Krisernas mångfald

VID MEDELHAVET: Kriserna runt om i världen fortsätter att dominera mina dagar, samtidigt som sommaren lider mot sitt slut och det börjar bli valrörelse hemma med allt vad till en sådan hör.

Men min primära uppgift är att vara utrikesminister i en tid när anspänningarna är betydande.

Ser man på media verkar det som om Gaza och kriget där redan är bortglömt. Men faktum är att det fortsätter utan att de samtal som skulle kunna leda till en mer varaktig lösning verkar att ha kommit någon vart.

Men vi fortsätter i alla fall att med de kontakter vi har verka för en mer beständig lösning i överensstämmelse med de fyra punkter som jag ju skrev om för någon vecka sedan.

Och i andra EU-huvudstäder har man alldeles uppenbart arbetat med tankar som ligger inte så långt från dessa fyra punkter.

Till avdelningen just nu bortglömda kriser hör också situationen i Libyen som håller på att bli allt mer och mer komplicerad med allt allvarligare konsekvenser för Europa och för oss.

Att stora flyktingströmmar söker sig till det laglösa landet och därifrån tar sig de riskfyllda rutterna över Medelhavet till Europa är ett tilltagande problem.

Det handlar förvisso i de allra flesta fall om förtvivlade människor på flykt. Men i dessa tider av tilltagande såväl terrorism som andra utmaningar – med Ebola i tydligt centrum just nu – finns det ju anledning att vara uppmärksam även på andra aspekter av detta.

Dock är det situationen i Irak som tagit det mesta av min tid under de senaste dygnen.

I går var det intensiva kontakter med såväl EU:s Catherine Ashton – fortfarande i Vietnam – som med FN-chefen i Bagdad Mladenov och den kurdiske premiärministern i Erbil Barzani.

I dag förefaller läget i just Bagdad något bättre med en ny premiärminister nominerad och den för något dygn sedan överhängande risken för en väpnad kupp tydligt reducerad. Hade utvecklingen gått den vägen hade vi stått inför en ännu mycket allvarligare utmaning än vad vi redan gör.

Nu är det viktigt att arbetet med att bilda en representativ regering går snabbt framåt. I längden är det knappast amerikanska flygbombningar som kan möta hotet från ISIL utan en irakisk armé som har trovärdighet hos och stöd av alla befolkningsgrupper.

I svensk debatt ställs krav på att upprätta skyddade områden i synnerhet för de assyrier och syrianer som nu hotas av ISIL i landets norra delar.

I grunden vill vi ju att landet i dess helhet skall vara ett skyddat område för alla dem som lever och verkar där, men för dagen är ju dessvärre situationen annorlunda.

I FN-systemet är begreppet skyddade zoner närmast stigmatiserat efter erfarenheterna i Bosnien i mitten på 1990-talet.

Där utropades ju snabbt ett s k safe area kring orten Srebrenica i östra Bosnien.

Men när generalsekreteraren sedan gick till säkerhetsrådet med en begäran om de trupper som, enligt FN-sekretariatets bedömningar, skulle krävas för att faktiskt säkra områdena fick han nobben och fick nöja sig med betydligt mycket mindre.

Resten är, som man säger nu för tiden, historia.

En djupt tragisk sådan.

Samma problematik gäller ju i andra fall. Säkrade zoner måste säkras, och sådan säkring kan i situationer som dessa bara ske med militära medel. Och då uppkommer omedelbart den långt ifrån enkla frågan vilka militära resurser detta skall vara.

För ett decennium sedan eller så tillhörde jag dem som trodde att det förr eller senare skulle bli aktuellt med en FN-styrka av något slag i Iraks nordliga delar mot bakgrund av den mycket blandade befolkningen där och olika länders och gruppers konkurrerande intressen.

Men jag tror aldrig att det ens blev någon seriös diskussion om detta. Efter Irak-kriget 2003 och de svåra åren därefter var aptiten på militära engagemang i dessa område ytterligt begränsad i alla de länder som skulle kunna tänkas komma på fråga.

Tilltron sattes till den nu mer demokratiska irakiska stat som hade satts upp, och när sedan president Obama valde att helt och snabbt dra tillbaka de sista amerikanska trupperna från landet var det få som fruktade sammanbrott.

Men sedan kom Syrien-kriget, handlingsförlamningen i FN:s säkerhetsråd och framväxten av de olika allt radikalare militanta islamistiska grupperingar som resulterat också i ISIL. Och nu står vi i en ytterligt akut kris med risk också för folkmord.

På sina håll kommer nu också förslag om att vi skall skicka vapen till t ex de kurdiska styrkorna. Jag ser i media uppgifter om att det nu finns länder som gör det, men för Sverige är situationen annorlunda.

Vi har utomordentligt rigorösa regler när det gäller export av vapen, och konfliktområden är närmast per definition uteslutna. Vapen som en del av vår biståndspolitik är heller ingenting som någonsin varit aktuellt.

För andra länder kan det vara annorlunda.

Men det finns självfallet mycket annat vi kan göra, och det är också det vi arbetar med.

Inte minst men inte enbart är detta humanitärt. Och det är det vi arbetar med.

Men krisernas mångfald slutar ju inte med detta.

I östra Europa håller så Ryssland på med sin senaste manöver om s k humanitära hjälpsändningar till östra Ukraina. Man har på olika sätt försökt få Internationella Röda Korset att legitimera och medverka i dessa, men därav har blivit intet.

Det ligger onekligen ett drag av fräckhet i denna politik.

Att det är ett förfärande läge också humanitärt i konfliktzonerna i östligaste Ukraina är alldeles klart. De s k folkrepubliker som till applåder från Moskva etablerats har åstadkommit föga mer än att förstöra samhällen, ekonomi och försörjning med sin allmänna gangsterism.

Och till detta har inte bara applåder och propaganda från Moskva medverkat, utan också kontinuerliga sändningar av vapen och s k frivilliga med uppgift att karva ut en större pro-rysk s k folkrepublik i dessa områden.

Men nu är läget självfallet kritiskt. Det är inga republiker, och folket flyr.

Att komma in med olika sändningar från Ryssland är ett sätt att försöka stärka upp eländet. Och en annan kan självfallet vara att skapa förevändningen för en mer direkt väpnad inmarsch för att, som det då kommer att heta, säkra dessa sändningar.

Detta är, för att använda ett gammalt svenskt ordspråk, att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Hur detta kommer att utvecklas under de närmaste dygnen återstår att se. Men det har knappast varit humanitära motiv som varit drivande för den ryska politiken gentemot Ukraina hitintills under denna kris.

Och det är att uttrycka saken försiktigt.

18 Responses to Krisernas mångfald

 1. Carina Rydberg skriver:

  Publicera inte för det är jag igen men innan jag säger det jag egentligen har på hjärtat så tror jag apropå det du skrev att Putin har blivit smart igen och blivit trädgårdsmästare. Jag håller för övrigt på att läsa boken First Person om just Putin och det är en läsning jag rekommenderar: Känn din fiende.

  Men vad det här egentigen handlar om är Athena Farrokhzad och hennes uteblivna medverkan i SVT:s Sommarpratarna. Detta har jag nämnt på min blogg.

  Vad jag inte har skrivit om är var jag vet för övrigt. Det har jag däremot talat om för Radioleaks – och jag vågar tippa att de inte kommer att göra ett dugg åt detta:

  Hej!
  Skickade det här igår:
  ”Vad gäller det som står I DN, SvD och i andra tidningar om Athena Farrokhzad och hennes uteblivna medverkan i SVT:s Sommarpratarna:
  Det är egentligen inte SVT som har stoppat Athena Farrokhzads medverkan i Sommarpratarna. Det är den programansvarige på SR som har gjort det. Vad hon heter vet ni själva.
  SR har sagt till SVT att Farrokhzads medverkan är oönskad – och av någon anledning går SVT med på detta.
  Vilket i min värld gör att både SR och SVT sviker sina uppdrag som public service-företag.
  Telefonnummer till mig finns nedan.
  Med hänvisning till källskyddet vill jag förbli anonym. Men den som eventuellt ringer får naturligtvis reda på vem jag är.”

  Det här har jag även skickat till några vänner till mig inom mediabranschen och de är också nyfikna på att veta hur det förhåller sig vad gäller SR/SVT och SR:s vetorätt vad gäller SVT:s produktioner.
  Frågan är naturligtvis: Vågar SR undersöka sig själva?

  Hehe. Det tror jag inte de vågar. Vilket är korkat. För det här blir ändå offentligt till slut.

  Lite skvaller helt enkelt. Men den typen av skvaller som ställer frågan: Värnar Public Service-företagen verkligen om yttrandefriheten i det här landet?

  Jag är tveksam.

 2. Kachina skriver:

  Bo W Höglund och Carl Bildt

  En förklaring till min något mjukare linje ligger i de hätska diskussionerna på Facebook, där man kategoriskt fördömer politiker som i sig är klämda mellan två sköldar, kategoriskt dömer folkgrupper samtidigt som de, genom rena solarplexusreaktioner höjer andra grupper till skyarna.

  Härunder kommer en del av mina motkommentarer som jag är väl medveten kommer att väcka reaktioner och inte göra mig populär hos någon av ytterligheterna.

  Citat:

  ”Vi måste särskilja islamister och muslimer, zionister och judar, SS-nazister och tyskar, på samma sätt som vi måste särskilja CIA från USA.

  Det handlar om små inflytelserika grupper som haft och tillfälligt har stor makt inom nationerna.”

  ”David Icke redogör mycket sansat för bakgrunden,till pågående kriser, men lägg märke till detaljer. Icke talar om det uppenbara som skett, att så splittring mellan shia- och sunnimuslimer. Samtidigt talar Obama om att USA inte kan lösa frågan militärt, utan det måste ske genom en samlingsregering i Irak där shia, sunni, kurder och kristna ingår.

  Detta tyder på att zionisterna, genom CIA, har stor makt över men inte full kontroll över USA:s politik. Därför bör vi som försöker påverka via media skjuta mer precist, istället för att skjuta grovhagel mot ett diffust mål.”

  ”Man vet aldrig vad som är helt rätt, men helt fel är att tränga in Obama i ett hörn där han bara skyddas av zionisterna. Det måste finnas en öppning för honom att ”komma ut i ljuset”.

  ”CIA är Gestapos förlängda arm genom att Richard Gehlen och hela hans Gestaponät på östfronten, var de första som rekryterades till det nybildade CIA., av bröderna Dulles.”

  ”Folk i gemen måste sätta sig in mer i detalj om de judiska folken. Gamla Testamentet handlade i huvudsak om det judiska folket och med kunskap om Ashkenaser och Sefarder kanske budskapet om Nordkonungen kan tydas i ett nytt ljus”

  ” Genom att hastigt förflytta folk över geografiska områden skapar man polariseringar och ”brännpunkter”, mindre och större virvlar där människor slaktar varandra. Det låter otroligt, men kom ihåg att regissörerna bakom detta totalt saknar samvete..Vad jag förstår har de kunskap om den esoteriska verkligheten, men har drabbats av den vanföreställningen att just de, som fysiska personer, skall införa den nya ordningen med tvångsmedel. Den nya ordningen kommer genom en förändring där själskroppen kan alstra mer ljus i det det kollektiva medvetande i det djur vi kallar människa. Det sker inte från den här dimensionen. Människor på den här jorden kommer att blandas till ett folk, på naturlig väg, över en längre tid och länken är den allt snabbare kommunikationen geografiskt och elektroniskt..”

  Mumbo Jumbo för de flesta, men jag har en svag aning om att Bildt, Bo W och ”metusalem” förstår den djupare innebörden.

 3. KERRY – KRISERNAS ENFALDIGA HARSKARE.

  Bravo Kachina and Carina!
  Vi kan ju anda ha en dialog med varandra.

  Nu koper Ryssland Australiens matexport till Kina.
  Mellanhander for alla varor finns det gott om i alla gangsterkrig runt jorden.
  Internationella Nyhetsorgan finns det gott men smakar som giftsvamp. SVT ar en roksvamp.

  Hoppas Riksdagsvalet inte far nagon ”vinnare”. Det ar dags for en en efterlangtad ”demokratisk republik”.

  Finns ingenting ”som aterstar att se”. Vi ser det redan!

  Gud skapade en avbild av sig sjalv: Bakteria.

 4. European Institut for Bacteria. Hur gar det?

 5. Bocken Bruse Bildt!

  Jag reser garna som officiellt sandebud till Ryssland/Ukraina och inspekterar den totala lasten i alla dessa humanitara hjalpsandningar om Carl blir min trunkbarare, och UD betalar resan.
  Sa enkelt ar det.
  Da har vi lost detta ditt ”problem”.

  Joda, jag har mer credentials an nagon av dina manga styvmoderligt hallna ambassadorer har tillsammans runt varlden!

  Om du fortsatter din obsoleta traditionella Ryssfobi gar det verkligen illa for oss alla.

 6. Hat ar hundfrafaldigt mer smittsamt an Ebola.

  Alla lander ar nu tvungna att reellt och skyndsamt ta itu med angelagenhetsgraderna av dessa monumentala internationella manskliga katastrofer.
  Alla sitter ju i samma bat.
  Ont skall med ont forgoras, galler inte langre och har aldrig gjort.
  Misstanksamhet och skandalosa forljugna informationer via mass media kan inte tillatas langre med var nu snabba teknologi.
  Alla parters synsatt maste ju redovisas samtidigt till alla parter.
  Att gora bestamda konklusioner fran gissningar ar ett klart vanvett.

  Det tycks roa alla som inte onskar Fred.
  Nummer Ett blir sjalvklart att halla alla varldens nyhets media information till ansvar.
  Inga manniskor kan ha fortroende for sina egna regionala geografiska informations strommar.
  Det ar mer an sanslost vad som ”pagar”.

  Alla sitter fast i sitt forflutna Monster av Hat och forutfattade ideer.

 7. Jag har val heller en fot i munnen och ater upp mig sjalv an att jag ser mina barn svalta…
  eller nat sant…
  Ni far inte hjalpa de skadade eller doende…

  Hur faen kan vuxna manniskor gora politik av humanitara hjalpinsatser???????
  Ar detta vansinne lika pa alla sidor.

  Fraga var missionar och unge adelsman i Ukraina hur han kan smalta detta.
  Andra all verksamhet pa alla vara ambassader och kalla dem for nagot annat.
  Track I och Track II or get rid of them all!

 8. Kachina skriver:

  Jag fullkomligt älskar dina sarkastiska inlägg, Ture Sjölander. Men,…..kom ihåg att Carl Bildt inte enbart är ett politiskt objekt, utan människa som, liksom alla oss andra, påverkas av den omgivning han befinner sig i.

  Jag kan inte finna mig i den ensidiga och ibland vilseledande kritik som riktas mot honom. Jag gillar inte alls Alliansens och moderaternas politik, men jag kan inte glömma det han gjorde för folket i Darfur när han såg till att de fick beskydd av internationella styrkor, inkl. svenska. Det visade att han i första hand är medmänniska.

  Jag ser mer Bildt, Obama,…..mfl,.likt personer som står och vacklar mellan två motsatta poler, altruism och egoism. De är för mig möjlligheter att påverka till en bättre värld.

  Men Ture, sarkasm, ironi, humor,…….har alltid varit den stora massans vapen mot makten, så fortsätt. Jag är definitivt intresserad av dina inlägg.

 9. Kachina skriver:

  Repris som tål att upprepas;

  ”Hat är hundfrafaldigt mer smittsamt än Ebola.

  Alla länder är nu tvungna att reellt och skyndsamt ta itu med angelägenhetsgraderna av dessa monumentala internationella mänskliga katastrofer.
  Alla sitter ju i samma båt.
  Ont skall med ont förgöras, gäller inte langre och har aldrig gjort.
  Misstänksamhet och skandalosa förljugna informationer via mass media kan inte tillåtas langre med vår nu snabba teknologi.
  Alla parters synsätt måste ju redovisas samtidigt till alla parter.
  Att göra bestämda konklusioner från gissningar ar ett klart vanvett.

  Det tycks roa alla som inte önskar Fred.
  Nummer Ett blir självklart att hålla alla världens nyhets media information till ansvar.
  Inga manniskor kan ha förtroende för sina egna regionala geografiska informations strömmar.
  Det ar mer an sanslöst vad som ”pågar”.

  Alla sitter fast i sitt förflutna Mönster av Hat och förutfattade ideer.”

 10. Jörgen Larsson skriver:

  Såg ikväll på Franska nyheter i franska TV2. Man talade om landets beslut att omedelbart skicka vapen till kurderna i Irak. Man visade ett schema på vilka länder som blockerat vapensändningar på sista EG-mötet. Det Tyskland, Sverige och Österrike.
  Snyggt !!!!

 11. bildterberg skriver:

  Bildts kategoriskt anti-ryska hållning har ju alltid varit ett av hans
  grundläggande personlighetsdrag och förtjänar väl knappast
  att förknippas med diplomati. Frågan är om denna strategi hos
  Sveriges nuvarande utrikesminister är så värst konstruktiv när
  det gäller att arbeta för fred, eller mer akut bromsa den utveckling,
  som på ett mycket olycksbådande sätt, av många krafter,
  verkar drivas mot ett nukleärt tredje världskrig.

  Jag skulle råda Bildt att tona ner sin iver att konsekvent
  alltid lägga skulden för allt som händer på Ryssland, speciellt
  som det oftast sker utan någon faktabaserad motivering.
  Det är mer än naivt att tro att man alltid kan springa och
  gömma sig under NATO:s kjol ifall något otäckt skulle inträffa
  efter att man enträget hållit på att reta den ryska björnen.

 12. erkar100 skriver:

  Jag håller i stort med Bildt när det gäller konflikten i Ukraina. Det pågår en rysk aggression mot Ukraina, klart och tydligt. Ryssland har annekterat Krim och vill göra samma sak med Östra Ukraina. Det har inte gått hittills som Putin har önskat sig men han försöker hålla inbördeskriget på sparlåga och väntar på det rätta tillfället. När det gäller konvojen så är det klart att Kievregeringen inte vill tillåta transporten av livsmedel till separatisterna, kriget som bekant förs inte bara med Kalasjnikov och landminer.

  Däremot anser jag att Bildt agerar alldeles för försiktigt när det gäller situationen i Irak. Kan det våra så att västvärlden inte skulle ha något emot Iraks sönderfall i tre delar? ISIS i så fall är bara en bricka i spelet som kommer att avlägsnas från bordet när de har gjort sitt, är det så?

  När det gäller Gazakonflikten så skulle det inte skada om Bildt antagit mera neutral ställning så som det anstår en utrikesminister av ett neutralt land. Visst hävdar Bildt att Israel har rätt att försvara sig men samtidigt ansluter sig till en osaklig propaganda om att Israels svar inte är ”proportionellt”.

  Begreppet ”proportionell” tillämpas när det gäller straffskalor, då man utdömer en straff som skall vara proportionell mot brottets karaktär.
  I kriget talar man dock inte om proportioner, för vem bestämmer sådana? Var atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki proportionella? Som ett resultat av dessa har hundratusen japaner blivit dödade men ingen amerikan – var finns proportionaliteten i det? Och när Ryssland bombade Groznyj och tiotusental Groznyj invånare förlorade sina liv men nästan inga ryska soldater – var det proportionellt?

  Gazakonflikten handlade inte om bestraffningar kriminella handlingar utan just om ett krig. Hamas har under en längre period skjutit raketer mot Israel och därmed förde ett krig och till slut har israel också svarade med fullskaliga krigshandlingar. Och under kriget gäller det att vinna så snabbt och effektivt som möjligt men inte förgripa sig avsiktligt mot den civila befolkningen. Dock kriget i tätbebyggda områden kräver alltid civila offer. Detta visste Hamas ledarna från det föregående Gazakriget och blodet för de civila offren är därmed på deras händer. För visst är det skillnaden när man gör reder mot ett fientligt territorium och strider man mot man än när man skjuter raketer från tätbebyggda områden, är det inte så? Hamas har offrat hundratalls barn och kvinnor för att vinna propaganda poängen och Bildt, genom att låta dra sig in i denna avskyvärda propaganda knep bara har visat avsaknaden av självständigheten. För det är väl ingen som anklagar ryssar för de civila offer i Tyskland under det andra världskriget, skullden ligger på Hitler och nazisterna.

  Det betyder inte att den nuvarande Israeliska regeringen går fri från ansvaret. Genom att stödja bosätterna i syftet att lägga under Israel hela Västbanken har Netanyahu och Lieberman bidragit till misslyckandet av fredförhandlingarna och därmed banade vägen för Gazakriget. Och blodet av de stupade israelerna i detta krig är därmed på deras händer.

  Palestinierna bör ställa Hamas till svars för de stupade palestinska barnen och kvinnorna och de traumatiska förhållanden som palestinierna tvingas att leva under på grund av Hamas politiska agenda medan israelerna bör göra samma sak med Netanyahu och kompani när det gäller de stupade israelerna och de traumatiska förhållandena som israelerna är tvungna att leva under på grund av Netanyahu och Liebermans politik.

 13. Carl,
  Jag har for en timme sedan tagit mig friheten att vidarebeforda dessa kommentarer ovan till din artikel och samtidigt framhallit att min ratt att rosta i svenska valet kan bli forsenat om ambassaden undlater att besvara min korrespondens fortsattningsvis angaende bl.a. fornyelse av mitt pass.
  Sma detaljer kan fort bli valdigt stora och onodiga.
  http://www.newstime2014.com/BLACK-BOX-BROWSER.html

 14. Varfor inbilla oss att detta ar ett Nyhetsbrev. Hur da?
  Varfor inte ett klotterplank?

  Vad var det jag sa nu. Jo jag sa att svenska ambassadorens amerikanska sekreterare i Canberra har lovat vidarebefordra min tidigare obesvarade korrespondens till ambassadoren vilket starkt kan komma att bidraga till att jag inte far fram min rost sedel i tid till det svenska valet som mitt svenska pass maste fornyas.
  Han vill tydligen inte ens tala med mig pa grund av hans ”dyrbara tid”.

  Jag tror jag maste gora en speciell web sida bara av denna story.
  http://www.newstime2014.com/BLACK-BOX-BROWSER.html
  Det kunde bli ett Nyhetsbrev.

 15. Eftersom jag vet vem jag ar, behover jag inte ga fore i kon och skrika: ” Vet Ni vem jag ar !” Om jag gjorde det skulle sakert amerikanskan ropa pa polis och saga: ”Det ar en person har som inte vet vem han ar, kan ni ta honom till sjukhuset”

  Jag ser det bara som ett ypperligt tillfalle for ambassadorens mojlighet att fa traffa mig utan att betala en retainer fee for att intervjua mig.
  Jag far val underratta His Highness hur hans utsedda budbarare slarvar med postgangen inom och utom riket.

  Min tid ar kortare an sandebudets och darfor mycket dyrare och kostnaderna for en resa till Canberra t.o.r, kostar skjortan,

  So be happy young man and open the door och servera mig en Hamburger om jag anlander till min egen ambassad.
  Det minsta du kan gora!
  http:///www/val2010.homestead.com/
  Basta!

 16. Hoppsan: http://www.val2010.homestead.com/
  Jag maste be gode Kachina att bli min korrekturlasare.

  Trevlig Helg till er alla i Cyberrymden och aven till kungen som jag vet tjyvlaser Carls reseberattelser i frammande land och i anstandighetens namn utrattar vad His Highness sjalv borde gora.
  Carl ar s.a.s. brevet medan Kungen sjalv bara ar kuvertet.

  Ambassadorena i frammande land ar da bara helt enkelt post mastare.
  Vi ha manga sadana i frammande makter.

%d bloggare gillar detta: