Till firandet i Warszawa

STOCKHOLM: Nyttig arbetsdag i Stockholm. som också gav möjlighet att diskutera såväl arbetet på UD med olika frågor om kompetensutveckling som förberedelserna för det sedvanliga s k chefsmötet efter sommaren.

Och i år blir det till Göteborg som alla våra hemvändande ambassadörer kommer att komma.

Tidigt i morgon blir det så avfärd till Warszawa för de olika ceremonierna och diskussionerna där under morgondagen och onsdagen.

Och det blir en betydande närvaro från olika håll med alla de möjligheter också till samtal och överläggningar som ligger i detta.

Alldeles säkert kommer frågorna om Ukraina och Ryssland att vara i centrum.

För Polen handlar det om en grannstat – men det handlar också om hela Europas säkerhet.

Tydligt är att Ryssland direkt eller indirekt fortsätter att sända in beväpnade grupper i östligaste Ukraina, och det samtidigt som man i diplomatin talar ett något annat språk.

Nu säger man att man vill lägga fram ett utkast till resolution i FN:s säkerhetsråd med diverse krav, inklusive tal om s k humanitära korridorer i östligaste Ukraina.

Att man med kraft motsatt sig varje sådant resonemang när det gäller Syrien är värt att notera. I det ena fallet en regim som man uppenbarligen stöder – i det andra ett land som man tydligt försökt att splittra och destabilisera.

Det bästa sättet att hjälpa Ukraina vore självfallet att se till att inte olika beväpnade grupper tar sig över gränsen och in i landet. Att detta sker med ryska myndigheters medverkan eller tolerans kan det knappast råda någon tvekan om.

Men självfallet blir det viktigt i morgon att uppmärksamma det remarkabla som hände i Polen för ett kvarts sekel sedan, liksom den framgångsrika utveckling landet haft sedan dess inte minst genom medlemskapet i EU, men också genom klok egen politik.

Och för Sverige har ju Polen blivit en allt viktigare partner i den ena frågan efter den andra.

Solidarnosc-rörelsen hade ju sina rötter vid Östersjöns strand, och under dessa decennier har ju såväl de politiska som de ekonomiska banden knutits allt starkare.

Men i Warszawa kommer det självfallet också att handla om att blicka framåt.

Ett starkare och bättre europeiskt samarbete – och inte minst ett fortsatt engagemang för det EU:s Östliga Partnerskap som ju har sina rötter i samarbetet mellan Stockholm och Warszawa.

One Response to Till firandet i Warszawa

%d bloggare gillar detta: