Och nu mot Luxembourg

STOCKHOLM: En vacker dag här hemma, om än med en och annan regnskur, men nu bär det av igen, och då med Luxembourg som destination.

Det tillhör ju ett av arven från det europeiska samarbetets allra tidigaste år att det anses nödvändigt att hålla vissa av våra ministermöten i Luxembourg – på samma sätt som det historiska arvet tvingar Europaparlamentet till sitt pendlande till Strasbourg.

När man väl kommer dit har Luxembourg förvisso sin charm, på samma sätt som Strasbourg, men kommunikationerna lämnar åtskilligt övrigt att önska, och i största allmänhet är ju detta ett slöseri med resurser som borde ha upphört för länge sedan.

I kväll blir det dock först lite mer informell middag i en krets som fokuserar på utvecklingen i den vidare arabvärlden.

Och det innebär att det inte kommer att saknas samtalsämnen. Utvecklingen i Irak är dramatisk, och det finns knappast någon enkel och snabb lösning.

Det hot som ISIL representerar skall inte underskattas.

Med rötter i al Qaeda och med också terrorn som vapen finns det ju en tydlig risk för att man kommer att etablera ett basområde för en terrorism som ser långt vidare områden som mål.

Men fokus nu måste ligga på den politiska dialog i Bagdad som kan ge basen för en mer samlad insats för att marginalisera och möta det hot som ISIL innebär.

Och det förhåller sig ju faktiskt så att samtliga stater i området på ett eller annat sätt har ett intresse av att detta sker.

Kring detta kommer vi med all säkerhet att diskuteras åtskilligt under kvällen, och till vårt möte med EU:s utrikesministrar i morgon kommer ju också FN-chefen i Irak Nikolay Mladenov som ju dessutom är både vän och gammal kollega som bulgarisk utrikesminister.

Om vi i kväll sannolikt kommer att vara eniga kring denna utmaning kan det nog komma att bli mer av meningsbrytningar kring utvecklingen i Egypten.

Regionens regimer har ett intresse av den mer omedelbara stabiliteten i landet, medan vi ju också fokuserar på de utvecklingar där som riskerar att leda till långsiktig och mer fundamental instabilitet.

Inte minst utvecklingen vad gäller respekten gör mänskliga rättigheter är ju mycket bekymmersam. Och samma sak gäller den ekonomiska utvecklingen.

Vad som händer i Egypten är alltid viktig för utvecklingen i regionen i dess helhet.

På morgondagens möte blir det dessa frågor samt alldeles självklart utvecklingen i Ukraina och den ryska politiken som kommer att dominera.

Dit kommer också Ukrainas nytillträdde utrikesminister Pavlo Klimkin inte minst för att mer i detalj gå igenom den fredsplan för utvecklingen i landets östligaste delar som president Poroshenko offentliggjort under helgen.

Den innebär en utsträckt hand, men frågan är om separatisterna kommer att acceptera den, eller om det stöd de på ett eller annat sätt får från Ryssland hör att de kommer att fortsätta eller ytterligare trappa upp sina väpnade insatser.

Signalerna från Moskva vad gäller fredsplanen har knappast varit entydiga, även om man nu stött den vapenvila för de egna insatserna som president Poroshenko fattat beslut om.

Avgörande är emellertid om Ryssland är berett att genom att kontrollera gränsen stoppa stödet med också tunga vapen till separatisterna.

Att spärra gränser tror jag nog knappast att man kan hävda att man inte har kompetens till i Ryssland – frågan är om den politiska viljan finns.

Grönt ljus finns nu för undertecknande på fredag av det fulla associeringsavtalen mellan EU och Ukraina, liksom motsvarande avtal med Moldavien och Georgien.

Det är ett mycket viktigt steg i den samlade grannskapspolitiken och för det Östliga Partnerskapet.

Frågan hur Ryssland kommer att reagera och hur vi skall reagera på det kommer vi självklart också att diskutera i morgon.

Fortsatt är indikationerna på att man få kommer att avskaffa frihandeln mellan Ryssland och Ukraina och införa kraftiga tullar, även om man väntar med detta intill dess att avtalet ratificerats av Ukrainas parlament.

Sannolikt vill man använda det hotet för att på detta sätt försöka att förhindra en ratificering där. Man har knappast gett upp sina grundläggande strävanden.

Veckan i övrigt kommer nog också att domineras av uppspelet inför mötet med EU:s stats- och regeringschefer i Ypres på torsdag kväll och med fortsättning i Bryssel under fredagen.

Mycket i media kommer att handla om personfrågor, och totaliteten av dem på olika poster är förvisso viktig, men det är viktigt att fokus inte förskjuts för mycket från de viktiga politiska prioriteringarna.

Men innan det mötet är det också andra möten av vikt.

Nato:s utrikesministrar träffas i Bryssel på tisdag för att finslipa förberedelserna för toppmötet i Cardiff i början av september, och här finns också de för oss viktiga partnerskapsfrågorna på dagordningen.

Inte minst för oss och Finland är det ju viktigt att de frågorna rör sig framåt.

Själv ansluter jag kort på Nato-högkvarteret på onsdagen i samband med diskussionen i ISAF-kretsen om utvecklingen i Afghanistan.

Den nyligen uppblommade kontroversen om röstsammanräkningen efter presidentvalets andra omgång inger betydande oro, och här finns risker för en ny instabilitet.

Det är viktigt att vi kan diskutera hur den situationen kan hanteras på bästa möjliga sätt.

Men nu – allra närmast – lyfter jag strax mot Luxembourg.

6 Responses to Och nu mot Luxembourg

 1. nubbe skriver:

  Som så många gånger tidigare har jag föröskt uppmärksamma dig på assyriernas situation efter Saddams fall och i skrivande stund sker den förväntade utrensning av assyrier som är en av världens äldsta folkslag. Om ingenting görs NU kommer assyrierna försvinna helt från mellanöstern. Jag vet inte om du läser denna inlägg eller alla andra inlägg som jag har gjort kring denna problematik nu i flera år. Nu är det skarpt läge och assyrier som inte har samma resurser likt kurderna dör dagligen under ISIS framfart. Även kurderna passar på att ”putta” bort assyrierna mitt i denna kaos för att sedan hävda att det tillhör Kurdistan. Det område som genast behöver uppmärksammas och skyddas för att assyrierna ska ha någon chans är Ninve slätten som var tänkt att bli en autonomi till hösten enligt Irakiska parlamentet. Jag vädjar till dig att uppmärksamma detta på ditt möte i Luxemburg.

 2. nubbe skriver:

  Kyrkor brinner just nu i Mosul !!!!!

 3. Tack för Nyhetsbrev

  Stora saker händer i världen.

  Bra att Mr Putin stödjer den vapenvilan som Mr Poroshenko utlyst i Ukraina. Hoppas att separatisterna håller på den också.

  Viktigt att undertecknandet av det fulla associeringsavtalen mellan Ukraina och EU kommer till stånd liksom motsvarande avtal med Georgien och Moldavien.

  Terrororganisationen ISIL i Irak ger ”kalla kårar”. Hoppas man kan marginalisera och möta det hot som denna rörelse utgör.

  Viktigt att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls, liksom respekten för ekonomin.

  Bra om det kan bli fortsatt frihandel mellan Ukraina och Ryssland.

  Hoppas att läget stabiliseras i Afghanistan efter röstsammanräkningen i presidentvalets andra omgång.

  Hoppas att kriget i Syrien får ett slut så att det blir lugn och ro för befolkningen.

 4. leonardo34 skriver:

  Hur förklarar nu Obama att han tidigare gett både vapen och ekonomiskt stöd till terrororganisationer som nu hotar marionetten i Irak?

 5. bildterberg skriver:

  Intressant artikel om ISIS:

  http://www.syrianperspective.com/2014/06/the-inner-core-of-isis-the-invasive-species.html

  Stilla undran: Efter ISIS – Kanske OSIRIS och till sist HORUS

%d bloggare gillar detta: