverige. Fem kommuner saknas i statistiken för de har tagit emot 0 flyktingar i år.

  Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har engagerat sig i Södertälje. Jag upplever att han har gjort sitt yttersta i de interna regeringsförhandlingarna. Heder åt honom, men det har varit långtifrån tillräckligt.

  Hela Sverige behöver hjälpas åt. Solidariskt flyktingmottagande är nödvändigt för att det ska gå så bra som möjligt för så många som möjligt. Alternativet är naturligtvis solidarisk finansiering. Hittills gäller ingetdera.
  http://boelmittilivet.com/2014/08/20/vi-oppnade-vara-hjartan-men-anders-borg-fanns-inte-dar-for-sodertalje/

 5. pairis skriver:

  Texten före Boels inlägg blev lite hastigt och bristfälligt. Det skulle ha varit: Du reser runt i världen, nu till Göteborg, men har du varit i Södertälje och träffat deras kommunalråd Boel Godner (s) Anders Lagos efterföljare,,,,

 6. Sven Andersson skriver:

  Jahajaja, Ryssland stormar Ukraina med barnmat och bovete.
  Medan Bildt frenetiskt tvittrade o bloggade om den ryska invasionen hade de första lastbilarna med mat och läkemedel åt de svältande och döende luhanskborna redan nått staden. Det här är skillnaden mellan ”real politik” o bildtpolitik. Att han dessutom på allvar upprepar den ukrainska propagandans lögner om den ryska luftlandsättningen i Ukraina är uppåt väggarna.
  Tack o lov finns det människor som inte tål när folk svältar ihjäl. Eller tycker Bildt att svälten är då man inte ätit ansjovisgädda till middag? Nej, Bildt, svälten är när en ensamstående morsa ej har mat att ge sina två 1,5 och 2,5 år gamla barn.

  Hoppas verkligen att denna hycklare försvinner ur svensk politik om en månad för alltid.

 7. flyktingar skriver:

  För 74 år sedan flydde Danmarks judar till Sverige och de svenska judarna var rädda för att deras svenska regering skulle utlämna dem till Nazitysklands koncentrationsläger. Idag är läget ett annat. Att skrämma juden har blivit svårare.

  För några årtionden sedan var judarna flyktingar, med utopier som enda hopp. En utopi var socialistisk världsrevolution. Ja, det var en judisk uppfinning. ”Arbetare i alla länder förena er”. ”Vi grundar en judisk stat i Palestina”. Det var en annan dröm, alltmedan det judiska folket gick mot sin undergång.

  Efter utrotningen av Europas judar, är judehatet idag detsamma som innan men världen är förändrad. En judisk stat, Israel, med städer, byar, åkrar, vildmark, skolor, universitet, utrikespolitik, inrikespolitik, miljöfrågor, socialt arbete, konflikter med grannar, sociala spänningar, en värnpliktsarmé ii folkets tjänst, teknologisk utveckling i världsklass, export, import, naturgasfyndigeter etc har blivit verklighet.

  Än en gång attackeras Europa judar. Från vänsterkanten, från mitten och från högerkanten. I skrift såväl som i handling. Senast en judisk skola i Köpenhamn. Vad vill dessa förvirrade själar uppnå med sina utpressningsmetoder? Jo, antingen svär judarna trohet till palestinaarabernas kamp eller annars… Eller annars vad då? Ska Danmarks judar åter tvingas lämna sina hem och fly vart? Till Malmö? I en tid när svensk flyktingmottagning åter reducerats till populism finns ytterligare ett alternativ. Ett land som palestinaarabernas vänner känner väl. Landet som erbjuder Stockholms, Malmös och Köpenhamns judar trygghet att bo kvar där de bor, heter Israel.

 8. demiwotan skriver:

  Antar att det är bättre att USA bombar i Irak, så slipper Ryssland gå in med militär i Ukraina.

 9. Jan 27 2013 gick jag in och tittade narmare pa din dagliga verksamhet och har bl.a. funnit att om rysshatet oinskrankt fortsatter far vi en ny Utrikesminister den 14 Septembe,r och kanske mer an sa, en ny regering somigen utlyser svensk neutralitet istallet och omgaende samma dag.
  Hanging in the balance, som man sager nar hoten ar allt for nara.
  Det ger dig personligen mer att gora i Bryssel med ”fredstankar” men inte om en varldsbrand flammar upp inom kort.
  Diplomatin brinner redan!

  I ovrigt ingen annan kritik f.n.

  Foljer inte mer!!

%d bloggare gillar detta: