Och nu European Institute of Peace!

STOCKHOLM: Helg hemma, om än med valrörelsen för EU-valet ständigt närvarande, och med utvecklingen i östra Europa än mer så.

Tidigt i morgon bitti bär det av till Bryssel för möte med EU:s utrikesministrar under dagen.

Och alldeles självklart är det Rysslands agerande gentemot Ukraina och den kris detta utlöst som kommer att dominera våra diskussioner.

Alldeles säkert kommer dagens utveckling i östra Ukraina att beröras.

De s k omröstningarna där har så gott som inget värde alls.

Jag ser t ex att det i halvmiljonstaden Mariopol finns två vallokaler öppna, och ser samtidigt att separatisterna där efter att ha kidnappat stadens polismästare nu avrättat honom genom hängning i stadens utkanter.

Avvikande uppfattningar förefaller knappast uppskattade, och det budskapet har nog många människor uppfattat.

Men viktigare än detta är självfallet förberedelserna för presidentvalet i Ukraina om två veckor. Här finns ju internationella observatörer i stort antal på plats, och det är viktigt att det valet sker så fritt och rättvist som möjligt i landet i dess helhet.

Överallt kommer detta dessvärre inte att gå.

Krim är ett uppenbart exempel, men alldeles säkert kommer separatister att göra sitt yttersta för att försvåra det inte minst i delar av östra Ukraina.

Men i dagsläget finns det ingenting som tyder på annat än att det kommer att bli ett fullt legitimt val.

Om det resulterar i slutligt resultat redan i första omgången eller om det kommer att krävas en andra valomgång återstår att se. De opinionsundersökningar som publicerats hitintills tyder just nu på att en andra omgång kan komma att behövas.

Samtidigt är det viktigt att den nationella dialogen i olika frågor av betydelse för Ukrainas framtid intensifieras. I allt väsentligt bör den självfallet föras mellan de valda representanter som finns i parlamentet. Det finns ingen anledning att legitimera de rent illegala väpnade grupper vi sett.

Till vårt utrikesministermöte i morgon kommer också OSCE:s ordförandeskap i form av den schweiziske presidenten Burkhalter, och det är självfallet viktigt att vi från EU:s sida koordinerar vårt agerande med hans.

På dagordningen i morgon står också situationen i Mellersta Östern efter det att fredsförhandlingarna mellan Israel och Palestina de facto kört fast.

Detta är självfallet mycket bekymmersamt. I grunden finns ju knappast någon annan lösning än en tvåstatslösning i enlighet med de riktlinjer som inte minst EU har uttalat sig för i olika uttalanden sedan december 2009.

I morgon i Bryssel kommer vi dessutom mer officiellt att lansera det European Institute of Peace som tillkommit efter ett svenskt och finskt initiativ 2010, och som nu konstituerats och kommer att börja att arbeta i lokaler i Bryssel.

Det är ett viktigt steg som ger Europa – bredare än EU, med viktig medverkan också från Schweiz – ett nytt instrument för att förebygga konflikter och bygga fred.

Institut och organisationer för denna typ av informell diplomati finns i viss utsträckning redan, och viktiga insatser görs också av olika länder, men nu tillkommer en mer central institution kan bli något av ett nav i de samlade europeiska ansträngningarna.

Det har varit insatser främst från svenskt håll som nu gjort detta möjligt, men stödet inte minst från Europaparlamentet har också varit mycket viktigt.

Ser man vidare på den vecka som kommer hoppas jag att kunna tillbringa tisdagen här i Stockholm med olika frågor innan jag på onsdagen beger mig till Bratislava och den åriga stora s k Globsec-konferensen innan jag därifrån på torsdag fortsätter till Ukraina för olika samtal och besök.

6 Responses to Och nu European Institute of Peace!

 1. Today I formally submitted my application to European Institute of Peace in Bryssel for the vacant Exceutive Director position.
  Are you going to support my application in a peaceful letter?

  http://www.newstime2010.net/RIKSDAGSVALET_se.html

  .

 2. Bra att något freds-rellaterat nu tar form under detta 200 år av freds jubileumsår. En viktig aspekt att tillgodose bör vara att låta förhandlingsparter som nyttjar institutet Fritt välja bland institutets personal att interagera med så att det finns flera ingångar eller ekrar På navet. På så vis kan institutet stå fritt från avhängighet.
  E.g. Om EU skulle råka vara en av parterna. Schweiz genom sin neutralitet Och kanske även Sverige med sin alliansfrihet och freds tradition kan ge Trovärdighet och utgöra exempel som effektivt kan guida fredsskapande processer.

  En annan tanke är att konflikt skapande nationer fås att ta ett större ansvar för den migrations effekt de utövar. UNHCR skulle kunna bistå med ”nollsummespel” bilaterala referens paneler som kunde till exempel i fallet Iran-Irak tillåta non-grata förföljda individer att växla plats med varandra. Detta genom en matchningsprocess som tar hänsyn till både boende och kompetensområde och medföljande anhöriga.

  En ytterligare möjlighet vore att tilldela legislativt rådgivande kapacitet åt Freds institutet som exempel införandet av lagar som förklarar heliga platser icke territoriella med som bonus att troende ej nödgas av skriftens bokstav att befria dem eller ta dom i anspråk. E.g amritsar, Klippmoskén, Kaba anläggningen. Jesu natvitets kyrka etc. Skulle kunna i stället administreras av ett globalt ekumeniskt råd med anknytning till freds institutet.

  Vidare skulle territorium kunna skapas i havet i gräns området utanför Palestina och Israel för nya gemensamma ungdomsbosättningar efter exemplet med artificiella öar i Dubai. Som därefter administreras i anknytning till freds institutet.

  I sociala medier skulle institutet kunna förfoga över en fredsstyrka för riktade insatser mot polarisering.

  Ett monument för enandet av trosriktningarna inom Islam känns även som ett Freds Institutionellt uppdrag. E.g En gemensam böneplats tillägnad en samlande och enande personlighet för bägge trosläger den S.k Mahdi.

  Många möjligheter finns och för Ukrainas del räcker det med en non-anekterings deklaration från Rysk sida samt ökat regionalt självstyre och vad som tidigare angetts.

  Agera för sanning medkänsla och tolerans för alla varelser via detta institut för fred.

 3. Fidel Karlsson skriver:

  Med litet mer diplomatisk finess kunde man säga att det finns ett BRETT FOLKLIGT MOTSTÅND i östra Ukraina oavsett hur detta kommer till uttryck, genom husockupationer e d, oavsett om ryssarna applåderar eller inte, oavsett om valproceduren har brister osv. Folks upprördhet verkar inte riggad. Det stora valdeltagandet indikerar ett VERKLIGT missnöje och en VERKLIG oro som man som realpolitiker inte kan bortse ifrån.

  Att folkomrösta eller pejla opinionen på annat sätt är ett viktigt demokratiskt instrument, grundläggande i en demokrati men allt för sällan använt. Dialog var ordet, och för att bilägga en allvarlig internationell konflikt kan det ibland visa sig nödvändigt att rita om kartan.

  Sverige kunde förhålla sig traditionellt neutralt och verka som brobyggare och problemlösare i stället för att bara hoppa på Nato- och EU-tågen, tjoa, tjimma och twittra utan att egentligen veta något om destinationen.

 4. Tack för Nyhetsbrev

  Så förfärligt det som hände Mariopols polismästare

  Utrikesminister Carl Bildt berättar om det intressanta European Institute of Peace som initierats av Finland och Sverige år 2010. Det ger Europa, med viktig medverkan från Schweiz, ett nytt instrument för att förebygga konflikter och bygga fred

%d bloggare gillar detta: