Att hjälpa människorna i Irak

VID MEDELHAVET: Att situationen för de fördrivna och förföljda yaziderna på Sinjar-bergen i nordvästra Irak nu förefaller något mindre alarmerande är självfallet glädjande, men innebär ju på intet sätt att den krisen i området passerat sin kulmen.

Och det är ju mot den bakgrunden som Catherine Ashton samlar EU:s utrikesministrar till extra möte i Bryssel vid lunchtid i morgon.

Då står också situationerna i Gaza och Libyen, och alldeles självklart utvecklingen mellan Ryssland och Ukraina på dagordningen.

Vad gäller EU som sådant, och också Sverige, ligger fokus på de olika politiska och humanitära insatser vi kan göra. Och här förbereds nu betydande ytterligare insatser.

Enskilda länder kan dessutom ge olika former av mer militärt stöd på det sätt främst USA men även Frankrike, i självklart samråd med regeringen i Bagdad, gjort och kommer att fortsätta att göra.

Att detta också behövs för att möta hotet är uppenbart.

Men det som behövs för att möta det hot som den Islamska Staten innebär är självklart en strategi som är samordnad politisk och militär. Och den måste ta sin utgångspunkt i att i Bagdad med en ny regering överbrygga de motsättningar som lett till en försvagning av Iraks armé och möjliggjort de framgångar som IS haft.

Att säkerheten för den kurdiska regionen KRG också är av avgörande betydelse behöver knappast påpekas, och det är därför viktigt att den på olika sätt stärks. Men den avgörande fronten i kampen mot IS kommer knappast att bli denna.

Regeringsbildningen i Bagdad pågår nu, och det är värt att notera att den föreslagna regeringsbildaren Haider Al-Abadi fått uttryckligt stöd från högsta håll i såväl Iran som i Saudiarabien.

Betydelsen av detta kan i denna situation knappast överskattas. Det är kring denna rivalitet som den sekteristiska söndringen i regionen ofta kan föras tillbaka. Och det är den som riskerar att riva sönder vad vi i dag har av irakisk stat och irakiskt samhälle.

Men självfallet är vägen till en verkningsfull strategi för att bekämpa IS vare sig kort eller enkel. Att låtsas som om motsatsen var fallet är att lura människor. Det handlar om en kamp i och om regionen som kommer att pågå i år.

Och också mot den bakgrunden är de humanitära ansträngningarna för att hjälpa alla de människor, oavsett ursprung, som nu drabbats så viktiga. Och att så småningom också göra det möjligt för dem att i rimlig säkerhet återvända till sina hembygder.

Och till detta kommer jag, bortsett från morgondagens möte i Bryssel, att ha anledning att återkomma.

7 Responses to Att hjälpa människorna i Irak

 1. Tack för Nyhetsbrev

  Utrikesminister Carl Bildt tar upp vikten av att bekämpa terrorverksamheten IS och att ge humanitär hjälp till alla som drabbats av terrorn, inte minst till barnen, i Irak samt hjälp för dem som är på flykt att få komma hem igen i trygghet.

 2. Anders Ljungberg skriver:

  Tyvärr är det så nu att ISIS vill bli regeringen i Irak eller som de själva skriver på en blad i london vi här har nu ett kalifat och enligt deras egna planer är Irak bara början . Det är med andra ord inte bara en irakisk fråga

 3. Ta upp, som huvudpunkt i Bryssel ”Den kollektiva skulden” i varlden.
  Underrubrik: ”Apmanniskan och elektroniken”

  Ser ut som alla behover hjalp i hela varlden.

 4. Humanitara hjalpsandningar fran EU maste val likaledes inspekteras av Kina och eller Ryssland, sa saker gar rattvist till.
  All logik och moral tycks for narvarande vara helt bortsopad.
  Allt valment ar numera bara baktankar.

  En fruktansvard form av terror!

 5. demiwotan skriver:

  I dag den 15/8 1945 kapitulerade Japan och Andra Världskriget var slut för deras del. Fronten i Asien kan ibland beskrivas som en ”poor front” eller en front som inte hade högsta prioritet. Kriget i Europa var det krig som prioriterades högst. V-E Day, eller segern över Tyskland, segern i Europa, hade redan inträffat den 8/5-1945. Men för att bli störst i Internationell politik så skall man både besegra sina fiender och sina vänner. Ryssland fanns kvar som fiende, och man kan då fråga sig när Storbritannien besegrades? Meddelandet om detta kom den 21 februari 1947. I meddelande till Gen. Marshall stod att Storbritannien hade beslutat att de skulle upphöra att vara en global stormakt. Under ledning av en sittande labour-regering skulle landet dra sig tillbaka från Indien, Burma, Egypten och Palestina. Vidare hade Storbritannien inte längre råd med att hindra en Sovjetisk expansion i Grekland och Turkiet. Om USA var intresserad att ta över de brittiska positionerna, så var det möjligt att göra så från och med den 1a april 1947.

 6. Mindre an 5% av en halv miljon utlandsroster ar allt som kommer in till den 14 September!!!
  Skandal!
  Jag har svaret: De ar inte onskvarda.
  http://www.newstime2014.com/BLACK-BOX-BROWSER.html

  Sa Ryssland storyn var bara mytomani bomber fran Ukraine.

 7. HemiLupo skriver:

  2014-08-16

  SVT:s journalister är i hög grad medskyldiga till folkmord

  Hej!
  Mitt namn är Thomas Ek. Sedan ca år 2007 ägnar jag stor tid åt att via Internet ta del av Amerikanska TV-nyhetskanaler såsom tex. Fox News med Bill O´Reilly, Greta van Susteren, Hannity, Special Report, Megan Kelly file, CBS Face the Nation, NBC, http://www.amerikanskanyhetsanalyser.se m.fl.

  Obama står i skuld till att ISIS kunnat expandera
  Under presidentvalrörelsen 2012 proklamerade Barack Obama att han avslutade kriget i Irak.
  Men det var inte Barack Obama som avslutade kriget i Irak. Det var General David Petraeus som avslutade kriget i Irak. Genomförandet hade i all väsentlighet verkställts under ledning av president George W Bush.

  Kalla fakta (från George W Bush:s bok ”Decision points”)
  … januari 2005 hade Irakierna själva valt en interimsregering. Valet framkallade en påfallande stärkt nationell samhörighet. Augusti 2005 hade Irakierna själva enats om den mest framstegsvänliga konstitutionen i hela arabvärlden – ett dokument som garanterade lika rättigheter för alla. Den skyddade religionsfriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten, för alla. I nästa fria val december 2005 som Irakierna också anordnade ersattes interimsregeringen med en permanent regering. TV-stationer världen över visade hur 12 miljoner Irakier dvs. 70% av den röstberättigade befolkningen med glädje trotsade de kvarvarande terroristernas hot (här inbegrips även en förtroendeingivande stor del sunnimuslimer). Fyra månader senare tillsattes premiärminister Nouri al Malaki, också detta i ett val som Irakierna själva anordnade.

  2006 förvärrades situationen igen. 2007 satte Bush in ”The Surge” vilket knäckte motståndet till sådan grad att Bush 2008 påbörjade USA:s planlagda tillbakadragande från Irak. När Barack Obama år 2009 övertog presidentposten hade Obama bara att slutföra tillbakadragandet som Georg W Bush redan påbörjat, det hade ju i och för sig vilken normal president som helst gjort.

  Obligatorium
  Då USA efter ett intervenerande lämnar ett konfliktområde upprättas alltid en serie av olika avtal som har till uppgift att bevara säkerheten i ifrågakommande område. Skeendet är i realiteten obligatoriskt och det i synnerhet då krig såsom i Irak har ägt rum. I syfte att vinna extra politiska poäng så struntade Barack Obama i det här självklara och nödvändiga obligatoriet, istället beslöt Barack Obama år 2011 att ta hem alla trupperna hart när på en gång. Dvs. utan att med de behandlade parterna i Irak ha följt upp utvecklingen och ha följt upp med nya dagsaktuella skyddande avtal. Av det skälet drog mördarorgierna i Irak naturligtvis igång igen. Vinsterna med Irak kriget har av det skälet snart sagt gått helt förlorade. Presidentkandidaten John McCain klargjorde förra året att om han vunnit presidentvalet 2008 hade TUSENTALS människoliv i sådant fall sparats i Irak.

  Dessutom
  Trots att Barack Obamas närmsta rådgivare Secretary of Defence, Secretary of State, CIA Director, The Joint Chiefs of Staff alla samstämmigt klargjorde för Obama att om ett dylikt tillbakadragande ändå skulle genomföras så som Obama förordade då måste USA i sådant fall tillhandahålla de sekulära rebellerna med vapen. Barack Obama struntade även i dessa vädjanden*. (*Charles Krauthammer 2014-08-15 Fox News/Hannity). Att ISIS framgångsrika expansion är ett direkt resultat av Obamas misslyckade utrikespolitik råder det rimligen inget som helst tvivel om. För oss som följer med nyhetsutvecklingen utanför Sveriges gränser så är alla dessa fakta mycket väl kända. Skälet till att SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar inför sina tittare undanhåller alla dessa fakta är att det fäller skuggor över president Barack Obama.

  Barack Obamas vision och grundidé om att världen lugnar ner sig om USA runt om i världen upphör med att blanda sig i olika angelägenheter fungerar inte. När USA på det här viset drar sig tillbaka på världsarenan skapas ett vacuum som fylls med kaos, exempel på kaos ser vi i Libyen, Nigeria, Syrien, Iran, Irak, Ryssland, Ukraina.

  ISIS som just nu utför folkmord på alla oliktänkande är idag starkare än vad al-Qaeda var på 9/11, allt detta undanhåller ni era publiker. Att ISIS framfart sedan ca 10 mån tillbaka varit välkänd undanhåller likaså. Igår 2014-08-15 nämnde SVT:s Aktuellt sändning ingenting om vare ISIS, Boko Harams eller andra terroristers oavbrutna och i antal ständigt ökande slaktande överhuvudtaget, trots att de kontinuerligt erhåller ett växande antal nya rapporter om nytillkomna mördarorgier.

  Genom att SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar på detta konsekventa och uppenbara sätt aktivt undanhåller sina publiker handplockad information som fäller skuggor över president Barack Obama är de också var och en utav dem, i väsentligt betydande hög grad medskyldiga till det folkmord Barack Obama otvivelaktigt står i skuld för. Till skillnad mot andra Tv-stationer har SVT av vad jag förstår inte ens meddelat (uttalat) att folkmord pågår.

  ”Journalisterna” på SVT har med detta gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel vilket för alltid bör diskvalificera dem från att någonsin mer inneha någon form av allmän medial ämbetspost överhuvudtaget. Delaktig ”journalist” har med detta förbrukat sin rätt att någonsin mer kalla sig för journalist.

  Må Gud välsigna dem alla
  /Thomas Ek
  PS. Jag har idag e-postat SVT ovanstående brev.

%d bloggare gillar detta: