Nu har augusti verkligen inletts…

VID MEDELHAVET: Ja, så har då denna månad augusti som jag ju hade mina sedvanliga föraningar inför inletts. Krisernas mångfald är inte att ta fel på.

Situationen i norra Irak har nu blivit direkt alarmerande efter det att ISIL kring förra helgen vände sig mot de kurdiska styrkorna i de känsliga områdena öster om Mosul och dessa sig sig tvingade att under trycket dra sig tillbaka.

Följden har blivit en än värre såväl humanitär som politisk katastrof i området, och det säger sig självt att den situationen har tagit åtskillig av min tid under de senaste dygnen.

Det har varit en mångfald både kontakter och kommentarer till olika media med anledning av detta.

I den svenska debatten finns nu också förslagen om en s k skyddad zon på Nineve-slätten, och det är inte svårt att känna sympati för drivkrafterna bakom dessa.

I Bosnien lärde vi oss doch mycket bittert att s k skyddade zoner som inte är genuint skyddade kan leda till någonting ännu värre. Det är inte bara i FN man minns Srebrenica och de lärdomar som måste dras av detta.

Samtidigt är det alldeles uppenbart att vi har en situation som för vissa grupper kan utvecklas till ett renodlat folkmord. Och då finns det en tydlig skyldighet att agera.

Ansvaret här ligger tydligt i första hand på FN:s säkerhetsråd. Ett extra möte ägde rum sent i går kväll, och nya möten planeras just nu för att försöka komma fram.

Den bittra sanningen är ju dock att det är säkerhetsrådets splittring när det gäller Syrien som banat vägen för mycket av den utveckling som vi nu ser.

På begäran av regeringen i Bagdad har nu USA inlett vissa flyganfall mot ISIL-positioner för att i första hand stoppa en möjlig framryckning gentemot Erbil med alla de konsekvenser en sådan skulle riskera att få.

I det läge som uppkom var det en nödvändig insats.

Men det måste till mer. Humanitära flygsändningar sker nu, och man försöker etablera humanitära korridorer.

Och sedan behövs alldeles självklart en genuint representativ regering i Bagdad som kan ge landets armé den styrka som krävs för att slå tillbaka ISIL.

Mitt i allt detta blir nu tecknen på att Ryssland vill utnyttja den förvisso mycket besvärliga humanitära situationen i östra Ukraina till en ensidig intervention som med all sannolikhet skulle ha långt vidare syften än så.

Det säger sig självt att varje ingripande där, oavsett dess deklarerade motiv, måste ske med godkännande av regeringen i Kiev.

Det bästa vore självfallet en ömsesidig och övervakad vapenvila, och en omfattande internationell hjälp- och återuppbyggnadsoperation som självfallet skulle kunna förankras i FN:s säkerhetsråd.

Även detta arbetar vi för och har kontakter kring, men risken är nu att Ryssland ensidigt föregriper det hela och med humanitär förevändning intervenerar mer direkt i östra Ukraina.

Och därmed skulle konflikten där bli än allvarligare.

Också denna situation föranleder intensiva kontakter denna kväll.

Att vapenvilan brutit samman i Gaza tillhör också bilden dessa dagar i inledningen till denna augusti.

13 Responses to Nu har augusti verkligen inletts…

 1. Filip filip skriver:

  Och vad gör SVERIGE och EU och NATO i detta läge som kräver omedelbara insatser såväl militärt som humanitärt. Det går inte att vänta och se på när USA , än en gång, gör allt.

 2. bildterberg skriver:

  Nämen var i allsin dar kan ISIS ha fått alla sina sprillans nya
  fina Toyota-Hilux-pickuper ifrån, tro?

  http://landdestroyer.blogspot.se/2014/08/implausible-deniability-wests-isis.html

 3. ”Regeringen i Bagdad” vet alla att det inte ar en regering for Irak, och att regeringen i Kiev inte heller ar en ”genuin” regering for Ukraina.

  Vad som goms i sno kommer upp i to, nar bladen faller i Septembers internationella nyhets medias lopsedlar.
  Samtliga ”varldsledare” verkar ha salladshuvuden.
  Det om nagot verkar heller inte genuint likasa med ”vapenvilan” som revolverar i Israel.

  http://www.newstime2014.com/BLACK-BOX-BROWSER.html

  Team Australia vs Palmer Unite

 4. larsjohanssson skriver:

  Man kan undra, Carl Bildt, hur du känner det när dina allierade i Syrien nu bombas i Irak – av USA?

  Svara gärna – hur känns det? Hur ska du prata dig ur det här?

  Vänliga hälsningar
  Lars Johansson

 5. Kachina skriver:

  Vi har tydligen samma känsla kring Augusti månad, du och jag, Carl Bildt. Med tanke på retoriken, sanktioner och blockader från bägge sidor, behövs det bara en tändande gnista för att det här skall bli en världsbrand.

  Även om Sverige lyckas stå utanför, kommer vi att kännna av konsekvenserna av sanktioner och blockader. Det kanske är dags att se över krisberedskapen och livsmedelsförråden.

  I övrigt är det glädjande att säkerhetsrådet börjatt agera humanitärt, mot folkmord.

 6. Dags för karantän även i Europa! Med anledning av att Hamburg nu erhållit sin första patient som på engen hand anlänt. Kräv av luftfartsverket och motsvarande Europeiska myndigheter att redovisa all flygtraffik samt vilka flygplan specifikt som anslutit till Västafrika inkl. PASSAGERARLISTOR direkt till ECDC. Asymptomatisk spridning är en ”game changer” som ej kan uteslutas i nuläget. Betrakta och hantera situationen som om det handlade om ett skarpt läge med protokoll som måste träda ikraft för begränsning av biovapenverkan.

 7. Leif Fridh skriver:

  Otrevligt med en gammal CIA agent som utrikesminister. Hur känns det att se skog och fastigheter brinna. Nu när du tackat nej till Rysslands erbjudande om att låna ut mycket stora vattenbombningsflygplan. Var det ett regeringsbeslut? Eller en order från CIA?

 8. Bo W. Höglund skriver:

  Tidigare har jag sagt att man inte känner igen Kachina längre – nu börjar man (jag) ju alttmer tycka likadant!
  Är det min tilltagande senilitet eller finns det några andra förklaringar??
  Är Kachina Hallänning?
  Men nog känns det bra att vår utrikesminister kommer från detta exellenta landskap som mig veterligen inte presenterat (föruton Ernst Wigforss) några riktiga stolpskott!

 9. un2here skriver:

  De nästa 72 timmarna är tiden då alla som står i solidaritet med Palestina ska trycka på för ett slut på blockaden av Gaza!

 10. Jana Strepin skriver:

  Hej! Vill göra er uppmärksamma på Zjirinovskijs tal från 14.08.10 där han hotar Europa med ett världskrig. Han säger att Ryssland kommer att utplåna hela Östeuropa, speciellt Polen och Baltikum kommer att bombas sönder. Mig veterligen är allt som denna man säger direkt sanktionerat av Putin och hans innersta krets. Jag hoppas att du och dina kollegor är fullt medvetna om stundens allvar och att ni inser att de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland borde fortsätta så länge landet befinner sig i detta tillstånd av pseudopatriotiska hysterin.

%d bloggare gillar detta: