Svårsläckta brändernas sommar

VID MEDELHAVET: Denna krisernas sommar har vi ju också att hantera den omfattande skogsbranden i norra Västmanland.

Bränder av denna storleksordningen tillhör inte vanligheterna i vårt land, men här nere i Medelhavsområdet tillhör de dessvärre inte ovanligheterna med Grekland, Italien, Frankrike och Spanien som ofta drabbade länder när somrarna är som hetast.

Det är med tillfresställelse jag noterar att EU:s mekanismer för stöd i krissituationer nu fungerar, och speciella flygplan för brandbekämpning kommer nu från såväl Italien som Frankrike för att hjälpa till. Också Grekland ger stöd genom tolkning av satellitbilder.

Och för detta är vi självfallet mycket tacksamma.

I Sverige har det aldrig varit aktuellt att införskaffa dessa speciella flygplan eftersom bränder av denna storlek ju tillhört de absoluta undantagen. Även om den begynnande valrörelsen nu får miljöpartiet att tala om detta bör det nog noteras att denna insikt inte fanns hos dem tidigare.

Med all sannolikhet är det bättre att bygga ut samarbetet mellan länderna när det gäller utnyttjande av exklusiva resurser som dessa. Och det är ju det som också sker inom EU.

Till det som diskuteras i media nu hör också olika informationer om kränkningar av svenskt luftrum under de senaste månaderna.

Något egentligt nytt finns knappast i detta. Så länge jag kan minnas har vi då och då haft olika typer av kränkningar, och så länge jag minns har vi alltid påtalat dem diplomatiskt.

Någon dramatisk ökning eller förändring handlar det heller knappast om.

Självfallet har vi anledning att vara uppmärksamma på om det finns något speciellt mönster i detta, men något sådant har jag svårt att se. Oftast rör det sig om misstag och ibland handlar det också om rena missförstånd när det gäller vad som kräver tillstånd och inte.

Det skall självfallet noteras att vi har en icke oväsentlig trafik med utländska militära flygplan genom vårt luftrum, men att detta då handlar om trafik eller verksamhet som har tillstånd.

De norska och finska flygvapnena övar ju till exempel regelbundet med det svenska flygvapnet i också svenskt luftrum i norra Sverige. Och vi gav ju nyligen tillstånd till Nato:s AWACS-flygplan att flyga genom Sverige när man från mellersta Norge är på väg till uppdrag över t ex Baltikum eller Polen.

Skulle det finnas verksamhet på ett eller annat sätt direkt riktad mot Sverige i någon kränkning – i luften, på eller under vattenytan – måste detta självfallet tas på betydande allvar.

I de kränkningar av vårt luftrum som vi noterat under den senaste tiden ser jag emellertid ingen sådan tendens.

Vi har dock numera en betydligt öppnare informationspolitik om detta än tidigare. Främst är det försvarsmakten som informerar om såväl vad de konstaterar som om sin egen verksamhet.

Och det gör man enligt min mening på ett bra sätt.

När en kränkning konstaterats går ärendet till oss i utrikesdepartementet och vi tar kontakt med representanter för landet ifråga. Oftast handlar det då om att klara upp vad som är ett misstag eller en missuppfattning, och därmed har vi i normalfallet heller knappast någon anledning att dramatisera saken.

När jag säger att det är svårt att se någon påtagligt förändrad trend finns det dock anledning att notera en ökad flygverksamhet över Östersjö-området.

Från rysk sida handlar det ju inte minst om transporter till eller från Kaliningrad. Den förbindelsen går ju ut från Finska Viken och ner längs Östersjön. Här har förekommit kränkningar främst av finskt luftrum i det smala utrymme som finns mellan finskt och estniskt luftrum.

Sedan invasionen, ockupationen och annektionen av Krim har ju Nato förstärkt sin närvaro främst vid flygbaser i Litauen och Estland som ett led i den luftpatrullering av de baltiska staternas luftrum som Nato genom roterande ansvar mellan nationerna utför.

Och icke sällan går dessa luftpatruller upp och observerar de olika ryska flygningarna till eller från Kaliningrad.

Spaningsflygningar förekommer också. Jag har nämnt Nato:s radarspaningsflygplan AWACS. Också signalspaningsflygplan från olika länder förekommer ju i området och är då och då föremål för uppmärksamhet från incidentberedskap från olika håll.

I ärlighetens namn bör tilläggas att också vi bedriver signalspaning också med flygplan i området.

Allt detta handlar dock – med de få undantag jag berört – om verksamhet i internationellt luftrum.

Nu är mina dagar dock inte främst bränder och kränkningar – utan främst de andra kriser som domimerar denna sommar.

Vi har kommit in i månaden augusti. Och för den har jag ofta blandade känslor.

Just nu handlar mycket om att det var den 4 augusti 1914 som det krig mot Serbien som Österrike-Ungern hade förklarat den 28 juli blev det europeiska storkrig som snabbt blev det första världskriget.

Men jag minns väl augusti 2008 när kriget plötsligt bröt ut mellan Georgien och Ryssland med flygattacker och ryska styrkor som trängde in i olika delar av landet. Krig hade legat i luften ända sedan våren, men det kom ändå överraskande.

Nu har vi ett pågående krig i de östligaste delarna av Ukraina, och hur detta kommer att utvecklas under de kommande dagarna och veckorna vet vi inte.

Uppgifter i interbnationell press talar om att Ryssland nu dragit samman 17 bataljonsstridsgrupper nära gränsen till Ukraina, och nya stora flygövningar har ju nu aviserats.

Samtidigt är de ryskstödda separatisterna inne i Ukraina alldeles uppenbart mycket trängda. Och i olika ryska kommentarer antyds en vilja att ”humanitärt” på olika sätt komma till deras hjälp.

Det är inte svårt att se att ur detta kan komma en utveckling som leder till en än värre konflikt med än värre både kort- och långsiktiga konsekvenser.

Våra signaler – från EU och från USA – för att förhindra detta är utomordentligt viktiga.

Och till detta kommer alldeles självklart situationerna i Libyen, Syrien, Gaza, Irak, Afghanistan och…

Vår freds- och säkerhetspolitik får inte ta semester.

Detta är alldeles uppenbart de svårsläckta brändernas sommar.

Och vi har just kommit in i den månad som historiskt brukar vara den mest krävande.

23 Responses to Svårsläckta brändernas sommar

 1. Camilla Lien skriver:

  Reblogga detta på Camillas Värmdöblogg.

 2. Jan Söderman skriver:

  Ett tråkigt faktum är att sådana här megabränder kommer att bli allt vanligare även i Sverige pga den globala uppvärmningen.

 3. Vad har du att säga om HKP4 samt HKP 10 som fungerade som brandflyg tidigare? Vi har haft stora bränder som lyckligtvis inte blivit så stora som den i Västmanland, men det var tack var dessa helikoptrar som bl.a. moderaterna varit med om att avveckla.
  Vad är din åsikt om detta, du medium size dog.

 4. Jan Söderman skriver:

  De i två särklass bästa och effektivaste brandbekämpningsplanen byggs i Ryssland.

  Beriev Be-200 och Iljusin IL-76M. Kapacitet : 12 resp. 57 ton vatten i en hämtning

  Båda dessa maskiner går att hyra in för brandbekämpning och är överlägsna de italienska och franska maskiner som nu rekvirerats!

  Jag tycker att Sverige bör ha 3 egna Be-200 stationerade i Sundsall eller Östersund. Dessa maskiner går ju att använda till annat också eller så hyr vi ut när våra grannländer är i nöd!

 5. Tack för Nyhetsbrev

  Hoppas bara att den svåra skogsbranden snart blir släckt. Så bra att hjälp i form av högpresterande vattenflygplan kommer från Italien och Spanien samt också hjälp från Grekland i form av tolkning av satellitbilder.

  Miljöpartiets uppvaknade intresse för denna sak är lite anmärkningsvärd då saken inte tidigare berörts från partiets sida.

  Sverige har ett väl fungerande brandförsvar. Vi är vana vid skogsbränder i vårt skogrika land. Dock är denna pågående storbrand av sådan art att det måste till ett samarbete mellan EU-länder så att de bästa hjälpmedlen för att släcka en så stor brand kan komma till användning, som Utrikesminister Carl Bildt skriver.

  Det är så sällsynt i Sverige med så svåra bränder som den som nu pågår att det inte är meningsfullt att vi själva införskaffar dessa specialflygplan utan att man samarbetar länder emellan för bästa utnyttjande.

  Försvarsminister Karin Enström och Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är på plats i brandområdet för att bilda sig en uppfattning om brandens omfattning och skadeläge och om behov av ytterligare resurser som Regeringen kan bistå med finns.

  Så svårt för alla människor som måste evakueras från sina hem och inte veta om hemmet finns kvar sedan.

 6. Tack för Nyhetsbrev

  Vill göra en rättelse. Det är Italien och Frankrike som ska bistå Sverige med specialflygplan för att släcka den svåra branden.

 7. flyktingar skriver:

  Vi sionister beklagar allt lidande som åsamkats Gazas civilbefolkning, alltmedan adrenalinstinna och segerrusiga Hamas ännu ej nyktrat till efter blodbadet. Man kan konstatera att Hamas användning av sin egen befolkning som mänsklig sköld blivit till en lysande framgångssaga i såväl media som diplomatkretsar. Månne blir den senaste av Hamas pyrrhussegrar till organisationens slutgiltiga svanesång? Jag hoppas innerligt att så är fallet. Det åligger dock Gazas vuxna att göra det som måste göras för att skydda sina egna barn: Sparka ut Hamas ur sitt grannskap.

 8. Den stora konsten ar att inte gora politik i nagon form i ett brinnande helvete!
  Vilka lander man inhandlar eller hyr de flygande vatten slangarna fran ar irrelevanta fragor.
  Forsakringsbolagen stoppar inte branderna heller om man bor inne i buskarna.
  ____________________________________________________

  ”Krig”:
  Oskyldiga vuxna man, finns det?
  Finns det oskyldiga kvinnor?
  Vi maste skydda alla oskyldiga barn fran att bli skyldiga vuxna kvinnor och man.
  Vi vet med all sakerhet hur detta skall ga till men i stallet baddar vi ner vart kollektiva daliga samvete genom den traditionella beskyllningstaktiken.
  Forbannade Man, Kvinnor och Hen !
  http://www.newstime2014.com/

 9. demiwotan skriver:

  Ja, det är hundra år sedan Välden sattes i brand och det är många som sagt mycket om detta. Och mer kommer väl att sägas ett år som detta. Då, efter 1914, gjorde Ryssland en U-sväng mot någon som många ryssar ser som något främmande och rent ut sagt fel. Ett konservativt Tyskland sladdade också av mot något som många tyskar ser som en pakt med ondskan. Och visst förändrade kriget Europa. Från att ha verkat vara solid och orubbligt – med glädje för vissa och lidande för andra, oföränderlig i båda fallen – hade plötsligt en bit lossnat och alla proportioner hade satts på ända. Europa hade blivit en ombytlig och mindre säker plats att leva i – för alla.

 10. Sven Andersson skriver:

  När Sovjetunionen bröt samman fick Europa en unik möjlighet. Att bli av med rysskräck som förföljt européerna i flera århundraden. Europa hade 25!!! år på sig att integrera Ryssland och förvandla landet till en del av Europa. Europa nöjde sig dock med att köpa billiga råvaror från Ryssland, att expandera marknadsmässigt och militärt samt ignorera Rysslands traditionella intressen. Och nu, med sanktionerna och all denna upprörande retorik och propaganda har Europa f*ckat upp den chansen för alltid.
  Idag beslöt Ryssland att stänga sin livsmedelsmarknad för de länder som har infört sanktionerna. Nu får svenska lantbrukare njuta av frukt av Bildts kloka politik – Ryssland är den tredje största marknaden för Sveriges livsmedelsexport. Sverige och Polen som, tack vare Bildt och Sikorski, uppfattas i Ryssland som USA:s ivrigaste marionetter av EU-länder blir säkert huvudoffer för Rysslands vedergällning. Sverige, att uttrycka det med Bildts ord, har säkert tappat Ryssland för DECENNIER och kanske GENERATIONER framöver. Svenskar får tacka sin kortsynta twitterminister för detta.

 11. flyktingar skriver:

  Hamas har räknat rätt. Västerländsk media i kombination med döda palestinska barn och gammalt hederligt judehat är bästa vapnet mot Israel. Utan media och dess tacksamma kunder skulle barnens föräldrar inte tillåta Hamas offra ens ett enda palestinskt barn. Nu kommer det tyvärr ske igen. I Gaza och kanske också på Västbanken. Barnoffer, detta mediedrivna vapen som tillåts diktera händelseutvecklingen mellan israeler och palestinier, medan genuina humanitära katastrofer i exempelvis Irak och Syrien eller i Afrika möts av en gäspning från våra stridbara moralister. Hamas har förstått västs dubbelmoral och upplever sig med rätta också styra dess opportunistiskt korrumperade politiker. Hamas hotar därmed att styra händelseutvecklingen även framgent. Ingenting tyder på att det segerdruckna Hamas strategi, att offra palestinska barn i kampens namn, kommer att ändras. Varför skulle den göra det, så länge som de antisemitiska våldskonsumenterna i väst tacksamt sörplar i bilder på döda palestinska barn, allt regiserat av Hamas.

 12. pairis skriver:

  Visst har miljöpartister en poäng som det är dags att ta upp mitt i skogsbranden: Civilförsvaret som just mp alltid har månat om borde kunna fungera nu i ett sådant här sammanhang! Men informationen har inte fungerat, samordningen mellan myndigheter har inte fungerat, och varför inte kunna ha några vattenflygplan gemensamt med Finland och Norge? Vi har råd med JAS nationsvis så varför inte egna civilförsvarsmateriel?
  MP har gått för långt när de inte tror på något annat behov än bara det som finns i civilförsvar men vi har ju inte ens det i Sverige! Sedan kan man inte alltid lita på att all information läses på internet. Det finns människor som inte har internet och då måste de nås på mänsklig väg.
  Visst kan man sitta i Italien och drömma sig bort till första världskriget men det händer en hel del och de ansvariga politikerna borde vara på plats i Sverige! Nu menar inte jag att en utrikesminister är direkt ansvarig hur en skogsbrand i Sverige sköts men du kommenterar ju detta, lite arrogant faktiskt.

 13. Kachina skriver:

  Kaos vid naturkatastrofer i Sverige. Det är ett tydligt tecken på den vanvård landet utsatts för de senaste trettio åren. Det är för mycket flum i politiken, där våra politiker saknar kontakt med verkligheten.

 14. Moster Mimmi skriver:

  Carl Bildt, var vänlig tag ditt ansvar, gör en både oväntad och stor insats för undvikande av ett nytt världskrig.

  Genom att ta ditt ANSVAR och verka för en fullständig och öppet redovisad utredning av flygkrashen Mh17 !!
  .
  Många med mig får info från internet, och det ser inte bra ut.
  Det duger inte att påstå att allt detta är lögn.

  Läs gärna:
  http://www.globalresearch.ca/sanctions-against-russia-and-war-edge-closer-truthful-resolution-to-mh17-tragedy-was-not-washingtons-goal/5394835

 15. Noel Hayek skriver:

  Fortfarande inget fördömande av ISIS och utrotningen av assyrierna i Irak? Alla tecken finns: Märkning av assyriernas hus med N-symbolen, avrättningarna, tortyren och konfiskering av egendom skedde på exakt samma sätt under 1930-talet. Nu är det inte judar som drabbas, utan kristna. I efterhand förstår man vidden av vad som har hänt, nämligen ett regelrätt folkmord, som fortfarande pågår medan vi läser detta.

  Hur vill utrikesministern bli ihågkommen av historien?

 16. Kachina skriver:

  Äntligen,…….har säkerhetsrådet fattat beslut om att hejda ISIS massmord på civila.

 17. Hoppas den nya ambassadoren i Australien har blivit placerad dar av samma dystra anledning som den tidigare.
  In the future less people will hopefully not die from hearsay!
  http://www.newstime2014.com/SVERIGE.html

 18. A Caliph is exactly the same as a Monarch.
  Leave your current chair and go to Bryssel, and manage your cute European Peace Club instead.
  It is due time to create The First World Peace.
  There is 3 Devils in the horizon and if you turn your head around you shall see a black cloud of a nuclear annihilation, the World War III in the other horizen.
  To murder murders have never ever worked in the history of mankind.
  The King of USA know that, too!

 19. bildterberg skriver:

  Akut krigshunger:

  http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/CEN-01-080814.html

  Gaza, ISIS, Ukraina – Samma krafter som försöker provocera
  fram ett världskrig. Ska vi låta dem fortsätta med detta?

%d bloggare gillar detta: