Tänka längre och djupare

KÖPENHAMN: Sent lördag kväll efter diverse diskussioner här, och efter en avslutande session om tillståndet i den globala ekonomin med bl a Christine Lagarde från IMF bär det hem till Stockholm i morgon.

Att det varit mycket av Ryssland och Ukraina även här på Bilderberg förvånar knappast, och diskussionen har löpt i banor som knappast är okända.

Den fråga som sysselsatt mina tankar mest över Global Commission on Internet Governance och Stockholm Internet Forum till diskussionerna här är implikationerna av det som kallas Big Data och integritet för samhällsutvecklingen framöver.

På Stockholm Internet Forum nämnde jag inte minst de enorma möjligheter som detta innebär när det gäller att bekämpa olika sjukdomar.

Vi står inför väldiga möjligheter – men utmaningarna skall inte underskattas.

I diskussionerna här nämnde någon att de nya möjligheterna vad gäller att bearbeta olika data och informationer snabbt kan leda till en situation där vi kan upptäcka och bekämpa så gott som alla brott under förutsättning att vi ger upp alla begränsningar vad gäller integritet.

Det kommer vi med all säkerhet inte att vara beredda att göra, men hur vi drar den gränsen kommer att bli en allt viktigare och allt svårare fråga.

Vi ser den redan i diskussionen om det s k datalagringsdirektivet, som ju just underkänts av European Court of Justice.

Där handlar det om s k metadata till skillnad från det mera konkreta innehållet i kommunikationen. Men den skillnaden reduceras snabbt när teknologin utvecklas, och de möjligheter som ligger i s k metadata växer mycket snabbt.

Traditionellt utgår vi från att ingen kan veta mer om oss än vad vi själva gör. Och det känns tryggt.

Men snart kommer så inte längre att vara fallet.

Det som kallas data fusion ger enorma möjligheter också i detta avseende. Och implikationerna av detta enkla konstaterande är potentiellt enorma.

I denna mycket snabba utveckling – en kombination av avancerad mjukvara och digitalt data – ligger självfallet enorma möjligheter till såväl ekonomisk som social utveckling.

Hälso- och sjukvården är det uppenbara området. Vi skulle med all sannolikhet kunna förlänga den genomsnittliga livslängden avsevärt med de kunskaper som skulle kunna genereras.

Men utmaningarna är samtidigt enorma.

Håller ett 1984 enligt Georg Orwell:s vision på ett bli en faktisk möjlighet? För ett antal år sedan skulle jag kategoriskt ha avvisat tanken.

Nu är det nog någonting som tål att funderas tämligen djupt på.

Och dagar som dessa – i Stockholm och i Köpenhamn – handlar ju just om att försöka tänka lite längre och lite djupare kring de olika utmaningar som vi håller på att ställas inför.

9 Responses to Tänka längre och djupare

 1. stig2entreprenoren skriver:

  Och världens framtida enorma serverhallar kan lämpligen förläggas i Porjus och liknade ställen i norr alldeles invid kraftproduktionen. Fiber dit och fiber därifrån och elen behöver ej transporteras.
  Billig el, mark och naturlig kylluft ger bra förutsättningar.

 2. False eyebrow tinting and all kinda permanent ”wigs” and we never know how they really look like…
  Do woman really get a passport issued with full facial cosmetics?
  It is the very same thing as using a burqa head cover.

  Det ar nog ocksa nagonting som tal att fundera djupt pa.

  Cordially
  Kung Hubot of Tieland
  Royal University Palace

  Department for Face painting and Voice lift.

 3. Tack för Nyhetsbrev

  Stockholm Internet Forum är betydelsefull ur många synpunkter

  Big Data är spännande för framtiden och som Utrikesminister Carl Bildt skriver: i bekämpning av brott, bekämpning av olika sjukdomar med mera. ”Men utmaningarna skall inte underskattas”, som Utrikesministern skriver.

  Metadata är väsentligt för FRA och signalspaning och för att följa förändringar i signaldata i omvärlden.
  Utmaningar här är trafikdata som kan vara känslig ur integritetssynpunkt

 4. De som stjal mest informationer blir rikast. For att skapa formildrande omstandigheter kan vi visst kalla allt stjalande for det oskyldiga ordet ”signalspaning”.
  The good the bad and the uggly…
  Vilken modern elektronisk guldgruva eller varldsbank oppen for robbery.
  Vi ser nu bara toppen pa isberget..
  Sa manga patenter som snos 24/7 runt varlden….
  Inom kort kommer folk inte att veta vilken sida av var historia de star pa, forran det ar for sent.
  Alla anklagar alla for alla former av inte bara industri spionage, utan all form spionage!
  Kanske vissa tjuvar kommer att fa Nobel Pris t.o.m.
  Det ar en svettig tid vi vandrar in i.

 5. stig2entreprenoren skriver:

  När vi med hjälp av Big Data, Metadata och vassa datorer kan upptäcka de flesta brott innan de har inträffat och varna och hindra på olika sätt, då har vi nått en bit på väg.
  De flesta åklagare, advokater och domare kan sparas eller ägna tid åt de mer kvalificerade fallen. Polisen kan jobba mer förebyggande.
  Brottsoffren blir färre och världen blir lite mer human.
  Miljöpartisternas tal om att vi bör jobba mindre för att hinna med att cykla till jobbet kan bli verklighet.
  Vi hinner då kanske även med att bestiga fler berg och skriva fler böcker..

 6. Kachina skriver:

  ”Och dagar som dessa – i Stockholm och i Köpenhamn – handlar ju just om att försöka tänka lite längre och lite djupare kring de olika utmaningar som vi håller på att ställas inför.”

  Aldrig har vi varit så överens, Carl Bildt. Förmedla dessa tankar vidare på alla områden. Förutom Internetspionaget, tänker jag på det politiskt administrativa klimatet, där myndigheter ofta saknar förmågan att tänka hela kedjan ut, ibland inte kan tänka ”sin korridor” fullt ut och än mindre förstå konsekvenserna i andra ”korridorer”

  Symboliskt kan sägas att toppen inom MP inte förstår kretsloppet och detta oförstånd kan appliceras på många andra områden. Det finns för många politiker i kommuner och riksdag som tänker för kort.

  Kan du därför förstå att jag inte röstar och därigenom legaliserar dumheten. Jag kan förstå att du C.B. måste anpassa dig till din omgivning, men har samtidigt en stark känsla av att det finns en äkta kärna i dig.

  Därför ger jag mig aldrig in i kritiken av din person. Bara ditt yttrande att man borde tänka längre och djupare, borde mana dina personliga kritiker till eftertanke.

  Den övergripande politik du företräder är jag fortfarande kritisk till, men övertygad om att den kan justeras genom dialog.
  .

 7. Kachina skriver:

  Ture Sjölander, du är en kul kille, trots alla vedermödor du utstått. Men förstå att du lever fortfarande i,….och bekämpar kulissen,…..och kulissen är falsk vilken sida du än betraktar den ifrån.

  När du förstår skillnaden mellan själen och personligheten, kärnan (avsikten) och blomman (uttrycket, hur det exponeras i sin lokala miljö) kommer du nog att förstå att Carl Bildt aldrig kommit över Poltava, därav uttrycken, men om du ser kärnan lär du inse att uttrycket är formbart.

  Grunna på det. :-)

  (Du kan eventuellt använda kunskapen även när du skapar dina digitala konstverk.)

 8. Kachina skriver:

  Inga-Lill Adolfson, FRA står inte under Riksdagens kontroll och granskning,.– och är därför ett frö till ett Gestapo,…….och om du inte vet så kan jag upplysa om att Richard Gehlen och hans naziagenter i öst, var de första som rekryterades av Allen Dulles till CIA, (A.D = advokat för IG Farben (Auswitch) och FRA är knähundar åt CIA.

  Så kan den andra sidan av kulissen se ut, Inga-Lill. Mellan plus- och minuspolen uppstår en brännpunkt. Det är svårt att se om det ljuset domineras av mörkret eller ljuset, lika svårt som det är att avgöra om kommunismen är mer ond än kapitalismen.

%d bloggare gillar detta: