På försommarfagra Harpsund

STOCKHOLM: Tillbaka här igen, med morgonens och de kommande dagarnas arbete för ögonen.

Ute på Harpsund har Fredrik Reinfeldt nu sitt viktiga mini-toppmöte med mycket stor uppmärksamhet inte minst i olika europeiska media.

Det talas om en nordeuropeisk ”reformallians” inom EU, och spekuleras ivrigt inte minst i de olika personfrågor som är i fokus efter valet till Europaparlamentet.

Tal om reformer är alldeles riktigt, men det finns alls ingen ambition att göra denna diskussion exklusiv för just denna krets. Reformambitionerna delas av åtskilliga fler, och måste självfallet förankras i unionen i dess helhet.

Och sedan skall vi inte bortse från att olika personer kan mena lite olika saker när de talar om reformer. Den brittiska diskussionen om dessa frågor förs ju ibland i tämligen vidlyftiga termer, och det är inte alltid alldeles lätt att se vad man egentligen eftersträvar.

Men det handlar om utomordentligt viktiga frågor.

Det allvarligaste av de allvarliga hot som föreligger mot det europeiska samarbetet under den kommande femårsperioden är ju att Storbritannien glider ut ur detta som en konsekvens av oförmåga på ömse sidor att hantera dessa frågor med den nödvändiga strategiska beslutsamheten.

Och detta ligger inte i någons intresse.

Persondiskussionerna är förvisso inte oväsentliga, men måste ju till en betydande del vara en konsekvens också av de politiska diskussionerna.

Med intryck inte minst av resultatet av valet till Europaparlamentet pågår ju nu olika konsultationer som syftar fram till ett möjligt avgörande i vissa av dessa frågor när stats- och regeringscheferna träffas i Bryssel 26-27 juni.

Och det handlar ju om ett flertal betydelsefulla poster.

Förutom ordförande i EU-kommissionen är självfallet ordförandeskapet i Europeiska Rådet en utomordentligt tung position. Därtill kommer några andra, där inte minst frågan om en tung efterträdare till Catherine Ashton är av stor betydelse.

Men också ordförandeskapet i Eurogruppen är viktigt, och därtill kommer självfallet hela frågan om EU-kommissionens i övrigt inriktning och sammansättning.

Allt detta är betydelsefulla frågor, och det är naturligt att man i de olika konsultationerna söker så breda överenskommelser som möjligt.

Ingen enstaka partigrupp har majoritet i Europaparlamentet, och det är ju heller knappast önskvärt att bara ”köra över” viktiga medlemsstater eller grupper av dessa. Det finns all anledning att se alla dessa frågor i ett både längre och bredare perspektiv.

Men ute på Harpsund kommer man också att ta upp frågan om den ryska politiken gentemot Ukraina.

Hotet om ryska handelssanktioner mot Ukraina om EU-avtalet undertecknas är allvarligt och oacceptabelt, och i denna fråga har ju också förts samtal med Ryssland.

I morgon träffar mina polska och tyska kollegor Rysslands utrikesminister i St Petersburg, och också där kommer denna viktiga fråga att komma upp.

Samtidigt försöker president Poroshenko i Kiev att manövrera mot en lösning av stridigheterna i östligaste Ukraina, men det säger sig självt att detta inte underlättas av att väpnade s k frivilliga kommer in i landet från Ryssland.

I förmiddag fortsätter diskussionerna ute i försommarfagra Harpsund – och det är verkligen vackert en dag som denna! – medan vi andra tar itu med våra arbetsuppgifter här i Stockholm.

3 Responses to På försommarfagra Harpsund

 1. Vem bor i den dar ladan i Flen nar korkskallarna inte ar dar och dricker kaffe och snaps och kanelsnackor?

 2. Tack för Nyhetsbrev

  Det är många nya poster på hög nivå i Europa som snart ska besättas, till exempel Ordföranden i EU-kommissionen samt Ordföranden i Europeiska Rådet.
  Utrikesminister Carl Bildt antyder i sitt Nyhetsbrev att man söker så breda överenskommelser som möjligt vid tillsättningarna så att man inte ”kör över” viktiga medlemsstater eller grupper av dessa.

  Viktigt nu är Statsminister Fredrik Reinfeldts minitoppmöte med sina kollegor ute på Harpsund. De kommer säkert att komma fram till bra lösningar. Utrikesminister Carl Bildt säger att man talar om mötet som ”en nordeuropeisk reformallians inom EU”.

  En viktig fråga är Storbritanniens fortsatta medlemsskap i EU; hur agera på bästa sätt? Det finns säkert en lösning på detta också.

 3. Pipl Havaet skriver:

  Dr. Sahra Wagenknecht vänder sig mot Merkel ang. Ukraina. Varje ord ur talet gäller även Reinfeldt o Bildt:
  (German):”Apparently the German government wanted to support the powers which stand for democracy, freedom and Europe against those that stand for an oligarchy, poverty, and corruption. Today you support a government, in which four ministers belong to an open anti-semitic, anti-Russian Nazi party. A government which heats up the conflict and today leads a brutal war against its own people. You support a president which won his election with his own wealth of billions which were robbed and a own TV channel, an oligarch which in terms of racketeering, corruption and illegal business activities is not even comparable to former president Yanukovych and by the way, once was even his minister.”

%d bloggare gillar detta: