Den viktiga utvidgningen 2004

STOCKHOLM: I en betydande del av Europa är detta dagen så man firar det decennium som gått sedan åtta länder tog steget in till medlemskap i den Europeiska Unionen.

Det tog mer än ett decennium efter det att Sovjetunionen och dess imperium hade fallit samman innan detta blev möjligt, men även processen fram till själva inträdet gav ju stadga och styrning åt den reformering och omvandling som skedde av dessa samhällen och ekonomier.

Och decenniet som gått har ju i allt väsentligt inneburit en fortsättning av denna utveckling.

Den internationella finansiella krisen kom att drabba även vissa av de nya EU-länderna hårt, inte minst de tre baltiska länderna, men att de så snabbt kom ur den visade ju den grundläggande styrkan i den kurs och det samarbete de valt.

För Polen, det största av dessa länder, kunde inte ens den internationella finanskrisen bryta utvecklingen. Landet är i dag ett av de viktigaste inom EU med en ekonomi som växer starkt, och med en politik som sätter sina tydliga avtryck i Europa i dess helhet.

Alla utvidgningar av EU har varit omstridda, och det har alltid funnits de som sagt att just denna utvidgning skulle föra för långt och riskera att leda till en svagare union med ett icke fungerande samarbete.

Att alla utvidgningar i efterhand fått det motsatta resultatet finns det ju stundtals anledning att påminna om. Och det var ju ”gamla” kärnländer i samarbetet som i folkomröstningar för några år sedan stoppade det s k konstitunella fördraget.

Om vi gör tanke-experimentet att den utvidgning till de baltiska länderna och till Centraleuropa som skedde för ett decennium sedan hade stoppats är det inte svårt att inse hur betydelsefull denna har varit.

Med all sannolikhet hade dessa länders ekonomiska utveckling i så fall varit sämre. Även om de kanske haft frihandelsavtal med EU hade deras möjligheter att attrahera investeringar med säkerhet varit sämre än vad som nu blivit fallet.

Och det är inte minst dessa investeringar som drivit på moderniseringen och tillväxten i t ex Polen.

Utan säte runt borden i Bryssel, och utan fast förankring i samarbetet, hade de i ett läge som det vi har varit ytterligt osäkra och hela deras situationen hade bidragit till instabilitet.

Historiskt har de inte sällan tillhört en zon av instabilitet, men att de genom utvidgningen gavs möjlighet att bli en del av det stabila västliga samarbetet har varit utomordentligt betydelsefullt för Europa i dess helhet.

Sverige tillhör de länder som, sedan vi själva blev medlemmar 1995, varit pådrivande för denna utveckling, och det har vi all anledning att vara stolta över.

Men uppgiften att ge stabilitet, säkra demokrati och fortsätta reformer i Europa är förvisso inte avslutad.

På Balkan går den vidare efter det att Kroatien förra året blev medlem. Viktigast är att Serbien nu kunnat inleda sina formella förhandlingar om medlemskap, även om de alldeles säkert kommer att ta sin tid.

Och samma sak gäller självfallet Turkiet.

Landet behöver fortsatta europeiska reformer för att stabilisera demokratin och stärka rättsstaten, och det är ingen tvekan om att EU-perspektivet och anslutningsprocessen är av central betydelse i det sammanhanget.

I dag är det den stora utvidgningen 2004 som vi erinrar oss, men i denna ligger ju också mycket betydelsefulla lärdomar för framtiden.

Kanske – man kan ju alltid hoppas – finns det någon talare i årets olika 1 maj-tåg som uppmärksammat även detta, även om media inte förmedlar någon information om detta.

Inrikespolitiken är förvisso viktig, men vare sig i Sverige eller något annat europeiskt land kan den helt frikopplas från nationens vidare sammanhang och hur man försöker att utveckla detta.

2 Responses to Den viktiga utvidgningen 2004

  1. Tack för Nyhetsbrev

    Roligt att Polen nått så stor framgång tack vare inträdet i EU. Viktigt att uppmärksamma att åtta länder anslöt sig till EU ett decennium sedan. Intressant som alltid att få ta del av Utrikesminister Carl Bildts tankar och lärdomar.

  2. lisette Hagberg skriver:

    Hur påverkar sociala medier inklusive bloggar ditt konsumentbeteende? Hjälp oss genomföra enkäten! För varje svar skänker vi en krona till stiftelsen Friends som arbetar mot internetmobbning.

    https://docs.google.com/forms/d/1PW1q6oxM40TKCUP4Bhv9qw6xHoPbX5Nwk2ON8RmRh-Q/edit

    /Två tacksamma studenter som skriver C-uppsats

%d bloggare gillar detta: