MH17 och Gaza i Bryssel

VID MEDELHAVET: De senaste dygnen har utan tvekan varit tämligen så intensiva med upptrappad konflikt kring Gaza och gangsterdådet med nedskjutningen av MH17 över östrligaste Ukraina.

Kring nedskjutningen har jag ju kommenterat rätt utförligt i olika media, och inte minst i en artikel i Financial Times i går som de bad mig att skriva.

Det finns självfallet detaljer kring detta som inte är klara, men det råder knappast någon tvekan om att det var proryska separatister som sköt ner planet, och att man gjorde det med ett tämligen avancerat luftvärnsrobotsystem.

Jag tror dock knappast att det var deras avsikt att skjuta ner just detta flygplan. Det finns tecken som tyder på att de avsåg att skjuta ner vad de trodde var ett ukrainskt transportflygplan, och att de också trodde att det var det som de lyckats med.

En i sammanhanget tämligen avgörande fråga är självfallet varifrån robotsystemet kom – och vart det sedan har tagit vägen.

På ukrainsk sida förnekas att några av deras enheter av denna typ erövrats av separatisterna. Vi har ju dessutom under den senare tiden kunnat konstatera ett påtagligt ökat inflöda av också tyngre vapen från Ryssland till separatisterna, och det ligger nog dessvärre nära till hands att de i detta också inkluderat detta system.

En intressant och viktig fråga är självfallet vart systemet därefter tagit vägen. Här finns det mer eller mindre tydliga indikationer på att man i skydd av nattens mörker efter nedskjutningen fört det tillbaka till Ryssland.

Från rysk sida görs nu energiska försök att förneka varje form av ansvar för det som inträffat, och det förefaller som om man på olika sätt vill undanröja det bevismateriel av olika slag som skulle kunna finnas i området.

Var den s k svarta lådan finns just nu är oklart, och det verkar också som om delar av flygplansvraket förs undan och inte kommer att vara tillängliga för internationella experter. Och då är det inte förvånande att man försöker att föra undan det ansvariga robotsystemet.

Under tiden prånglar den ryska propagandan ut diverse smörja. Ett tag hävdades det att det nog var så att Ukraina hade försökt att skjuta ner den ryske presidentens flygplan när denne var på väg tillbaka från Brasilien.

Och på sociala media, där man är mycket aktiv, prånglades medvetet förfalskad information ut.

Det hänvisades t ex till en tweet från en spansk person i flygkontrollen på Kievs flygplats som hävdade att det var Ukraina som hade skjutit ner MH17. Någon sådan person finns dock icke – det handlade om ett av de många fiktiva konton som nu sätts upp och används på just detta sätt.

När jag dagen efter katastrofen talade med min nederländske kollega Frans Timmermans var han mycket bestämd på att hans land inte kommer att ge upp innan det såväl direkta som indirekta ansvaret för hans landsmäns död klarlagts och de ansvariga ställts inför rätta.

Det har jag självfallet den allra största förståelse för.

Och därmed kommer vi med all sannolikhet att få en utveckling kring MH17 som kommer att påminna om den efter sprängningen i luften av PanAm 103 över Lockerbie i Skottland i december 1988.

Utomordentligt noggranna utredningar kom att tydligt peka på libyskt ansvar för terrordådet, och konsekvenserna för Khaddafi blev på sikt mycket kännbara.

Vad det inträffade mer omedelbart pekar på är ju hur den ryska destabiliserings- och interventionspolitiken i östra Ukraina blivit allt grövre under de senaste veckorna.

Stridsvagnar, artilleri och luftvärnsrobotar har nu plötsligt tillförts de stridande separatisterna. De har öppnat rekryteringskontor i Moskva och det finns indikationer på träningsläger i närheten av Rosotov.

Detta går självfallet helt och hållet på tvärs med den officiella och diplomatiska retoriken från rysk sida. Här handlar det alldeles uppenbart om en politik med dubbla ansikten. Ett mjukare diplomatiskt för att undvika upptrappade västliga sanktioner, och ett hårdare också militärt för att med hårda medel destabilisera Ukraina.

Att detta måste få konsekvenser för vår samlade politik i denna fråga säger sig självt. När vi träffas i kretsen av EU:s utrikesministrar i Bryssel på tisdag förmiddag kommer detta alldeles självklart att bli en av de stora frågorna.

Då kommer också den allt mer komplicerade och bekymmersamma situationen i Mellersta Östern att stå på vår dagordning.

När detta skrivs fortsätter Hamas att skjuta raketer mot Israel, och den israeliska armén IDF försöker att rycka fram i Gaza:s gränstrakter för att eliminera de tunnelsystem som man anser att Hamas här har.

Tyvärr är detta ett scenario vi sett förr – 2008-2009 liksom 2012. Och vare sig Hamas eller Israel lyckas egentligen uppnå så mycket mera än att antalet lidande och dödade civila blir allt fler och den bitterhet som står ivägen för en fred allt djupare.

Israel har denna gång visat en öppenhet för förslag till vapenvila, men dessa har hitintills konsekvent avvisats av Hamas.

Från vår sida är det självklart att nu kräva en omedelbar vapenvila, men samtidigt är det efter dessa de senare årens krig uppenbart att det behövs en mer genomgripande lösning på områdets problem.

Jag skulle hoppas att det nu kommer att vara möjligt att inleda en process med den inriktningen.

Huvudelelementen i en sådan är tämligen uppenbara.

Israels blockad av Gaza måste upphöra, även om det måste finnas kontroller för att säkra att krigsmateriel av olika slag förs in i området. Medverkan från EU:s sida i detta sammanhang är en konkret möjlighet.

Lika rimligt som Gaza-bornas krav på att blockadens upphörande är Israels krav på att raketattacker och andra terrordåd skall stoppas.

Detta kräver också en överenskommelse om administrationen av och säkerheten i Gaza, och här finns ju en grund i den överenskommelse som ledde till den nya teknokratregeringen i den palestinska administrationen.

Det finns element i tidigare uppgörelser och överenskommelser som mycket väl skulle kunna fogas samman i en ny och bättre uppgörelser som gör att en vapenvila nu – viktig som den är för att förhindra att fler oskyldiga civila dödas eller skadas – inte bara blir en paus innan raketerna börjar skjutas och bomberna börjar att falla igen.

I morgon bär det så för min del av till Bryssel för två intensiva dygn där.

Det är möte med EU:s utrikesråd på tisdagen som följs omedelbart av ett möte med utrikesministrarna från det Östliga Partnerskapets länder. Och på onsdag har vi så gemensamt möte med de ditresta utrikesministrarna från ASEAN-länderna i Sydoasien.

På plats kommer således att finnas såväl Malaysias som Ukrainas och Nedereländernas utrikesministrar. Ansvaret för dådet mot MH17 blir alldeles självklart en mycket stor fråga.

28 Responses to MH17 och Gaza i Bryssel

 1. Det enda som ar intressant med denna horribla historia ar att den som tryckte pa knappen varken visste eller inte visste vad MH17 inneholl?
  Ditt antagande att de ”trodde”…”ett tecken pa” va?
  Tro kan man ju gora i kyrkan!

  Hur hade du reagerat, Carl (!) om passagerarna hade varit ett dussin delegater fran FN och lika manga diplomater och utrikesministrar fran .t.ex. Europa, och andra dignitarer fran Amerika? Vem ”tror” du da skulle avstatt fran att tryck pa den Roda Knappen.
  I dag skulle da med all sakerhet vara den tredje dagen efter ett helt forodande Tredje Varldskrig!
  Alltsa i ”Princip”.

  Vad vi nu haller pa med ar helt enkelt Den kollektiva Skulden.

  Som du nu oppnat din Kiosk for Fred i Bryssel antager jag att du redan foreslar 2 program punkter: WORLD PEACE I och WORLD PEACE II
  http://www.newstime2014.com/2013.html
  WORLD PEACE ZERO

 2. Ja vad att saga om Gaza Israel!

  Om man intye vill ha Fred, sa vill man inte ha Fred.
  Det behover man val inte flera decennier pa sig for att tanka ut!
  Om man vill ha krig flera decennier, ja gud i himmlen.

  7 billioner half humans

 3. Vilken upptrappad konflikt i Gaza syfter han på? Den där Hamas fortsätter skjuter raketer mot Israel?Och med gangstrar menas inte gangster-regimen i Kiev utan offren?

 4. EU har med frenesi medverkat i en statskupp i Ukraina, i syfte att ge landets medborgare tillträde till en av de underbaraste platserna i världen. I praktiken skedde hela statskuppen inom ett begränsat område i de centrala delarna av Kiev, och den har sedan dess inte

  spridits i någon vidare omfattning. Att så inte har skett sägs enligt upprörda västerländska politiker, journalister och allsköns förståsigpåare bero på att Ryssland uppträder särdeles aggressivt och roffar åt sig territorier, stödjer terrorister och över huvud taget inte inser statskuppens fördelar. Dessa är ju uppenbara, eller kommer att uppenbaras, så snart landets stöps om i ny anda. Uppenbarelserna har hittills lett till nya priser på allt som har med grunderna för mänskligt liv att göra samt till att inga pensioner eller löner betalas ut utanför det förlovade Kiev. Denna geniala ekonomiska politik är en förutsättning för samarbetet med Västerlandet. Ukrainsk TV och media stormar och bubblar i nationalism och glädje över denna helt makalösa framgång. Hade det inte varit för rysk aggression i samarbete med enstaka terrorister och, tydligen, barnsoldater i sydöstra delen av landet hade allt varit frid och fröjd. Men landet mobiliserar av största kraft, människor hämtas på fabrikerna, som ända ska stängas för att utveckla samarbetet med EU, för att skickas i krig, i övrigt normala människor lämnar sina familjer även i sydöstra Ukraina för att ta upp kampen mot de ryska terroristerna, bara för att helt plötsligt stå inför en attack mot de egna föräldrarnas fridfulla gård. Längs den ryska gränsen svärmar ukrainska stridsflygplan för att upptäcka den ryska attacken i tid, luftvärnssystemet BUK är redo att ta ner de ryska terroristernas stödtrupper på hög höjd. Detta ryska hot har Västerlandet med hjälp av journalister, som sett trupptransporter nästan med egna ögon från Ryssland till Ukraina, och utrikesministrar med säkra uppgifter om allt som Ryssland gör för att förhindra den demokratiska utvecklingen i Ukraina, gjort till en självklarhet för den frihetstörstande ukrainska befolkníngen och för kunskapstörstande kreti och pleti i Västerlandet. När så ett flygplan med vit-blå-röda linjer längs flygplanskroppen kommer in över Ukraina och flyger rakt in i getingboet vid den ukrainska frihetskampens gränslinje, där allt som går i den ryska flaggans vit-blå-röda färg skall förintas enligt instruktioner från Godhetens imperium, exploderar stridspiloterna i nationalistisk eufori. Till råga på allt flög planet i samma korridor och på samma höjd som Vladimir Putin på väg hem från Sydamerika. Hans väg korsade runt kl. 16.00 av det malaysiska flygplanet i trakten av Warszawa. Det ukrainska försvaret av den demokratiska utvecklingen slog till kl. 17.20 strax innan den ryska gränsen.

  Ovan nämnda förståsigpåare, utrikesminister Bildt tillsammans med Försvarshögskolans experter var snabbt rörande eniga om att det var Ryssland i samarbete med ryska terrorister i östra Ukraina, eller vice versa, som sköt ner planet. Vem som helst med hjärnan i behåll förstår att detta är omöjligt och minst sagt ologiskt. Men i konflikter, särskilt påhittade som i fallet Ryssland, är det inte de faktiska problemen eller omständigheterna som ställer till svårigheter. Det är lätt att inse att Ryssland har koll på vem de skjuter på. Det är lika lätt att inse att utrikesministrar, experter och journalister som uttalar sig fem minuter efter olyckan om vem som bär ansvaret inte har koll på verkligheten och lätt skulle kunna informera det ukrainska försvaret på motsvarande sätt för att driva den demokratiska utvecklingen till sin spets. Roten till problemet i denna allvarliga situation i Ukraina är av psykologisk art. Det är mot bakgrund av Carl Bildts uttalanden, till exempel, fullt möjligt att illustrera att konflikten och dess hemska resultat, inklusive nedskjutningen av reguljär flygtrafik, går i linje med dennes föreställningar. Vanföreställningar, kallas det i medicinen. Men han är inte ensam ansvarig, förstås. Det sitter militära experter på det svenska försvaret med grava psykologiska störningar av verklighetsbilden som på fullt allvar hävdar att det måste vara ryssar och ryska ukrainare som begått brottet. Han påstår att ryska diversanter är förklädda så att ingen ska upptäcka dem. Den första frågan är då hur denna expert upptäckte dem. SVT tog bort intervjun efter ett par minuter. Det var tydligen för mycket även för denna statskontrollerade organisation. Utrikesminister twittrar samtidigt amatörmässiga uttalanden från den ukrainska säkerhetstjänsten, medan svenska tidningar på nätet rapporterar hur hemvärnet i Novorossija kör avancerade missilsystem över gränsen på en lastbil. Att ryssar och ryska ukrainare utan vapen i hand dör i ungefär samma antal som i flygkraschen varje dag de senaste månaderna i demokratins och klarsynens intresse, om det inte en viskning. De dör ju inte för fred och frihet. Det är ju så i krig att vi som vet bättre nu känner en djup tillfredsställelse att även västerländska oskyldiga fick sätta livet till i kampen för demokrati i Ukraina. I sin aningslöshet tog de vägen över Ukraina, där det troligen är så att landets president, den schweiziske juden Peter Walzman (Poroshenko är taget) som ÖB gav order om att det vit-röd-blå planet, kanske med Putin ombord, skulle skjutas ner. Till skillnad från aningslösa västerlänningar rapporteras samtidigt att ukrainska kor lämnar landet och flyr över gränsen till Ryssland. Av 173 kor stack samtliga utom en dum kossa, kanske någon schweizisk ras, vem vet.

 5. inst1 skriver:

  Ord, ord ,ord! Det går en massaker på palestinier i Gaza!!!
  GÖR NÅGOT NU!

 6. Camilla Lien skriver:

  Reblogga detta på Camillas Värmdöblogg.

 7. flyktingar skriver:

  Till Erdogan och Bildt:

  Motverka INTE en demilitarisering av Gaza.

 8. Göran Svedberg skriver:

  Händelsen påminner om det som skedde 1988. Då sköt en amerikansk robotkryssare ner en iransk Airbus över Hormuzsundet, detta trots att Airbusen identifierade sig som civilt passagerarplan. Amerikanerna fick för sig att det rörde sig om ett jaktplan på väg att anfalla dem och sköt ner det. 290 ombord dog. USA bad aldrig om ursäkt för det som hänt och besättningen på robotkryssaren ställdes aldrig till svars – i stället fick de medalj

 9. bildterberg skriver:

  ”Det finns självfallet detaljer kring detta som inte är klara, men det råder knappast någon tvekan om att det var proryska separatister som sköt ner planet, och att man gjorde det med ett tämligen avancerat luftvärnsrobotsystem.”

  Hur kan du uttala dig så kategoriskt om något som du inte
  har något som helst faktaunderlag för (i bästa fall)?
  I värsta fall handlar det om medveten desinformation.

  ”På ukrainsk sida förnekas att några av deras enheter av denna typ erövrats av separatisterna. ”

  Den naturliga slutsatsen blir då att det inte var ”separatisterna”
  som använde denna typ av enheter. För att råda bot på detta
  måste följande krystade och grundlösa resonemang till:

  ”En intressant och viktig fråga är självfallet vart systemet därefter tagit vägen. Här finns det mer eller mindre tydliga indikationer på att man i skydd av nattens mörker efter nedskjutningen fört det tillbaka till Ryssland. ”

  Hade det funnits något som helst faktaunderlag till detta
  förutsätter jag att utrikesministern inte hade varit sen med
  att ge någon lämplig källa till stöd för sina spekulationer.

  Om Ryssland hade velat dra igång ett storkrig hade man
  för länge sen erövrat östra Ukraina. Så vad skulle man
  tjäna på att skjuta ner ett civilt passagerarflygplan?
  USA/NATO verkar däremot desto mer intresserade av att
  få igång en mer omfattande konflikt.

 10. Kachina skriver:

  När det gäller den europeiska expansionspolitiken och det östliga partnerskapet, far mina tankar tillbaka till 2007 och Rumänien, ett land som tydligt visat sig inte platsa i EU, men ändå är medlem.

  Av detta kan jag skönja att EU:s expansion i första hand handlar om geografisk erövring enligt USA:s önskemål, inte om att bygga ett socialt sammanhållet Europa.

  Detta gör att när ni yttrar er om händelserna i Ukraina, är era uppgifter inte trovärdiga eftersom allmänheten uppfattat ett annat syfte bakom era uttalanden.

 11. Magnus Redin skriver:

  Jag är rädd att det troligaste är att krigen upprepas ungefär vart fjärde år tills Hamas lyckas provocera Israel till att använda samma typ av lösning som fick stopp på de Tamilska tigrarna.

 12. bildterberg skriver:

  Demilitariseringen av Gaza utgör ett kvällsnöje för de utvalda:

 13. Efter obduktionerna pa 9,5 av 10 Worldleaders visade det sig att ingen hade nagon hjarna utan bara stora elakartade hjarntumorer som fyllde hela skallens utrymme.
  En halv person utlyste/deklarerade da omedelbart; ”Vapenvila”.
  Inga ovriga fattade ett skvatt av denna term.

  Vapenvila ar m.a.o. battre an Fred och Krig.

  -Europeiska Vapenvila Institutet.
  Head Office
  Brysselkals Avenyn

  Kontakt: Inbillningsministern
  Postgiro: 0.5
  .

 14. Datum som ovan.Huge Peace Monument MH17 pa gransen mellan Ryssland Ukraina.
  ____________________________________________________
  U.N. (FN) koper in marken pa nedslagsplatsen och deklarerar One Acre som en Internationell landyta.

  European Peace Institutet i Bryssel svarar for samtliga forhandlingar med alla parter och samtliga 193 lander och tar skyndsamt upp dessa fragor for ett igangsattande med byggandet av monumentet MH17 pa plats snarast efter alla undersokningar avslutats.

  Denna tankta manifestation av Monument MH17 bor darfor innan utlysas snarast genom F.N’s forsorg till alla medlemsstater.

  Cordially
  Senior Artist
  Ture Sjolander

  cc: United Nations N.Y. USA – Australian Government – President for Russia – President for USA – Foreignminister Carl Bildt via European Union Head office,
  __________________________________________________
  Published doc. above, on the World Wide Internet 2014

 15. Bafil Kiya skriver:

  Vad betyder att Carl Bildt ignorerar att en historisk krisen stad som Mosul för första gången på minst 1800 år rensats på kristna av ISIS !!!!!

 16. Tomas Andersson skriver:

  Hej Carl Bild!
  Jag undrar varför du inte uppmärksammar situationen för de kristna i Irak under den nya ISIS-styret som har infört Islams ideologi och lagar gällande icke-muslimer (de otrogna). Tusentals kristna i staden Mosul har givits tre val; antingen konvertera till Islam, betala en särskild skatt eller ge sig iväg och lämna hus och hem. De flesta har tvingats bort från Mosul fråntagna sina egendomar och alla sina ägodelar, t o m vigselringarna har man tagit från dem. Vi är tillbaka 1500 år i tiden och den svenska pressen och Sveriges utrikes minister står helt tysta och säger inte ett enda ord om denna helt unika folkfördrivning eftersom den bygger på tillämpning av s.k. lagar från gud enligt Isalm. Det som händer i Gaza eller i Ukraina är naturligtvis hemskt också men där har vi två sidor som krigar och båda sidorna är medskyldiga på något sätt, men de irakiska kristna utgör varken en sida eller är delaktiga i den konflikt som pågår mellan shia och sunni och/eller mellan araber och kurder. De behandlas på detta sätt enbart för att de är kristna och deras områden har tagits över av grupper som tillämpar en medeltida lära. Detta är unikt i vår tid och det är just därför jag tycker att svensk media och den svenska utrikes minister borde ta upp det och protestera högt mot det.

  Hälsningar
  Tomas

 17. Tack för Nyhetsbrev

  Så förfärligt med nedskjutningen av MH17. Viktigt att klara ut vem som utförde detta illdåd.

  Man hoppas hela tiden på att det ska bli fred överallt där det pågår krig. Vår Utrikesminister Carl Bildt gör ett fantastiskt arbete för att på diplomatisk väg lösa konflikter och lösa upp knutar vilket kan leda till försoning samt förståelse för varandras olikheter och historia och med fred som slutmål

 18. Ryska försvarsdepartementet publicerar nu foton och radaranalyser som visar att ukrainskt stridsflyg befann sig bredvid MH17 vid tidpunkten för kraschen och rörelser vid de två luftvärnsregementen med BUK-system som ligger i området tillsammans med en ukrainsk radaranläggning, som också gick i gång vid tidpunkten för kraschen.
  Herr utrikesministern borde nu avgå.

 19. Pipl Havaet skriver:

  Här är inspelning från ryska försvarsministeriets presskonferens med detaljerade bevis på ukrainska stridsflygets och BUK-systemets närvaro i området där MH17 kraschade:

  Det har visat sig att Ukraina ljuger för att dölja sitt ansvar. Det råder knappast någon tvekan att twitterminister Bildt ljuger med.
  Det rapporteras också att en amerikansk spaningssatellit befann sig över just detta område vid kraschtiden. Så USA måste ha bilder över området som de ”konstigt nog” dröjer att lägga ut.
  Jag hoppas dock att Bildt inte avgår nu. Det vore synd att förlora en sådan duktig fanstast. Först borde riksdagen inrätta ett särskilt propaganda- och scifidepartement åt honom.

 20. Jojo p skriver:

  Den nu ganska självgående trashanksarmen i östra Ukraina skulle kunna skjuta ner fler plan. Ingen verkar ha tänkt på den möjligheten. Eller?

 21. flyktingar skriver:

  Israels armé är en värnpliktsarmé. Israeliska soldaterna är för det mesta 20-22 år gamla. De försvarar sina familjer mot en oförsonlig fiende. De kämpar för sina familjer och för Israels överlevnad. Det är en bitter kamp. 27 israeliska soldater och officerare har fallit. De kommer att nå sitt mål: Ett demilitariserat Gaza. De gör skillnad på riktigt. Israeliska ungdomar kommer att demilitarisera Gaza, trots alla Hamas nyttiga idioter i när och fjärran. Ingen nämnd, ingen glömd. Hela svenska folket borde stå bakom dessa israeliska ungdomar. Det är bokstavligen för att riva sverigefinasierad armerad Ship-to-Gaza betong, som de slåss och dör.

 22. Gaza ser pa kartan ut som en lang sluten rektangular sandlada pa beachen med havsfront. Onaturlig format land, som ett tyskt Getto med Staketverk runt omkring och hoga vakttorn pa avstand.
  Vad pagar dar? Vem har designat bygget?
  Ar det ett socialt och/eller biologiskt experiment som pagar inom murarna dar?
  Vem ar det som bedriver den forsoksverksamheten dar?
  Vilken egendomligt claustrophobic fangelseforskning som aldrig tycks upphora!
  Det ar ju extraordinart extremt absurt.
  Enda sattet att komma ut blir val bygga milslanga highway tunnlar under jorden for att komma ut och i kontakt med sina anhoriga i Palestina.
  Under tiden blir val vem som helst tokig.
  Vaktpersonalen tycks redan ha gripits av vansinne de senaste decennierna.

 23. bildterberg skriver:

  Det är synd om israel.

 24. bildterberg skriver:

  Säga vad man vill om Bildt – Även om han papegojmässigt upprepar
  sina neocon-bilderberg-nazionist-handledares lögner så släpper
  han till och med igenom denna kommentar, vilket vittnar om att
  han trots allt värnar om yttrandefriheten (vi får väl se hur länge till).

 25. erkar100 skriver:

  Vad kan det handla om i Gaza i Hamas fall om inte om ett propagandakrig?
  Hamas kunde inte acceptera det av Egypten föreslagna eldupphör i början av Gazakonflikten eftersom antalet palestinska offer var för få. Då skulle man anklaga Hamas för att de har provocerat fram konflikten med sin raketbeskjutning.
  Men när antalet offer blir tillräckligt stort, t ex börjar närma sig ett tusen, då kommer man glömma Hamas roll i det hela och all kritik och anklagelserna kommer då att riktas mot Israel.
  Hamas kan inte räkna med att besegra Israel militärt, inte än i alla fall, men Hamas kan vinna propaganda kriget mot Israel och det är det som bestämmer antalet döda och lemlästade barn i Gaza.

 26. Per Fredö skriver:

  Nuvarande sanktioner och hotet om flera avskräcker inte Putin även om han motsätter sig dem.
  Likaså allt tal om diplomatiska lösningar, vilka Putin också säger att han vill ha.

  Kan inte väst bidra till att terroristerna inte bli utrustade med avancerade militär material?

  Det kanske inte skulle vara så dumt att Ukraina utöver associeringsavtalet med EU även inlederförhandlingar om partnerskap med Nato.

  De baltiska länderna och Polen skulle förvisso glädja sig.

%d bloggare gillar detta: